Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

135 followers

Việc làm đang tuyển (110)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên dịch vụ thẻ quốc tế, Trung tâm thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2020
Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-03-2020
Kiểm toán viên chính - Ban Kiểm toán nội bộ làm việc tại HN Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2020
Chuyên gia quản lý khách hàng (Xử lý nợ) Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2020
Chuyên gia giám sát pháp lý, Phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2020
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) (Mới) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Hồ Chí Minh (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm (Mới) Quảng Ngãi, Cần Thơ, Lâm Đồng Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên điều phối dự án - Văn phòng Quản lý dự án Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên gia quản lý dự án (phụ trách mảng quản lý hiệu suất) - Văn phòng Quản lý dự án Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Trưởng phòng Cho vay - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên bộ phận đối tác định chế tài chính - Phòng Đối tác - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên gia bộ phận đối tác định chế tài chính - Phòng Đối tác - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-03-2020
Chuyên viên định giá Miền Nam - Trung tâm định giá làm việc tại An Giang An Giang Cạnh tranh 26-03-2020
Chuyên viên định giá Miền Nam - Trung tâm định giá làm việc tại HCM và An Giang - Ưu tiên Nam Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-03-2020
Phó Giám đốc Quản lý khách hàng - Phòng Quản lý khách hàng không tài sản bảo đảm (Xử lý nợ) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-03-2020
Chuyên viên định giá Miền Trung - làm việc tại tỉnh Bình Định Bình Định Cạnh tranh 25-03-2020
Chuyên viên giám sát pháp lý, Phòng giám sát pháp lý và phòng chống rửa tiền Hà Nội Cạnh tranh 25-03-2020
Trưởng bộ phận Bán hàng qua điện thoại, Phòng chinh sách và sản phẩm cho vay tín chấp Hà Nội Cạnh tranh 25-03-2020
Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng Cảnh báo và QLN, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên thẩm định KHCN, Khối tái thẩm và Phê duyệt Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên thẩm định khách hàng cá nhân, Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2020
Phó phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên sản phẩm thẻ, Phòng phát triển sản phẩm thẻ và đối tác thẻ Hà Nội Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên kiểm soát tuân thủ, Khối pháp chế &TT làm việc tại HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-03-2020
Chuyên viên chính/chuyên viên Phát triển tổ chức Hà Nội Cạnh tranh 23-03-2020
Giám đốc hỗ trợ và kinh doanh bảo hiểm vùng 1 và 2, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 23-03-2020
Trưởng phòng Cho vay - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 23-03-2020
Chuyên viên kế toán tổng hợp, PVcomBank Gia Định Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-03-2020
Phó phòng, Phòng chính sách và sản phẩm cho vay thế chấp Hà Nội Cạnh tranh 22-03-2020
Trưởng phòng Thúc đẩy bán - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 21-03-2020
Trưởng phòng Đối tác - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 21-03-2020
Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cần Thơ, Bình Định, Lâm Đồng Cạnh tranh 21-03-2020
Chuyên viên Quản lý hiệu suất - Khối Quản lý và tái cấu trúc tài sản (Xử lý nợ) Hà Nội Cạnh tranh 21-03-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Bảo Hiểm Cần Thơ, Bình Định, Lâm Đồng Cạnh tranh 21-03-2020
Chuyên viên định giá Hội sở, làm việc tại Thanh Hóa Thanh Hóa Cạnh tranh 20-03-2020
Chuyên viên định giá Hội sở, làm việc tại Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên Phát triển thị trường, Phòng Khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ (m.SME), Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Phó Phòng, Phòng chính sách và sản phẩm Huy động vốn Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Trưởng bộ phận sản phẩm Huy động và Đầu tư - Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Trưởng bộ phận phát triển khách hàng, Phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên sản phẩm huy động và đầu tư, phòng chính sách và sản phẩm huy động vốn Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên cải tiến chất lượng dịch vụ, phòng phát triển năng lực dịch vụ và vận hành, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên xử lý vi phạm, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên dịch vụ trả lời khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên bán hàng qua điện thoại, Phòng Chính sách và Sản phẩm cho vay tín chấp, Khối Khách hàng Cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 19-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Hội An, Quảng Nam Quảng Nam Cạnh tranh 18-03-2020
Giám Đốc Chi Nhánh Chuẩn - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Quản Lý Khách Hàng - Khối Quản Lý Và Tái Cấu Trúc Tài Sản (Xử Lý Nợ) Hà Nội Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đồng Tháp Đồng Tháp 8 Tr - 15 Tr VND 18-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Miền Trung Bình Định Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đà Lạt, Hồ Xuân Hương, Đức Trọng Lâm Đồng Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Nguyễn Văn Linh, Sông Hàn, Thanh Khê, Chợ Mới, Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 18-03-2020
Chuyên viên Nghiệp vụ ngân hàng số, phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2020
Trưởng bộ phận phát triển ứng dụng công nghệ sản phẩm KHCN, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2020
Trưởng bộ phận phát triển sản phẩm và chiến lược kinh doanh, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2020
Chuyên viên Phát triển sản phẩm chiến lươc kinh doanh Ngân hàng số, Phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-03-2020
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân - Quy Nhơn Bình Định Cạnh tranh 16-03-2020
Chuyên viên Quản lý khách hàng KHCN/KHDN (Xử lý nợ KHCN/KHDN) Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 16-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 15-03-2020
Trưởng phòng kế hoạch và Quản lý hiệu quả kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-03-2020
Chuyên gia Giải pháp tài chính - Phòng Cho vay - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Chuyên viên Thúc đẩy bán và hỗ trợ cho vay Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Giám đốc khách hàng (Xử lý nợ) Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Chuyên gia chính sách rủi ro hoạt động -Phòng QTRR hoạt động- Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 13-03-2020
Chuyên Viên Quản Trị ATM Và POS, Trung Tâm Thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 10-03-2020
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Đơn Vị, Khối Vận Hành Làm Việc Tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-03-2020
Chuyên Viên Phòng Chống Rửa Tiền, Khối Pháp Chế Và Tuân Thủ Hà Nội Cạnh tranh 09-03-2020
Chuyên Viên Chính Sách Và Giám Sát Tài Sản Đảm Bảo, Trung Tâm Định Giá Hà Nội Cạnh tranh 09-03-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân - Kiên Giang Kiên Giang Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên Khách Hàng Cá Nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên Quản lý tín dụng Khách hàng doanh nghiệp, Khối Vận hành Hà Nội Cạnh tranh 08-03-2020
Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 9 Tr VND 08-03-2020
Giao dịch viên - Đồng Tháp Đồng Tháp 6 Tr - 9 Tr VND 08-03-2020
Chuyên viên Quản lý tín dụng đơn vị kiêm Hỗ trợ tín dụng đơn vị , PVcomBank Quảng Nam Quảng Nam Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên chính sách và Quản lý hiệu suất, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 08-03-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 08-03-2020
CHUYÊN VIÊN KẾ HOẠCH VÀ PHÂN TÍCH KINH DOANH, PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ KINH DOANH – KHỐI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hà Nội Cạnh tranh 07-03-2020
Chuyên viên kiểm soát tuân thủ, Khối Pháp chế và Tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 07-03-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 06-03-2020
Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng - PVB Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 05-03-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-03-2020
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên chính sách và đánh giá tuân thủ An toàn thông tin - Phòng An toàn thông tin - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng dịch vụ - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên Phát triển đối tác - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN– PHÒNG ỨNG DỤNG NỀN TẢNG VÀ NỘI BỘ - CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng Kinh doanh - Trung tâm Công nghệ tài chính Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên Quản trị/vận hành - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 03-03-2020
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 02-03-2020

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with