Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

113 followers

Việc làm đang tuyển (85)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên định giá Hội sở, làm việc tại Quảng Ninh/Thanh Hóa Quảng Ninh Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên dịch vụ thẻ, phòng dịch vụ thẻ, Trung tâm thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2019
Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 7 Tr - 10 Tr VND 18-10-2019
Chuyên viên Phát triển đối tác - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kiên Giang Kiên Giang 8 Tr - 15 Tr VND 18-10-2019
Giao Dịch Viên - Hội An - Quảng Nam Quảng Nam Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế, Trung Tâm Thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Tài Khoản - Phòng Ngân Hàng Giao Dịch, Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ - Kiên Giang Kiên Giang 8 Tr - 15 Tr VND 18-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 17-10-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng 2 - Phòng Khách Hàng - Khối Nguồn Vốn và TT Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 17-10-2019
Giao Dịch Viên - Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 9 Tr VND 17-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ (Tiểu Thương, Hộ Kinh Doanh) - Tiền Giang Tiền Giang 7 Tr - 12 Tr VND 17-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 16-10-2019
Giao dịch viên - Đập Đá - Quy Nhơn Bình Định Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Gia Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Trong Lĩnh Vực Giám Sát Xây Dựng Hạ Tầng, Lập Dự Án BĐS Phân Lô/bán Nền - Khối QL&TCTTS (Xử lý nợ) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Giải Pháp - Phòng Giải Pháp Và Chiến Lược Công Nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Gia Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Trong Lĩnh Vực Khai Thác, Chế Biến Mỏ Quặng - Khối Ql&tctts (Xử Lý Nợ) Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Quản Trị / Vận Hành - Phòng Vận Hành Ứng Dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên hành chính tổng hợp - làm việc tại Hội sở chính Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Trưởng phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền, khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Trưởng bộ phận phòng chống rửa tiền, khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Kiểm Toán Viên Chính - Ban Kiểm Toán Nội Bộ Làm Việc Tại HN Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên Gia Giải Quyết Tranh Chấp, Phòng Dịch Vụ Pháp Lý, Khối PC&TT Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị , Khối Vận Hành, làm việc tại Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên viên Quản trị thiết bị bảo mật - Phòng Vận hành hạ tầng công nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Kiểm Toán Viên Chính - Ban Kiểm Toán Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Chuyên viên Giải pháp - Phòng Giải pháp và chiến lược công nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2019
Giao dịch viên - Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng Cạnh tranh 12-10-2019
Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn và đầu tư, Trung tâm thanh toán, Khối VH Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2019
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2019
Giao Dịch Viên - Đà Nẵng - PVB Nguyễn Văn Linh Đà Nẵng Cạnh tranh 08-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Long An Long An Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (RM1) Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Thẻ - Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (RM1) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-10-2019
Trưởng Phòng Thương Hiệu, Ban Marcom Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên viên Thanh toán và Ngân hàng điện tử , Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên gia thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay, phòng cho vay, Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
CHUYÊN VIÊN 1 - HỖ TRỢ DỊCH VỤ TÀI KHOẢN Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên viên định chế tài chính, Khối Nguồn vốn và Thị trương tài chính (yêu cầu thông thạo tiếng Trung) Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt làm việc tại Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 02-10-2019
Chuyên Viên Thu Giữ Tài Sản - Phòng Quản Lý Khách Hàng Miền Trung - K.QL&TCTTS Đà Nẵng Cạnh tranh 01-10-2019
Phó Phòng Xử Lý Nợ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Phó Giám Đốc Quản Lý Khách Hàng Khu Vực) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng, Phòng QLKH Phi Tín Dụng - Khối QL&TCTTS Hà Nội Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKHDN - Khối QL Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Quản Lý Khách Hàng - Phòng QLKH Cá Nhân Miền Bắc/Đông Nam Bộ/Tây Nam Bộ - Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Miền Trung Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 01-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 7 Tr - 12 Tr VND 01-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Cần Thơ Cần Thơ 7 Tr - 15 Tr VND 30-09-2019
Giao Dịch Viên - Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp 6 Tr - 10 Tr VND 29-09-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Tín Dụng Tín Chấp - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng - Rạch Giá (Kiên Giang) Kiên Giang 7 Tr - 11 Tr VND 28-09-2019
Chuyên Viên Tố Tụng - Phòng Quản Lý Khách Hàng Cá Nhân Miền Bắc - K.QL&TCTTS Hà Nội Cạnh tranh 28-09-2019
Trưởng Bộ Phận Quản Lý Tín Dụng Đơn Vị, Làm Việc Tại Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên gia phòng khách hàng - ( chào bán các sản phẩm tiền tệ và ngoại hối cho KH TCKT)- Khối Nguồn vốn và TT tài chính Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên khách hàng 2- Phòng khách hàng- Khối Nguồn vốn và TT tài chính Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Trà Nóc, Thốt Nốt (Cần Thơ) Cần Thơ Cạnh tranh 24-09-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - Long Xuyên (An Giang) An Giang 7 Tr - 12 Tr VND 23-09-2019
Chuyên viên Marketing, Ban Marcom Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Chuyên gia Maketing, Ban Marketing và Truyền thông Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Trưởng phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2019
Chuyên viên kiểm soát tuân thủ, Khối pháp chế &TT làm việc tại HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên Viên Quản Lý Nợ - Phòng Cảnh Báo Và QL Nợ - Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Đơn Vị, Khối Vận Hành, Làm Việc Tại Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 19-09-2019
Điều Phối Viên, Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Tín Dụng Làm Việc Tại Hà Nội Và Hồ Chí Minh Hà Nội Cạnh tranh 19-09-2019
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng - Làm Việc Tại Đồng Tháp An Giang Cạnh tranh 19-09-2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Cho Vay, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Làm Việc Tại 22 Ngô Quyền - HK- HN Hà Nội Cạnh tranh 19-09-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with