Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

347 followers

Việc làm đang tuyển (98)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Giao dịch viên KV Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 31-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu Vực Đắk Lắk Dak Lak Cạnh tranh 30-07-2021
Kiểm Soát Viên Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Thương Mại Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Quản Lý Xử Lý Nợ Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 29-07-2021
Lập Trình Viên Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Thẻ Và Ngân Hàng Điện Tử Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Cạnh tranh 29-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Chuyên Viên Trung Tâm Quan Hệ Đối Tác Và Dịch Vụ Bảo Hiểm Hà Nội Cạnh tranh 29-07-2021
Kiểm Soát Viên - CRM Long An Long An Cạnh tranh 28-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 26-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Phía Bắc Và Đà Nẵng Thái Nguyên, Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 26-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 26-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Lào Cai Lào Cai Cạnh tranh 20-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 20-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Lào Cai Lào Cai Cạnh tranh 20-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 20-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 20-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 20-07-2021
Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu Vực TP Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2021
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu Vực Thanh Hóa, Hà Nội Hà Nội, Thanh Hóa Cạnh tranh 19-07-2021
Giao Dịch Viên KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 19-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 19-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Miền Bắc Hà Nội, Thái Nguyên Cạnh tranh 19-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 18-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Nội thành Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2021
Nhân Viên/Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 14-07-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 14-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Nội thành Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng Cạnh tranh 14-07-2021
Chuyên viên tác nghiệp Tín dụng - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 14-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 11-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Miền Bắc Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Cạnh tranh 11-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 11-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Miền Bắc Thái Nguyên, Hà Nội, Bắc Ninh Cạnh tranh 11-07-2021
Kiểm Soát Viên - Khu Vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân CN Khánh Hoà Khánh Hòa Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân CN Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 09-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Xử Lý Nợ_Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai Gia Lai Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 09-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Khu Vực Nam Trung Bộ KV Nam Trung Bộ Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Khu Vực Đông Nam Bộ KV Đông Nam Bộ Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Tây Nguyên Gia Lai, Dak Lak Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Đông Nam Bộ Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 09-07-2021
Kiểm Soát Viên Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 09-07-2021
Kiểm Soát Viên - TP. Kon Tum Kon Tum Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân KV Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Tây Nam Bộ Cần Thơ, Kiên Giang Cạnh tranh 09-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 09-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Khu Vực Tây Nguyên KV Tây Nguyên Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp CN Khánh Hoà Khánh Hòa Cạnh tranh 09-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh KV TP.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng KV Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 09-07-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Khu Vực Tây Nam Bộ Cần Thơ, Kiên Giang Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Tây Nguyên Dak Lak, Gia Lai Cạnh tranh 09-07-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp KV Bình Định Bình Định Cạnh tranh 09-07-2021
Giao Dịch Viên TP. Kom Tum Kon Tum Cạnh tranh 09-07-2021
Phó giám đốc Chi nhánh Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 09-07-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Khánh Hoà Khánh Hòa Cạnh tranh 09-07-2021
Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu vực Đồng Nai Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Định Giá Tài Sản KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-07-2021
Kiểm Soát Viên Chi nhánh Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 09-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Hồ Chí Minh (Quận 07, Nhà Bè) Thái Nguyên Cạnh tranh 08-07-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Đồng Nai (Trảng Bom) Đồng Nai Cạnh tranh 06-07-2021
Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Tân An Long An Long An Cạnh tranh 05-07-2021
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp KV Đồng Nai Trảng Bom Đồng Nai Cạnh tranh 05-07-2021
Trưởng phòng Giao dịch KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-07-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang KV Tây Nam Bộ Kiên Giang Cạnh tranh 05-07-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Đồng Nai Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 05-07-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp KV DakLak Dak Lak Cạnh tranh 05-07-2021
Kiểm Soát Viên - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng, Thanh Hóa Cạnh tranh 05-07-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội Kiên Giang, Cần Thơ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 05-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực TP Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hà Đông Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng Cạnh tranh 05-07-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 05-07-2021
Kiểm soát viên KV Kiên Giang - Bình Dương Kiên Giang, Bình Dương Cạnh tranh 04-07-2021
Giao dịch viên KV Kiên Giang - Cần Thơ Kiên Giang, Cần Thơ Cạnh tranh 04-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV ĐakLak Dak Lak Cạnh tranh 03-07-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân _Chi Nhánh Kiên Giang - Cần Thơ Kiên Giang, Cần Thơ Cạnh tranh 03-07-2021

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) tự hào là một thành viên của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã có 45 năm hình thành và phát triển, khẳng định thương hiệu là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời vào ngày 14/1/2008, BAOVIET Bank quyết tâm xây dựng và phấn đấu để trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, hoạt động theo mô hình quản lý tập trung, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Với đội ngũ quản lý là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, với đội ngũ nhân viên trẻ năng động và nhiệt huyết, BAOVIET Bank đang dần từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng những Cán bộ, Nhân viên ưu tú là chìa khóa Thành công của BAOVIET Bank. Để mở rộng và phát triển quy mô hoạt động, BAOVIET Bank trân trọng giới thiệu đến các bạn - những ứng viên tiềm năng, các cơ hội phát triển nghề nghiệp đầy thách thức cùng với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with