Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank)

Địa điểm: 25 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phần

84 followers

Việc làm đang tuyển (131)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
CV/CVC/CVCC Khách hàng hoạt đông - Sở Giao dịch (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-02-2020
Trưởng nhóm Khách hàng doanh nghiệp - Sở Giao dịch (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-02-2020
CVC/CVCC Quản lý chiến dịch và kênh bán Khách hàng doanh nghiệp (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-02-2020
Chuyên viên cao cấp Giám sát rủi ro thị trường (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-02-2020
Giám Đốc Chi Nhánh - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Cạnh tranh 21-02-2020
Giám đốc Khách hàng Doanh nghiệp - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Cạnh tranh 21-02-2020
Giám đốc Khách hàng ưu tiên - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Cạnh tranh 21-02-2020
Giám đốc Dịch vụ khách hàng - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Quảng Nam, Hà Nam, Thái Bình Cạnh tranh 21-02-2020
Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Hà Nam, Thái Bình, Quảng Nam Cạnh tranh 21-02-2020
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-02-2020
Giám đốc Phòng Giao dịch - Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng Hà Tĩnh, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng Cạnh tranh 21-02-2020
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-02-2020
Chuyên viên tài trợ thương mại - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-02-2020
Chuyên viên Cao cấp/Chuyên gia Phát triển Dịch vụ Ngân hàng số (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-02-2020
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Seabank Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 20-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Thái Bình, Hà Nam, Vĩnh Phúc (Mới) Thái Bình, Hà Nam Cạnh tranh 20-02-2020
Giao dịch viên - Thái Bình, Hà Nam (Mới) Thái Bình, Hà Nam Cạnh tranh 20-02-2020
Trưởng Nhóm Giao dịch viên - Thái Bình, Hà Nam (Mới) Thái Bình, Hà Nam, Thái Nguyên Cạnh tranh 20-02-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - KV Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-02-2020
Chuyên viên Giám sát và Quản trị ứng dụng (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Thái Bình, Hà Nam (Mới) Thái Bình, Hà Nam Cạnh tranh 19-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Thái Bình, Hà Nam (Mới) Thái Bình, Hà Nam Cạnh tranh 19-02-2020
Chuyên viên Dịch vụ Hỗ trợ khách hàng CNTT (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
Giám đốc Phòng Giao dịch - Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 19-02-2020
Chuyên Viên Chính Tố Tụng Địa Bàn Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
Chuyên viên Tố tụng địa bàn Miền Bắc Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Địa Bàn Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-02-2020
Giám đốc SeABank Tân Phát - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-02-2020
Giám đốc SeABank Quận 8 - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-02-2020
Chuyên viên Báo cáo Thống kê Hà Nội Cạnh tranh 18-02-2020
Giám Đốc Khách Hàng Ưu Tiên - Chi Nhánh Seabank Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 18-02-2020
Giám Đốc Chi Nhánh Cấp 3 - Seabank Khu Vực Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 18-02-2020
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Đà Nẵng Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An Cạnh tranh 18-02-2020
Giám đốc Phòng Giao dịch Buôn Đôn - Đăk Lăk Dak Lak Cạnh tranh 18-02-2020
Trưởng Nhóm Giao dịch viên Quảng Ngãi Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên Viên Chính/ Chuyên Viên Cao Cấp Giám Sát Rủi Ro Thị Trường Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh Seabank Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 17-02-2020
Giao dịch viên - Đà Nẵng Thanh Hóa Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên Viên Vận Hành Dịch Vụ Nhân Sự Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh và thúc đẩy bán Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Phân phối sản phẩm Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Kinh doanh Giấy tờ có giá Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp lớn (ARM) - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Trưởng nhóm Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Trưởng Nhóm Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Giao Dịch Viên - Chi Nhánh SeABank Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Giám đốc Kiểm soát MIS Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Chi nhánh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 16-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 16-02-2020
CVCC phát triển đối tác Chiến lược Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2020
Giao dịch viên - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2020
Chuyên viên chính Phát triển sản phẩm thẻ Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 11-02-2020
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/ Chuyên viên cao cấp Giám sát giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 11-02-2020
Chuyên viên Hành chính Văn phòng Ban Tổng Giám đốc Hà Nội Cạnh tranh 10-02-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-02-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp Khách hàng doanh nghiệp - Khu vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 06-02-2020
Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Giám sát tài sản bảo đảm Hà Nội Cạnh tranh 06-02-2020
Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Xử lý Nghiệp vụ tín dụng KHCN Hà Nội Cạnh tranh 06-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 06-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 06-02-2020
Giám đốc khách hàng ưu tiên - Chi nhánh Hải An (Hải Phòng) Hải Phòng Cạnh tranh 05-02-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Dịch vụ nhân sự khu vực Hà Nội Cạnh tranh 05-02-2020
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - chi nhánh SeABank Sở Giao dịch Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2020
Nhân viên Lái xe Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Cao cấp/ Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hội Sở Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Cao cấp Xử lý nghiệp vụ tín dụng KHDN Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Cao cấp/Chuyên viên Chính Mô Hình rủi ro tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Chính/ Chuyên viên Kiểm toán nội bộ Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính Quản lý ngân sách & Chính sách Lương,thưởng & Phúc lợi Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Quản trị mạng Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên Chính Phát triển tổ chức và Quản lý dự án - Khối Quản trị và Phát triển Nguồn nhân lực Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Hoạt Động - Khu Vực Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu Vực Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 03-02-2020
Giám đốc Điều tra sai phạm và sự cố Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Tín chấp KHCN Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Thẩm định Sản phẩm Thế chấp KHCN Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Cao cấp Tuyển dụng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Quản lý chi tiêu nội bộ (Kế toán nội bộ) Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Vận hành tỉnh Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa Cạnh tranh 03-02-2020
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Giám đốc Mua sắm Tập trung Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Trưởng nhóm kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Giám Đốc Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Mua sắm tập trung Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Hỗ trợ phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên cao cấp/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên Khai thác CSDL Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên / Chuyên viên chính / Chuyên viên cao cấp kinh doanh thế chấp (nhà/xe) Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
CV/CVC/CVCC Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ (CV/CVC/CVCC) Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Quỹ - Chi nhánh SeABank Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên khách hàng ưu tiên - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - KV Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Tư vấn Dịch vụ khách hàng - KV Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên khách hàng hoạt động - Khu vực Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Khu vực Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 02-02-2020
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2020
CVCC Phát triển sản phẩm thẻ Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2020
Giao dịch viên - KV Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2020
Chuyên viên chính/ Chuyên viên Pháp chế Kháchh hàng Doanh nghiệp lớn & Định chế Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2020
Chuyên viên Mua sắm tập trung Hà Nội Cạnh tranh 29-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kiểm soát sau chứng từ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-01-2020
Giám đốc Phòng Giao dịch - Nghệ An Nghệ An Cạnh tranh 28-01-2020
Giám đốc Khách hàng Cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 28-01-2020
Chuyên viên/ Chuyên viên chính/ Chuyên viên cao cấp kiểm soát sau chứng từ Hà Nội Cạnh tranh 27-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Cạnh tranh 27-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam Cạnh tranh 27-01-2020
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-01-2020
Chuyên viên chính Hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp lớn (SARM) Hà Nội Cạnh tranh 25-01-2020
Giám đốc Quan hệ khách hàng doanh nghiệp lớn (RM) Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-01-2020

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Thương Mail Cổ Phần Đông Nam Á (SeABank) có trụ sở chính tại 25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, SeABank được biết đến là một trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam về qui mô vốn điều lệ, mạng lưới hoạt động, mức độ nhận biết thương hiệu và tốc độ tăng trưởng ổn định.

Thành lập từ năm 1994, SeABank trải qua chặng đường 23 năm phát triển để đạt được thành tựu hôm nay với vốn điều lệ 5.446 tỷ đồng, tổng tài sản đạt hơn 103 nghìn tỷ đồng và một mạng lưới hoạt động trên khắp 3 miền đất nước với 160 chi nhánh và điểm giao dịch.

Bằng nội lực của chính mình, cùng với sự hợp tác chiến lược của liên minh cổ đông trong và ngoài nước, SeABank vươn lên khẳng định vị thế bằng những giá trị thực chất và hiệu quả. Société Générale, tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu tại Châu Âu trở thành cổ đông chiến lược nước ngoài của SeABank từ năm 2008, đem kinh nghiệm toàn cầu hơn 150 năm vào phục vụ mục tiêu ngân hàng bán lẻ tiêu biểu của SeABank bằng nhiều thay đổi mang tính chiến lược về qui chuẩn sản phẩm, chất lượng dịch vụ theo mô hình đẳng cấp quốc tế. VMS Mobifone, nhà cung cấp mạng thông tin di động lớn nhất Việt Nam và PV Gas, nhà cung cấp khí ga hoá lỏng hàng đầu Việt Nam là các cổ đông chiến lược trong nước của SeABank, góp phần đáng kể vào tiềm lực tài chính và giữ vững vị thế dẫn đầu của SeABank trong nhóm các ngân hàng TMCP tại Việt Nam. 

Sứ mệnh 

SeABank đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam, cung cấp đầy đủ và đa dạng các sản phẩm và dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp lớn, tối ưu hóa lợi ích cho từng đối tượng khách hàng và cổ đông, đảm bảo phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của nền kinh tế và xã hội. 

Tầm nhìn

Phát triển ngân hàng theo mô hình của một ngân hàng bán lẻ và từng bước hướng tới trở thành một tập đoàn ngân hàng - tài chính đa năng, hiện đại, nổi bật về chất lượng sản phẩm dịch vụ và uy tín thương hiệu.

Chiến lược phát triển

Xây dựng và phát triển SeABank trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu tại Việt Nam là chiến lược phát triển cốt lõi của SeABank thời gian tới. Trong chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ, SeABank sẽ tập trung đặc biệt vào khách hàng cá nhân và đồng thời phát triển mảng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như doanh nghiệp lớn. Các sản phẩm dịch vụ của SeABank được thiết kế đa dạng phù hợp với nhu cầu và năng lực tài chính của từng đối tượng và phân khúc khách hàng.

Phương châm hoạt động

Phát triển toàn diện, an toàn, hiệu quả và bền vững đóng góp vào sự phồn thịnh của nền kinh tế và xã hội đất nước.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with