Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

373 followers

Việc làm đang tuyển (88)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (Mới) Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên viên định giá Miền Nam - Trung tâm định giá làm việc tại Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Kinh Doanh Dịch Vụ Trả Lương, Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Làm Việc Tại Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-09-2020
Phó Giám Đốc Dự Án Quản Lý Và Kinh Doanh Dịch Vụ Trả Lương – Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-09-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực TP.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-09-2020
Trưởng Bộ Phận Quan Hệ Đối Tác Trả Lương, Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-09-2020
Giao dịch viên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 18-09-2020
Chuyên viên định giá Miền Trung - làm việc tại tỉnh Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên gia chính sách rủi ro hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên viên định giá Miền Trung Lâm Đồng Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên viên định giá Miền Trung - làm việc tại tỉnh Bình Định Bình Định Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên viên giám sát tuân thủ, khối Pháp chế tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 17-09-2020
Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Ưu Tiên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 17-09-2020
Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ M.SME Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đồng Tháp Đồng Tháp 8,5 Tr - 15 Tr VND 17-09-2020
Chuyên viên quản trị ứng dụng - Database Administrator Hà Nội Cạnh tranh 17-09-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 15-09-2020
Giao dịch viên - Đà Lạt Lâm Đồng 7 Tr - 10 Tr VND 15-09-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 15-09-2020
Giao dịch viên - Đồng Tháp Đồng Tháp 7 Tr - 10 Tr VND 14-09-2020
Chuyên viên quản lý kế hoạch chi nhánh,Khối Tài chính kế toán Hà Nội Cạnh tranh 14-09-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý hiệu suất, Khối Tài chính kế toán Hà Nội Cạnh tranh 14-09-2020
Trưởng bộ phận Quản lý hiệu suất, Khối Tài chính kế toán Hà Nội Cạnh tranh 14-09-2020
Hà Nội Cạnh tranh 14-09-2020
Chuyên viên cao cấp phát triển khách hàng SME Đồng Nai 18 Tr - 26 Tr VND 14-09-2020
Chuyên viên phát triển khách hàng SME Đồng Nai 12 Tr - 20 Tr VND 14-09-2020
Chuyên viên Hỗ trợ Quản lý khách hàng - Ủy ban, hội đồng Xử lý nợ Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Hội An Quảng Nam Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên gia phân bổ chi phí phòng MIS khối TCKT Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên viên báo cáo danh mục Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu phòng MIS Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên viên sản phẩm thẻ Phòng phát triển sản phẩm thẻ và đối tác thẻ Hà Nội Cạnh tranh 12-09-2020
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 10-09-2020
Thư ký hội đồng tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 09-09-2020
Thư ký Ủy ban tín dụng phòng thư ký phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 09-09-2020
Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 7 Tr - 10 Tr VND 08-09-2020
Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-09-2020
Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-09-2020
Giám đốc chi nhánh phụ trách khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 06-09-2020
Trưởng bộ phận Khách hàng cá nhân Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 05-09-2020
Chuyên viên báo cáo danh mục Hà Nội Cạnh tranh 05-09-2020
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-09-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-09-2020
Giao Dịch Viên Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-09-2020
Chuyên viên Lưi trữ Hà Nội Cạnh tranh 04-09-2020
Chuyên viên Kiến trúc và Giải pháp hệ thống - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên vận hành hệ thống mạng và an ninh - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux/ VMWare) - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Trưởng bộ phận Kế hoạch và phân tích kinh doanh - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên/Chuyên gia Kiến trúc và Giải pháp ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-09-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 02-09-2020
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 01-09-2020
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 01-09-2020
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu phòng MIS Hà Nội Cạnh tranh 01-09-2020
Chuyên gia phân bổ chi phí phòng MIS khối TCKT Hà Nội Cạnh tranh 01-09-2020
Phó phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên bộ phận đối tác Khách hàng doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên bộ phận đối tác định chế tài chính - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên gia Khách hàng - Phòng Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Trưởng bộ phận Kế hoạch và phân tích kinh doanh - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 31-08-2020
Chuyên viên Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảoTrung tâm định giá Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên viên sản phẩm thẻ Phòng phát triển sản phẩm thẻ và đối tác thẻ Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên gia quản trị dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên viên kiểm soát tuân thủ Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Hội An Quảng Nam Cạnh tranh 30-08-2020
Chuyên gia chính sách rủi ro hoạt động Hà Nội Cạnh tranh 29-08-2020
Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 28-08-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 27-08-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Tiền Giang Cạnh tranh 27-08-2020
Trưởng bộ phận Quản lý tín dụng đơn vị Bình Dương Cạnh tranh 25-08-2020
Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, Khối TT&PD Hà Nội Cạnh tranh 24-08-2020
Giao dịch viên - Đồng Tháp Đồng Tháp 6 Tr - 9 Tr VND 24-08-2020
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đồng Tháp Đồng Tháp 8 Tr - 15 Tr VND 24-08-2020
Chuyên viên ALM ( Quản lý và điều hành lãi suất) Hà Nội Cạnh tranh 24-08-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 23-08-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 23-08-2020
Kỹ sư hệ thống - Trung tâm Vận hành - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 22-08-2020

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with