Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

72 followers

Việc làm đang tuyển (87)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
CHUYÊN GIA QUẢN TRỊ DANH MỤC ;PHÒNG QTRR TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ DANH MỤC - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên phát triển ứng dụng - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên Quản lý hiệu suất - Phòng Kế hoạch và quản lý hiệu suất - K.QL&TCTTS Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Quỹ Đầu tư - PVCB Capital Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên cao cấp/Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm Dịch vụ Tài chính - PVCB Capital Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên Phát triển báo cáo - Phòng Quản trị dữ liệu và báo cáo - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Chuyên viên Thanh toán Trong nước - Hội sở Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 7 Tr - 14 Tr VND 19-04-2019
Chuyên viên/chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm thẻ- Khối khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Phó phòng chính sách rủi ro, khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 19-04-2019
Thư ký Ủy Ban tín dụng/HĐTD, Khối Tái thẩm và Phê duyệt (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên viên quan hệ đối tác BĐS và Ô tô, Phòng đối tác phi Ngân hàng, Khối KHCN (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên Viên Chính Sách Tiền Lương Và Chế Độ Đãi Ngộ Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Và Trả Lời Khách Hàng (Call Center) - Hội Sở Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
Kiểm Soát Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Hội Sở Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
PHÓ PHÒNG CHÍNH SÁCH RỦI RO ; KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội Cạnh tranh 18-04-2019
Giao dịch viên - Vĩnh Long Vĩnh Long 6 Tr - 10 Tr VND 18-04-2019
Giao dịch viên - Tiền Giang Tiền Giang 6 Tr - 10 Tr VND 18-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Bến Lức (Long An) Long An Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 18-04-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Trên 6,5 Tr VND 18-04-2019
Chuyên viên Quản lý tín dụng - tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 7 Tr - 12 Tr VND 18-04-2019
Nhân viên Kiểm ngân lưu động (kho quỹ) - Cần Thơ (Mới) Cần Thơ Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Khách Hàng Doanh Nhiệp - Hội Sở Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên - Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ngãi Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa 7 Tr - 12 Tr VND 17-04-2019
Chuyên viên phát triển khách hàng, Trung tâm Upper, Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên gia phê duyệt cấp 1- Phòng phê duyệt tín dụng HO - Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên viên cảnh báo nợ rủi ro, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên viên cho vay tín chấp ( chuyên viên phát triển sản phẩm cho vay tín chấp), phòng cho vay, khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng: Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Chuyên viên/Chuyên gia Giám sát QTRR hoạt động, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 17-04-2019
Kiểm toán viên chính, Ban Kiểm toán nội bộ Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên viên Phát triển kinh doanh, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Trung Bình Định, Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên viên Quản trị - Phòng Vận hành ứng dụng - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên viên cá thể hóa thẻ, trung tâm thẻ, khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên viên Quản lý khách hàng - Phòng QLKH cá nhân miền Bắc/Đông Nam Bộ - Khối Quản lý và Tái cấu trúc tài sản Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Ưu Tiên Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Và Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Khách Hàng, Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 16-04-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên viên định giá Hội sở, Phòng định giá Hội sở - Khối Tái thẩm và phê duyệt Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên Viên Định Giá Hội Sở, Phòng Định Giá Hội Sở - Khối Tái Thẩm Và Phê Duyệt Quảng Ninh Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-04-2019
Giao dịch viên khu vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 15-04-2019
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Đà Nẵng Khánh Hòa, Quảng Ngãi 7 Tr - 12 Tr VND 14-04-2019
Chuyên viên phát triển ứng dụng ngân hàng điện tử Hà Nội Cạnh tranh 14-04-2019
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Siêu nhỏ - Đồng Tháp Đồng Tháp 7 Tr - 12 Tr VND 14-04-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG - PHÒNG QLKHDN - KHỐI QL VÀ TÁI CẤU TRÚC TÀI SẢN Hà Nội Cạnh tranh 14-04-2019
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, Phòng Công nghệ Thẻ, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 14-04-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp - Cà Mau Cà Mau Cạnh tranh 14-04-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng - Bình Dương Bình Dương 6,5 Tr - 9 Tr VND 14-04-2019
Chuyên viên khách hàng cá nhân khu vực miền Trung Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 14-04-2019
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG, PHÒNG QLKH PHI TÍN DỤNG - KHỐI QL&TCTTS Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ Cạnh tranh 14-04-2019
Chuyên viên Báo cáo và KPIs, Phòng Hỗ trợ Kinh doanh và dịch vụ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 14-04-2019
Giám đốc Chi nhánh chuẩn (phòng giao dịch) - Cần Thơ Cần Thơ 20 Tr - 30 Tr VND 13-04-2019
Chuyên viên thúc đẩy bán, Phòng thúc đẩy bán, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 12-04-2019
Chuyên viên quy hoạch và phát triển mạng lưới, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 11-04-2019
Chuyên viên Thiết kế và phát triển chương trình đào tạo, Trung tâm Đào Tạo, Khối QTNNL ( Không yêu cầu kinh nghiệm) Hà Nội Cạnh tranh 10-04-2019
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 05-04-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Khu Vực Tp.Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 03-04-2019
CHUYÊN VIÊN HUY ĐỘNG VỐN KHÁCH HÀNG SME Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 03-04-2019
Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-04-2019
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 03-04-2019
Chuyên gia Mô hình QTRR ,Phòng Basel và Mô hình QTRR , khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 31-03-2019
Chuyên viên Mô hình QTRR , Phòng: Basel và Mô hình QTRR Hà Nội Cạnh tranh 31-03-2019
Chuyên gia Basel, Phòng Basel, Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 31-03-2019
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Cho Vay Tín Chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
Chuyên Viên Báo Cáo - Kpis Phòng: Hỗ Trợ Kinh Doanh Và Dịch Vụ, Khối Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Ngân Hàng Điện Tử Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Cà Mau Cà Mau 8,5 Tr - 20 Tr VND 30-03-2019
Chuyên viên/Chuyên gia Giám sát QTRR hoạt động, Phòng Quản trị rủi ro hoạt động, Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
Chuyên viên chính sách rủi ro hoạt động - Phòng QTRR hoạt động -Khối QTRR Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
Trưởng phòng thương hiệu Hà Nội Cạnh tranh 30-03-2019
CV Thanh toán quốc tế, Phòng Tài Trợ TM, Trung tâm TTQT, Khối Vận hành Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Thới Lai, Cờ Đỏ (Cần Thơ) Cần Thơ Cạnh tranh 27-03-2019
Trưởng Phòng KHCN - PVB Sông Hàn, PVB Đức Trọng Đà Nẵng, Lâm Đồng Cạnh tranh 25-03-2019
Kiểm Soát Viên Lâm Đồng Cạnh tranh 25-03-2019
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Và Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Khách Hàng, Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 23-03-2019
Giao dịch viên - Cần Thơ Cần Thơ 5 Tr - 8 Tr VND 23-03-2019
Chuyên viên Tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp- Khối Tái thẩm và Phê duyệt Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-03-2019
Trưởng Bộ Phận Phân Tích Kinh Doanh Và Quản Lý Hiệu Suất- Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 21-03-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with