Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (64)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên/chuyên gia QTRR thị trường thanh khoản và định chế tài chính, Khối Quản trị Rủi ro Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2018
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2018
Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 22-06-2018
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 22-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2018
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-06-2018
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ -PHÒNG CẢNH BÁO VÀ QUẢN LÝ NỢ - KHỐI KHDN Hà Nội Cạnh tranh 22-06-2018
Chuyên viên Tư vấn Pháp lý- Khối Pháp chế và Tuân Thủ (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2018
PHÓ GIÁM ĐỐC KHO TIỀN TRUNG TÂM - PHÒNG KHO QUỸ -KHỐI VẬN HÀNH Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-06-2018
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 20-06-2018
CHUYÊN VIÊN THANH TOÁN QUỐC TẾ - PHÒNG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI- KHỐI VẬN HÀNH Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC BĐS VÀ Ô TÔ, PHÒNG ĐỐI TÁC PHI NGÂN HÀNG, KHỐI KHCN Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2018
Chuyên viên dịch vụ thẻ - Trung tâm thẻ- Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 19-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng, Phòng QLKH Phi Tín Dụng - Khối QL&TCTTS Hà Nội Cạnh tranh 19-06-2018
Thực Tập Sinh Tài Năng PVcombank 2018 Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang Cạnh tranh 19-06-2018
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN- PHÒNG QLTDKHCN - KHỐI VẬN HÀNH Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cao Cấp (SRM), Trung Tâm Upper SME Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Định Giá, Phòng Định Giá HO, TT Định Giá, Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển (Ứng Dụng Mobile) - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Trưởng Phòng KD Ngoại Hối Và Các Sản Phẩm Phái Sinh, Khối Nguồn Vốn Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (SRM) Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Gia Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động -Phòng QTRR Hoạt Động- Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (Rm1) Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động - Phòng QTRR Hoạt Động -Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng- UPPER SME Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp- Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Chiến Lược Và Chính Sách Nhân Sự ,Phòng Chiến Lược Và Chính Sách Nhân Sự -Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ NỢ- PHÒNG CẢNH BÁO VÀ QL NỢ- KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển (Tích Hợp Hệ Thống) - Khối Công Nghệ Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Báo Cáo Và Kpis, Phòng Hỗ Trợ KD& DV, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Kiểm Toán Viên Chính - Ban Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý & Thu Hồi Nợ- Khôi Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên/Chuyên Gia Chính Sách Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 18-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng KHCN Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Miền Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 17-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-06-2018
CV Quản Lý Khách Hàng, Phòng Quản Lý Khách Hàng Phi Tín Dụng, Khối QL & Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội Cạnh tranh 16-06-2018
Chuyên Viên Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế (Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 15-06-2018
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-06-2018
Chuyên Gia Phê Duyệt Tín Dụng Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Hệ Thống, Phòng Quản Lý Tín Dụng Hệ Thống, TT QLTD, Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ - Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quy Nhơn (Bình Định) Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi 7 Tr - 12 Tr VND 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Nha Trang (Khánh Hoà) Khánh Hòa 7 Tr - 16 Tr VND 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Lạt, Khánh Hoà Khánh Hòa, Lâm Đồng Cạnh tranh 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ - Đà Nẵng, Đà Lạt, Huế, Khánh Hoà Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng 7 Tr - 12 Tr VND 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng, Huế Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế 7 Tr - 16 Tr VND 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Quảng Ngãi, Quy Nhơn Bình Định, Quảng Ngãi 7 Tr - 16 Tr VND 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng, Huế Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quy Nhơn Bình Định Cạnh tranh 12-06-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quảng Ngãi, Quảng Nam Quảng Nam, Quảng Ngãi Cạnh tranh 11-06-2018
Giao dịch viên - Cần Thơ, Cà Mau Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 08-06-2018
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 06-06-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Hồ Sơ Thẻ Tín Dụng- Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2018
Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ ,Phòng Kiểm Soát Nội Bộ , Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 01-06-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cao Cấp (Srm), Trung Tâm Upper Sme Hà Nội Cạnh tranh 01-06-2018
Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện Hà Nội Cạnh tranh 01-06-2018
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Cần Thơ, Cà Mau Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 30-05-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ - Cần Thơ, Kiên Giang, Vĩnh Long, An Giang, Long An, Tiền Giang, Cà Mau An Giang, Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 28-05-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang, Tiền Giang, An Giang An Giang, Kiên Giang, Tiền Giang 7 Tr - 15 Tr VND 28-05-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên (VIP) - Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 28-05-2018
Chuyên Viên Khách hàng Doanh Nghiệp - Cần Thơ, Cà Mau Cà Mau, Cần Thơ 7 Tr - 15 Tr VND 28-05-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-05-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with