Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Địa điểm: 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (107)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Kiểm soát tuân thủ khu vực (Mới) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Bảo Hiểm Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Giao Dịch Viên / Giao Dịch Viên Cao Cấp - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Tổ Chức Và Quản Lý Dự Án - Khối Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
CV/CVC/CVCC Quản Lý Chiến Dịch Và Kênh Bán KHDN Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Giao Dịch Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Khối KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính Phát Triển Tổ Chức Và Quản Lý Dự Án - Khối Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên Kinh Doanh Lãi Suất - Khối Nguồn Vốn Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên Cao Cấp / Chuyên Viên Chính Quản Lý Ngân Sách & Chính Sách Lương,Thưởng & Phúc Lợi Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính Quản Trị Hiệu Quả Tổ Chức - Khối Quản Trị Và Phát Triển Nguồn Nhân Lực Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ - Khối Tài chính và Kế hoạch Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên viên Kiểm soát hệ thống văn bản Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Quản trị hiệu quả Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2019
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên viên Khách hàng cao cấp - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên viên Chính sách Tài sản bảo đảm (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên Viên Điều Vận Tài Sản Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-07-2019
Chuyên Viên Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Khối Kinh Doanh - Khối Tài Chính & Kế Hoạch Hà Nội Cạnh tranh 22-07-2019
Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-07-2019
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Ưu Tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-07-2019
Chuyên Viên Tác Nghiệp Giao Dịch Ngoại Tệ Hà Nội Cạnh tranh 20-07-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-07-2019
Kiến Trúc Sư Giải Pháp Hà Nội Cạnh tranh 20-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Thử Công Nghệ Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên Thanh Toán Và Đối Soát Thẻ (Đối Soát Quỹ ATM) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục Và Chính Sách Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên / CV Chính / CV Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ Hệ Thống Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thẻ Và Tín Chấp Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Thẻ KHCN Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên Thanh Toán Và Đối Soát Thẻ (Thực Hiện Công Việc Thuộc Bộ Phận Đối Soát Giao Dịch Liên Mạng) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Huế Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Giám đốc Chi nhánh SeABank Quảng Ninh Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - Vũng Tàu/Đồng Nai/Bình Dương Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên Viên Xử Lý Nghiệp Vụ Kinh Doanh Ngoại Tệ Và Vàng Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng Nhóm Giao Dịch Viên - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-07-2019
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên chính/ Chuyên viên Rủi ro hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Dịch vụ Nhân sự - Khối Quản trị & Phát triển NNL Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Thẩm Định KHDN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên Viên Phòng Tổng Hợp - Văn Phòng Hội Đồng Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên Viên Marketing KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên Viên Marketing Kỹ Thuật Số Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Giám Đốc PGD - KV Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thẻ Và Tín Chấp - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-07-2019
Cộng tác viên Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Xây Dựng Và Kiểm Soát Quy Trình Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Dịch Vụ Ngân Hàng Số Hà Nội Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Và Phát Triển Ngân Hàng Lõi Hà Nội Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hà Tĩnh, Nghệ An Hà Tĩnh, Nghệ An Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Công Nghệ Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên Viên Chính / Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro Chính Sách KHCN Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Tài Trợ Thương Mại Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) Hà Nội Cạnh tranh 11-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ngãi Đà Nẵng, Nghệ An, Thanh Hóa Cạnh tranh 11-07-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Khai Thác CSDL Hà Nội Cạnh tranh 10-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - Vũng Tàu/Kiên Giang/An Giang Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Kiên Giang Cạnh tranh 10-07-2019
Chuyên Viên / Chuyên Viên Chính / Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Thế Chấp (Nhà/Xe) - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 10-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - KV Nha Trang/Bình Định/Đak Lak Bình Định, Dak Lak, Khánh Hòa Cạnh tranh 09-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Triển Khai Hạ Tầng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Khách Hàng Cá Nhân/ Doanh Nghiệp - KV Miền Nam & HCM Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 07-07-2019
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 07-07-2019
Cộng Tác Viên Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Trưởng Nhóm Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
CV/CVC/CVCC Khách Hàng Cao Cấp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên Viên Giám Sát Và Quản Trị Ứng Dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Công Nghệ Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 05-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng, Quảng Ngãi Đà Nẵng, Quảng Ngãi Cạnh tranh 03-07-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 03-07-2019
Chuyên Viên/ Chuyên Viên Chính Pháp Chế Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 03-07-2019
Chuyên Viên Chính Báo Cáo Thống Kê Hà Nội Cạnh tranh 03-07-2019
Trưởng Nhóm Giao Dịch Viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-07-2019
CV/CVC/CVCC Định Vị Giá Trị Và Quản Lý Trải Nghiệm KHUT Hà Nội Cạnh tranh 03-07-2019
Giao Dịch Viên - Hồ Chí Minh & Dak Lak Hồ Chí Minh, Dak Lak Cạnh tranh 03-07-2019
Giám Đốc Quản Trị Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Giám Đốc Pháp Chế KHCN Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Trưởng Dự Án - Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ - Khối Công Nghệ Hà Nội Cạnh tranh 01-07-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Chương Trình KHCN Hà Nội Cạnh tranh 30-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Bảng Cân Đối Hà Nội Cạnh tranh 30-06-2019
Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý & Phát Triển Chương Trình KHCN Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
CVCC Phát Triển Sản Phẩm Huy Động - Liên Kết Đầu Tư KHCN - Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
Lập Trình Viên .Net Hoặc Java Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
Chuyên Viên Quản Trị Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
CV/CVC/CVCC Phân Tích Và Nhận Diện Khách Hàng - Khối KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
CV/CVC/CVCC Phát Triển Sản Phẩm Huy Động KHDN Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
CV/CVC/CVCC Sản Phẩm Tài Trợ Xuất Nhập Khẩu KHDN Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
CV/CVC/CVCC Chính Sách Khách Hàng Và Giải Pháp - Khối KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 27-06-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Xử Lý Nghiệp Vụ Giấy Tờ Có Giá Hà Nội Cạnh tranh 27-06-2019
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Chi Nhánh Seabank Hải An Hải Phòng Cạnh tranh 27-06-2019
Chuyên Viên Quản Lý Và Vận Hành Đào Tạo Hà Nội Cạnh tranh 24-06-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thành lập từ năm 1994, SeABank trải qua chặng đường 23 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 160 chi nhánh và điểm giao dịch.

Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeABank vươn lên khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất và hiệu quả. Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình đẳng cấp quốc tế. VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cổ đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phần đáng kể vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho từng đối tượng khách hàng và cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. 

Tầm nhìn

Phát triển ngân hàng theo mô hình của một ngân hàng bán lẻ và từng bước hướng tới trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu.

Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng.

Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nước.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with