Tìm việc dễ dàng...

Nasago Pharma

Nasago Pharma

Địa điểm

56 Võ Liêm Sơn, P4, Q8


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
28 followers

Giới thiệu về công ty

-Ngành dược, Thực phẩm chức năng 7 năm trên thị trường
-Thế mạnh OTC, Kênh Nhà thuốc, Chuỗi Nhà thuốc