Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

Việc làm đang tuyển (63)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Tư vấn Pháp lý Hà Nội Cạnh tranh 17-02-2018
Giao dịch viên - Quảng Ngãi, Đồng Nai Đồng Nai, Quảng Ngãi Cạnh tranh 16-02-2018
Chuyên viên Cho vay tín chấp - Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Chuyên viên Chuyển tiền quốc tế, Phòng Chuyển tiền Quốc tế, Trung tâm Thanh toán quốc tế, Khối Vận hành. Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Chuyên viên Thiết kế Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-02-2018
Chuyên viên/chuyên gia QTRR thị trường thanh khoản và định chế tài chính.Khối Quản Trị Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 16-02-2018
Chuyên Viên Quản Lý & Thu Hồi Nợ- Khôi Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội Cạnh tranh 15-02-2018
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Trưởng / Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực TP.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-02-2018
Trưởng bộ phận KHCN - PVB Sông Hàn (Đà Nẵng) Đà Nẵng Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên QLTD KHCN đơn vị - Địa điểm làm việc :TP.Đà Lạt, Hồ Chí Minh, Đồng Nai Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Lâm Đồng Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ KD& DV, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 14-02-2018
Trưởng phòng KHDN - PVB Quảng Ngãi, PVB Tây Ninh Quảng Ngãi Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên dịch vụ Khách hàng ưu tiên Quảng Ngãi Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên phát triển khách hàng ưu tiên tại các chi nhánh miền Trung Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên kế toán thẻ - Trung tâm thẻ - Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 14-02-2018
Kiểm soát viên Quảng Ngãi Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị - Địa điểm làm việc: Đức Trọng Lâm Đồng Cạnh tranh 14-02-2018
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Quảng Ngãi Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên QLTD KHDN đơn vị - Địa điểm làm việc: HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên Cà Mau, Cần Thơ Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên Khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên phát triển (Ứng dụng Mobile) -Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên phát triển (tích hợp hệ thống) - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 14-02-2018
Chuyên viên 1/Chuyên viên 2 Phát triển khách hàng Doanh nghiệp lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-02-2018
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - PHÒNG QLKHDN - KHỐI QL VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Chủ nhiệm kiểm toán cao cấp (phụ trách mảng kiểm toán Công nghệ thông tin) – Ban kiểm toán nội bộ Hà Nội Cạnh tranh 13-02-2018
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Cá Nhân An Giang Cạnh tranh 12-02-2018
Trưởng Phòng Marketing Sản Phẩm Dự Án PFT, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 10-02-2018
Chuyên Viên PTKH SME, Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Đông Nam Bộ Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 10-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Thẻ - TT Thẻ - K.KHCN Hà Nội Cạnh tranh 05-02-2018
Chuyên Viên Báo Cáo Danh Mục, Phòng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Và Quản Lý Danh Mục Hà Nội Cạnh tranh 04-02-2018
Chuyên Viên Quản Trị Danh Mục, Phòng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Và Quản Lý Danh Mục Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Trưởng phòng KHDN - PVcomBank Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 03-02-2018
Chuyên Viên PTKH SME, Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Miền Trung Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Bình Dương Cạnh tranh 03-02-2018
Chuyên Gia Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động -Phòng QTRR Hoạt Động- Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Chuyên Viên Tổ Chức Sự Kiện Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Chuyên Viên Chính Sách Rủi Ro Hoạt Động - Phòng QTRR Hoạt Động -Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 03-02-2018
Chuyên Viên QLTD KHDN Đơn Vị - Địa Điểm Làm Việc: Gia Định - HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-02-2018
Chủ Nhiệm Kiểm Toán Cao Cấp Phụ Trách Kiểm Toán Công Nghệ Thông Tin – Ban Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 01-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên Tại Các Chi Nhánh - Dự Án Ngân Hàng Ưu Tiên - Khối KHCN Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng Cạnh tranh 01-02-2018
Chuyên Viên PTKH SME, Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Miền Trung, Đông Nam Bộ Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 01-02-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cao Cấp (SRM), Trung Tâm Upper SME Hà Nội Cạnh tranh 28-01-2018
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng- UPPER SME Hà Nội Cạnh tranh 28-01-2018
Thực Tập Sinh Tài Năng PVcomBank 2018 Hồ Chí Minh, Hà Nội, An Giang Cạnh tranh 28-01-2018
Chuyên Gia/Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin Hà Nội Cạnh tranh 27-01-2018
Chuyên Viên Tố Tụng, Phòng QL&THN KHCN, Khối Quản Lý Và Thu Hồi Nợ Hà Nội Cạnh tranh 27-01-2018
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Tiền Giang Cạnh tranh 27-01-2018
Trưởng Phòng Đối Tác Phi Ngân Hàng, Khối Khách Hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 22-01-2018
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp- Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2018
Trưởng Bộ Phận Tố Tụng- Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội Cạnh tranh 20-01-2018
Trưởng Bộ Phận Thu Giữ Và Xử Lý Tài Sản Đảm Bảo Hà Nội Cạnh tranh 20-01-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with