Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

121 followers

Việc làm đang tuyển (87)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Trưởng bộ phận cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên hành chính tổng hợp - PVcomBank Gia Định ( Chỉ tuyển nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên kiểm soát sau cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên cho vay tín chấp, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp – Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-12-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân PVcomBank Lý Tự Trọng - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 15-12-2019
Chuyên viên cao cấp bảo hiểm nhân thọ, Phòng hợp tác bảo hiểm, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 13-12-2019
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng (PVcomBank Sông Hàn) Cần Thơ Cạnh tranh 13-12-2019
Trưởng Phòng, Phòng Hợp Tác Bảo Hiểm Qua Ngân Hàng Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên viên khách hàng 2- Phòng khách hàng- Khối Nguồn vốn và TT tài chính Hà Nội Cạnh tranh 13-12-2019
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đơn Vị, Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Hà Nội Cạnh tranh 12-12-2019
Giám đốc Phát triển và Hỗ trợ kinh doanh bảo hiểm Vùng, Khối KHCN ( Địa điểm làm việc Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên cao cấp Nghiên cứu Phát triển sản phẩm, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Giao Dịch Viên - Hội An - Quảng Nam Quảng Nam Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ - Kiên Giang Kiên Giang 8 Tr - 15 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Tài Khoản - Phòng Ngân Hàng Giao Dịch, Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Thẻ Tín Dụng Quốc Tế, Trung Tâm Thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Kiên Giang Kiên Giang 8 Tr - 15 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên gia thúc đẩy bán, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 9 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Siêu Nhỏ (Tiểu Thương, Hộ Kinh Doanh) - Tiền Giang Tiền Giang 7 Tr - 12 Tr VND 10-12-2019
Giao Dịch Viên - Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 9 Tr VND 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng 2 - Phòng Khách Hàng - Khối Nguồn Vốn và TT Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Giám đốc hỗ trợ và kinh doanh bảo hiểm vùng Hà Nội Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Định Giá Miền Nam - Trung Tâm Định Giá - Khối TT Và Phê Duyệt Làm Việc Tại An Giang An Giang Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-12-2019
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị , Khối Vận Hành, làm việc tại Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên viên Quản trị thiết bị bảo mật - Phòng Vận hành hạ tầng công nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 07-12-2019
Chuyên Viên Xử Lý Vi Phạm, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Gia Phòng Xử Lý Vi Phạm, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 06-12-2019
Chuyên Viên Mô Hình QTRR , Phòng Basel Và Mô Hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 05-12-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (RM1) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-12-2019
Chuyên Viên Quản Lý Nợ - Phòng Cảnh Báo và Ql Nợ - Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 05-12-2019
Chuyên viên Phát triển đối tác - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 04-12-2019
Giao dịch viên - Kiên Giang Kiên Giang 7 Tr - 10 Tr VND 04-12-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-12-2019
Giao Dịch Viên - Đức Trọng - Lâm Đồng Lâm Đồng Cạnh tranh 04-12-2019
Chuyên Viên Quản Trị / Vận Hành - Phòng Vận Hành Ứng Dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Chuyên Gia Hỗ Trợ Nghiệp Vụ Trong Lĩnh Vực Khai Thác, Chế Biến Mỏ Quặng - Khối Ql&tctts (Xử Lý Nợ) Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Chuyên Viên Giải Pháp - Phòng Giải Pháp Và Chiến Lược Công Nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 01-12-2019
Chuyên viên Quản trị thiết bị bảo mật - Phòng Vận hành hạ tầng công nghệ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 01-12-2019
Kiểm Toán Viên Chính - Ban Kiểm Toán Nội Bộ Làm Việc Tại HN Hà Nội Cạnh tranh 30-11-2019
Chuyên Gia Giải Quyết Tranh Chấp, Phòng Dịch Vụ Pháp Lý, Khối PC&TT Hà Nội Cạnh tranh 30-11-2019
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Kiên Giang Kiên Giang 8,5 Tr - 20 Tr VND 28-11-2019
Chuyên viên Phân tích & Hỗ trợ kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 27-11-2019
Chuyên viên tổng hợp và Ngân hàng điện tử - Trung tâm Thanh toán trong nước Hà Nội Cạnh tranh 27-11-2019
Giao dịch viên - Đập Đá - Quy Nhơn Bình Định Cạnh tranh 25-11-2019
Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP LỚN (RM1) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-11-2019
Trưởng bộ phận phòng chống rửa tiền, khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
Trưởng phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền, khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - Làm việc tại Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 23-11-2019
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 23-11-2019
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Hà Nội Cạnh tranh 23-11-2019
Trưởng Quỹ - PvcomBank Tiền Giang Hồ Chí Minh 8,5 Tr - 11 Tr VND 22-11-2019
Chuyên Gia Phòng Khách Hàng - (Chào Bán Các Sản Phẩm Tiền Tệ và Ngoại Hối Cho KH TCKT) - Khối Nguồn Vốn và TT Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 22-11-2019
Chuyên viên bộ phận đối tác Bất động sản và Ô tô, phòng đối tác Phi Ngân hàng Hà Nội Cạnh tranh 21-11-2019
Chuyên viên tác nghiệp nguồn vốn và đầu tư, Trung tâm thanh toán, Khối VH Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, làm việc tại Hà Nội, Đà Nẵng Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Trưởng Phòng Chính Sách, Khối Quản Tri Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 20-11-2019
Chuyên viên dịch vụ thẻ, phòng dịch vụ thẻ, Trung tâm thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên viên chính sách và giám sát tài sản đảm bảo, Trung tâm định giá Hà Nội Cạnh tranh 18-11-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, làm việc tại Quảng Ninh/Thanh Hóa Quảng Ninh Cạnh tranh 18-11-2019
Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 17-11-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 17-11-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with