Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

674 followers

Việc làm đang tuyển (155)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên tuyển dụng (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm làm việc tại Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu, Phòng MIS, Khối Tài chính kế toán Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Phát triển - Phòng Ngân hàng lõi - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 14-06-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên quỹ học bổng thắp sáng niềm tin, Văn phòng đảng ủy và các tổ chức đoàn thể Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Giao dịch viên Bà Rịa - Vũng Tàu 8 Tr - 12 Tr VND 14-06-2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên Viên đánh giá rủi ro & kiểm soát tuân thủ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Quản lý Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên thành Hỗ trợ hoạt động Marketing/ định danh KHDN - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Kiểm thử phần mềm Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
DevOps Engineer Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang, Cà Mau Cà Mau, Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 13-06-2021
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Long An Cạnh tranh 13-06-2021
Chuyên viên cao cấp quan hệ khách hàng, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đập Đá, Quy Nhơn Bình Định Cạnh tranh 12-06-2021
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Thái Bình Thái Bình Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Thái Bình Thái Bình Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên Khách hàng ưu tiên - Thái Bình Thái Bình Cạnh tranh 12-06-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Kiên Giang Kiên Giang 8 Tr - 15 Tr VND 11-06-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 15 Tr VND 11-06-2021
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Quy Nhơn Bình Định 10 Tr - 20 Tr VND 11-06-2021
Quản lý Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đức Trọng Lâm Đồng Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - TP. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên Chính sách và Giám sát tài sản đảm bảo - Trung tâm định giá Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2021
Kiểm toán viên chính, Ban kiểm toán nội bộ, làm việc tại Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-06-2021
Giao dịch viên - Làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên Giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền - Khối Pháp chế và tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 11-06-2021
Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 10-06-2021
Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 7 Tr - 10 Tr VND 10-06-2021
Chuyên viên thúc đẩy bán, phòng thúc đẩy bán, khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Trưởng phòng chính sách và sản phẩm cho vay tín chấp, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm ngoại hối - Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên sản phẩm dịch vụ tài khoản Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quản lý đào tạo - Dự án hành trình nâng cao năng lực CBNV - K.KHCN Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Giao dịch viên - Vĩnh Long Vĩnh Long 7 Tr - 10 Tr VND 09-06-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Hồ Chí Minh - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Thư ký Chủ tịch HĐQT - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 08-06-2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên vận hành kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng đơn vị PVcomBank Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên Viên đánh giá rủi ro & kiểm soát tuân thủ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Tiền Giang, Vĩnh Long Tiền Giang, Vĩnh Long Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Trưởng bộ phận Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Quản lý chính sách và hỗ trợ kinh doanh - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 07-06-2021
Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Phát triển - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
DevOps Engineer Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista) Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Kiểm thử phần mềm Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Giao dịch viên - Đà Nẵng Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 06-06-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Tiền Giang, Vĩnh Long Tiền Giang, Vĩnh Long Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên Viên đánh giá rủi ro & kiểm soát tuân thủ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Sản phẩm tài trợ thương mại và sản phẩm ngoại hối - Phòng Ngân hàng giao dịch - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
DevOps Engineer Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên sản phẩm dịch vụ tài khoản Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Kiểm thử phần mềm Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quản lý chính sách và hỗ trợ kinh doanh - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 05-06-2021
Giao dịch viên - Đà Lạt Lâm Đồng 7 Tr - 10 Tr VND 05-06-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Lạt Lâm Đồng 8 Tr - 15 Tr VND 05-06-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 05-06-2021
Trưởng bộ phận khách hàng ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 05-06-2021
Kiểm toán viên chính, Ban kiểm toán nội bộ, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-06-2021
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị, PVcomBank Tân Bình Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-06-2021
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên viên giám sát pháp lý, Phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - An Giang An Giang 8 Tr - 15 Tr VND 01-06-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm - Biên Hòa Đồng Nai Cạnh tranh 31-05-2021
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 31-05-2021
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - An Giang An Giang Cạnh tranh 31-05-2021
Giao dịch viên - Đồng Tháp Đồng Tháp 7 Tr - 10 Tr VND 31-05-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đồng Tháp Đồng Tháp 8,5 Tr - 15 Tr VND 31-05-2021
Trưởng bộ phận kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Tiền giang Tiền Giang Cạnh tranh 30-05-2021
Trưởng bộ phận kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Hai Bà Trưng HN Hà Nội Cạnh tranh 30-05-2021
Chuyên viên định giá Hội sở, làm việc tại Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 29-05-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 29-05-2021
Chuyên viên cao cấp tổng hợp và phân tích dữ liệu báo cáo, Khối Tài chính kế toán Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2021
Chuyên viên Phát triển thị trường, ( vị trí Back) Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 29-05-2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 29-05-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Ưu tiên Nam Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên phát triển chương trình kinh doanh, Phòng khách hàng ưu tiên, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang 8,5 Tr - 15 Tr VND 24-05-2021
Chuyên viên đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Trưởng bộ phận đối tác chiến lược và Ngân sách nhà nước Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên gia Phát triển năng lực - Dự án hành trình nâng cao năng lực CBNV - K.KHCN Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên cao cấp Quan hệ khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Ưu tiên Nam Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên nhắc nợ Phòng QL& cảnh báo nợ khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 15 Tr VND 21-05-2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - PVcomBank Gia Định, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-05-2021
Chuyên viên kiểm soát tín dụng đơn vị - khu vực Hà Nội Bình Dương Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân làm việc tại Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp làm việc tại Nam Định, Bắc Ninh, Thái Bình Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm làm việc tại Long An, Vũng Tàu Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2021
CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2021
Trưởng bộ phận khách hàng ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm làm việc tại Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp làm việc tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên viên Phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên giám sát giao dịch thẻ, trung tâm thẻ, khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng Khánh Hòa, Cần Thơ, Đà Nẵng 10 Tr - 20 Tr VND 17-05-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên cao cấp quản lý kinh doanh dịch vụ trả lương Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên quan hệ đối tác trả lương, dự an Payroll, khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 15 Tr VND 17-05-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Ưu tiên Nam Bình Dương, Vĩnh Long, Lâm Đồng Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Ưu tiên Nam Đồng Tháp, Kiên Giang, Tiền Giang Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ TTTM Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên cải tiến chất lượng dịch vụ, Phòng phát triển năng lực dịch vụ và Vận hành, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên gia Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên Thúc đẩy và hỗ trợ nghiệp vụ tín dụng - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 16-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang 10 Tr - 20 Tr VND 16-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 16-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Cà Mau Cà Mau 10 Tr - 20 Tr VND 16-05-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - An Giang An Giang 10 Tr - 20 Tr VND 16-05-2021

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with