Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, HN

299 followers

Việc làm đang tuyển (130)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Nhân Viên/Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu vực Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-05-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh - Khu vực Thanh Hóa (Mới) Thanh Hóa Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Nội thành Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên tác nghiệp Tín dụng - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2021
Kiểm soát viên KV Kiên Giang - Bình Dương Kiên Giang, Bình Dương Cạnh tranh 18-05-2021
Giao dịch viên KV Kiên Giang - Cần Thơ Kiên Giang, Cần Thơ Cạnh tranh 18-05-2021
Giao Dịch Viên - TP Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 17-05-2021
TP Khách Hàng Doanh Nghiệp_KV Tây nguyên và miền Trung Bình Định, Dak Lak Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 15-05-2021
Kiểm Soát Viên - TP Đà Nẵng Đà Nẵng, Thanh Hóa Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hà Nội Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hà Đông Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-05-2021
Trưởng phòng Giao dịch - TP Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 15-05-2021
Trưởng/Phó Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 15-05-2021
Chuyên viên tác nghiệp Tín dụng - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-05-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - KV Nội thành Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-05-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - KV Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 14-05-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng - Khu vực Phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 14-05-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Thanh Hóa Cạnh tranh 13-05-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Gia Lai, Kiên Giang, Đồng Nai Cạnh tranh 13-05-2021
Kiểm Soát Viên Kiên Giang, Long An, Thanh Hóa Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Chính Sách Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Bảo Mật An Toàn CNTT Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Pháp Lý Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Định Giá Tài Sản Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Phê Duyệt Tín Dụng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng Cạnh tranh 13-05-2021
Kiểm Soát Viên Kon Tum, Đà Nẵng, Thanh Hóa Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Trung Tâm Quan Hệ Đối Tác Và Dịch Vụ Bảo Hiểm Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Lập Trình Viên Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Kế Hoạch Tổng Hợp Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Kinh Doanh Ngoại Hối Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Giao Dịch Tiền Tệ Liên Ngân Hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Bộ Phận Định Chế Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên ALM Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Cao Cấp Tác Nghiệp Kinh Doanh Tiền Tệ Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Báo Cáo Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Thẻ Và Ngân Hàng Điện Tử Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Hồ Chí Minh, Thanh Hóa Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Đầu Tư/Kinh Doanh Giấy Tờ Có Giá Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Bộ Phận Phát Triển Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bắc Ninh, Khánh Hòa, Đà Nẵng Cạnh tranh 13-05-2021
Phó Giám Đốc Chi Nhánh Bình Dương, Khánh Hòa, Thanh Hóa Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Kiểm Thử Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Trợ Lý Quan Hệ Khách Hàng Bắc Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Phòng Quản Lý Vốn Và Kinh Doanh Tiền Tệ Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Kiểm Toán Viên Công Nghệ Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên Viên Quản Trị Hệ Thống Báo Cáo Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Kiểm Soát Viên Thanh Toán Quốc Tế Và Tài Trợ Thương Mại Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Nhân Viên Lễ Tân Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Phó Giám Đốc Khối Ngân Hàng Bán Lẻ Và Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 13-05-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - KV Đồng Nai (Trảng Bom) Đồng Nai Cạnh tranh 13-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Kiên Giang KV Tây Nam Bộ Kiên Giang Cạnh tranh 12-05-2021
Trưởng phòng Giao dịch KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-05-2021
Giao dịch viên KV Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên Viên Định Giá Tài Sản KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-05-2021
Kiểm Soát Viên - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng, Thanh Hóa Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực TP Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hà Đông Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp KV Đồng Nai Trảng Bom Đồng Nai Cạnh tranh 12-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Bình Dương - Đồng Nai Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 12-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp KV DakLak Dak Lak Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng Cạnh tranh 12-05-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội Kiên Giang, Cần Thơ 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 12-05-2021
Giao dịch viên KV Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội, Đà Nẵng 5,5 Tr - 6,5 Tr VND 12-05-2021
Giao dịch viên KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - TP Tân An Long An Long An Cạnh tranh 12-05-2021
Chuyên Viên Quản Lý Xử Lý Nợ_Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hoàn Kiếm Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 10-05-2021
CV Phê duyệt/ Tái thẩm định tín dụng Doanh Nghiệp - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hà Đông Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Bắc và Trung Bộ Đà Nẵng, Hà Nội Cạnh tranh 08-05-2021
Giao dịch viên - Khu vực Đà Nẵng, Hà Nội Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 08-05-2021
Kiểm Soát Viên - Khu vực miền Trung Thanh Hóa, Đà Nẵng Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - Khu vực miền trung Đà Nẵng Cạnh tranh 08-05-2021
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 08-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực phía Bắc Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh Cạnh tranh 07-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Bắc và Trung Bộ Đà Nẵng, Hà Nội Cạnh tranh 07-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn quốc Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh Cạnh tranh 07-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Toàn quốc Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng Cạnh tranh 02-05-2021
Kiểm Soát Viên - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 01-05-2021
Chuyên Viên Tác Nghiệp Tín Dụng - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 01-05-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 01-05-2021
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 01-05-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 01-05-2021
Kiểm Soát Viên - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 01-05-2021
Giao Dịch Viên - Khu Vực Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 01-05-2021
CV Phê Duyệt Tín Dụng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-04-2021
GIAO DỊCH VIÊN - khu vực Bình Dương, Kon Tum Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-04-2021
Kiểm Soát Viên - TP. Kon Tum Kon Tum Cạnh tranh 30-04-2021
Kiểm Soát Viên - khu vực Đông Nam Bộ Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 30-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực phía Bắc Hà Nội, Thanh Hóa, Hải Phòng Cạnh tranh 29-04-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 29-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 29-04-2021
Kiểm Soát Viên - TX Hậu Lộc Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 29-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2021
Trưởng Phòng Giao Dịch Đà Nẵng Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân_Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2021
Kiểm Soát Viên - Hậu Lộc Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Bình Định Cạnh tranh 26-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 25-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - Hà Đông Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 25-04-2021
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Kiên Giang, Thanh Hóa Cạnh tranh 24-04-2021
Phó Giám Dốc Chi Nhánh - Khu vực Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 24-04-2021
Kiểm Soát Viên Long An, Thanh Hóa, Gia Lai Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng phòng Giao dịch - Khu vực Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 24-04-2021
Kiểm Soát Viên - Nghi Sơn Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 24-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Khu vực phía Bắc Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng Cạnh tranh 24-04-2021
Trưởng Phòng Giao dịch Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 24-04-2021
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu vực Phía Bắc Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng cá nhân - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 24-04-2021
Kiểm Soát Viên_Khu vực Quận 07 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2021
Trưởng Bộ Phận Tác Nghiệp Tín Dụng Đồng Nai, Kiên Giang Cạnh tranh 23-04-2021

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) Bạn có khát vọng phát triển bản thân và sự nghiệp? Hãy gia nhập và tự tin khẳng định mình tại BAOVIET Bank! Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) tự hào là một thành viên của tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm Bảo Việt đã có 45 năm hình thành và phát triển, khẳng định thương hiệu là một Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam. Ra đời vào ngày 14/1/2008, BAOVIET Bank quyết tâm xây dựng và phấn đấu để trở thành một Ngân hàng bán lẻ hiện đại, hoạt động theo mô hình quản lý tập trung, đáp ứng đầy đủ và hiệu quả các nhu cầu đa dạng của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ. Với đội ngũ quản lý là các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, với đội ngũ nhân viên trẻ năng động và nhiệt huyết, BAOVIET Bank đang dần từng bước khẳng định vị thế của mình trong hệ thống các Ngân hàng TMCP tại Việt Nam. Chúng tôi luôn tin tưởng rằng những Cán bộ, Nhân viên ưu tú là chìa khóa Thành công của BAOVIET Bank. Để mở rộng và phát triển quy mô hoạt động, BAOVIET Bank trân trọng giới thiệu đến các bạn - những ứng viên tiềm năng, các cơ hội phát triển nghề nghiệp đầy thách thức cùng với chế độ đãi ngộ thỏa đáng và một môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with