Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Địa điểm: 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

68 followers

Việc làm đang tuyển (123)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Dịch Vụ Quản Lý Chủ Thẻ Sau Bán Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên chính Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp lớn (SARM) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Cao cấp Khai thác CSDL Hà Nội Cạnh tranh 15-12-2019
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Khung Quản Trị Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên chính/ Chuyên viên Pháp chế Kháchh hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên Mua sắm tập trung Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
CVCC Phát triển sản phẩm thẻ Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Giám đốc khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hải Phòng Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên phát triển sản phẩm tín dụng tín chấp Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc SeABank Cộng Hòa - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc Chi nhánh cấp 3 - SeABank Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc Cụm Kho quỹ tập trung Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc SeABank Tân Phát - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc SeABank Quận 8 - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kiểm soát sau chứng từ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc Phòng Giao dịch - Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Khách Hàng Hoạt Động - Chi Nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Giám đốc Pháp chế Kiểm soát hệ thống văn bản Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên phát triển đối tác Chiến lược Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Quỹ - Chi nhánh SeABank Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Điều Vận Tài Sản Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Tài Trợ Thương Mại Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (SCA) Hà Nội Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên gia Báo cáo Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 08-12-2019
Chuyên viên chính Quản trị rủi ro Chính sách Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, Định chế Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên viên Thẩm định sản phẩm thế chấp KHCN Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên viên Dịch vụ Thanh toán trong nước Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Trưởng Nhóm Giao Dịch Viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Quản Trị Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 05-12-2019
Trưởng Ban ATM&POS Thanh Hóa Cạnh tranh 04-12-2019
Trưởng nhóm Giao dịch viên - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Quản Lý Và Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên viên Cao cấp Tuyển dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội Cạnh tranh 03-12-2019
Giám Đốc Mua Sắm Tập Trung Hà Nội Cạnh tranh 30-11-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Tài Khoản Hà Nội Cạnh tranh 30-11-2019
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 30-11-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 29-11-2019
Trưởng Nhóm Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 28-11-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân - Chi Nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 28-11-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-11-2019
Trưởng nhóm GDV/ Giao dịch viên - Thanh Hoá, Nghệ An Thanh Hóa, Nghệ An Cạnh tranh 27-11-2019
Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ sau giải ngân Hà Nội Cạnh tranh 26-11-2019
Giám đốc Dịch vụ Tài trợ Thương mại Hà Nội Cạnh tranh 25-11-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Kinh doanh Giấy tờ có giá Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
Chuyên viên Quỹ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
Công Tác Viên Tuyển Dụng Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Ưu Tiên (VCRO) - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Giao Dịch Viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 20-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 20-11-2019
Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 20-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng cá nhân/doanh nghiệp/ưu tiên - HCM/Đông Tây Nam Bộ/Miền Trung Hồ Chí Minh, Bình Định, Đồng Nai Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 20-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên chính / Chuyên viên Giải quyết tra soát Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 20-11-2019
Giao dịch viên - Chi nhánh SeABank Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 20-11-2019
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 20-11-2019
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 20-11-2019
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên chính Khách hàng hoạt động - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 18-11-2019
Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Huế Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên viên/ Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ & Ngoại hối Miền Nam - Khối Nguồn vốn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên viên Vận hành tỉnh Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Dak Lak Cạnh tranh 16-11-2019
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thành lập từ năm 1994, SeABank trải qua chặng đường 23 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 160 chi nhánh và điểm giao dịch.

Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeABank vươn lên khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất và hiệu quả. Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình đẳng cấp quốc tế. VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cổ đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phần đáng kể vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho từng đối tượng khách hàng và cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. 

Tầm nhìn

Phát triển ngân hàng theo mô hình của một ngân hàng bán lẻ và từng bước hướng tới trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu.

Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng.

Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nước.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with