Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

Địa điểm: 22 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Việt Nam

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

464 followers

Việc làm đang tuyển (101)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên cải tiến chất lượng dịch vụ, Phòng phát triển năng lực dịch vụ và Vận hành, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 20-01-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Tiền Giang Tiền Giang 8 Tr - 15 Tr VND 20-01-2021
Giao dịch viên - Quy Nhơn (Mới) Bình Định 8 Tr - 10 Tr VND 19-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Quy Nhơn (Mới) Bình Định Cạnh tranh 19-01-2021
Chuyên viên Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Hà Nội Cạnh tranh 19-01-2021
Chuyên viên cáo cấp phát triển kinh doanh, phòng NHƯT, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 19-01-2021
Chuyên viên Nghiệp vụ ngân hàng số, phòng Ngân hàng số, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 19-01-2021
Chuyên viên phát triển mạng lưới, Khối KHCN làm việc tại TP HCM Hà Nội Cạnh tranh 19-01-2021
DevOps Engineer Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên gia Nghiên cứu và phát triển sản phẩm tín dụng - K.KHDN Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista) Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên Viên/Chuyên gia An toàn thông tin ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên viên Quản lý tiêu chuẩn và chất lượng CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Trưởng bộ phận Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 18-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang 8,5 Tr - 15 Tr VND 18-01-2021
Chuyên viên Quản lý nợ, Phòng cảnh bảo và Quản lý nợ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-01-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý nợ, Phòng cảnh báo và quản lý nợ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-01-2021
Trưởng bộ phận nhắc nợ, Phòng cảnh báo nợ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 17-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân Long An Cạnh tranh 17-01-2021
Giao dịch viên Long An Cạnh tranh 16-01-2021
Chuyên viên khách hàng cá nhân - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Đồng Nai Cạnh tranh 16-01-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Tiền Giang Tiền Giang 10 Tr - 20 Tr VND 16-01-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 15 Tr VND 16-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 16-01-2021
Chuyên viên - Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp - Khánh Hòa Khánh Hòa 10 Tr - 20 Tr VND 16-01-2021
Nhân viên kiểm ngân, PVcomBank Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 16-01-2021
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, PvcomBank Quảng Ngãi Quảng Ngãi Cạnh tranh 16-01-2021
Chuyên viên Phân tích dữ liệu và báo cáo - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên Quản lý đào tạo - Dự án hành trình nâng cao năng lực CBNV - K.KHCN Hà Nội Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên gia Kiến trúc và giải pháp An toàn thông tin Hà Nội Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên Phát triển - Phòng Công nghệ thẻ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-01-2021
Giao dịch viên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-01-2021
Giao dịch viên Long An Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân Long An Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 15-01-2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-01-2021
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - TP. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân làm việc tại Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 15-01-2021
Nhân viên kiểm ngân, PVcomBank Đồng Tháp Đồng Tháp Cạnh tranh 14-01-2021
Trưởng phòng đối tác phi ngân hàng, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 14-01-2021
Chuyên viên phòng chống rửa tiền, Khối pháp chế và tuân thủ Hà Nội Cạnh tranh 14-01-2021
Chuyên viên cao cấp phát triển kinh doanh, Phòng khách hàng ưu tiên, Khối Khách hàng cá nhân Hà Nội Cạnh tranh 13-01-2021
Chuyên viên tư vấn bảo hiểm Long An Cạnh tranh 13-01-2021
Chuyên viên kế toán thẻ quốc tế, Trung tâm thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 13-01-2021
Kiểm soát viên Đồng Nai Cạnh tranh 13-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 10-01-2021
Giao dịch viên - Đà Nẵng Đà Nẵng 7 Tr - 10 Tr VND 10-01-2021
Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN Hà Nội Cạnh tranh 09-01-2021
Chuyên Viên/Chuyên gia An toàn thông tin ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 09-01-2021
Trưởng bộ phận Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 09-01-2021
Chuyên viên Quản lý nợ - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 09-01-2021
Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp Lớn Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-01-2021
Chuyên gia Digital Marketing Phòng Thương hiệu – Ban MarCom Hà Nội Cạnh tranh 08-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Lạt Lâm Đồng Cạnh tranh 06-01-2021
Chuyên viên Hành chính tổng hợp - Đà Lạt, Đồng Nai Đồng Nai, Lâm Đồng, Long An Cạnh tranh 04-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 04-01-2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 03-01-2021
Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 03-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Khánh Hòa Khánh Hòa Cạnh tranh 03-01-2021
Trưởng bộ phận Khách hàng ưu tiên Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 03-01-2021
Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ m.SME Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 03-01-2021
Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên - Khánh Hòa Khánh Hòa 8 Tr - 15 Tr VND 03-01-2021
Giao dịch viên - Đà Lạt Lâm Đồng 8 Tr - 10 Tr VND 03-01-2021
Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ, Phòng hợp tác bảo hiểm, khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Khách hàng - Phòng Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Phát triến sản phẩm KHCN - Văn phòng Quản lý dự án Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên tố tụng - Phòng Quản lý khách hàng cá nhân miền Bắc - K.QL&TCTTS Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên vận hành hệ thống máy chủ và lưu trữ (Linux/ VMWare) - K.CNTT Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
DevOps Engineer Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista) Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên quản trị ứng dụng - Database Administrator Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Phát triển sản phẩm KHDN - Văn phòng Quản lý dự án Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên định giá Miền Nam Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Công nghệ thẻ (SmartVista) Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Trưởng bộ phận định giá - làm việc tại Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Trưởng bộ phận định giá - làm việc tại Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên định giá Miền Nam làm việc tại Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên định giá Miền Nam làm việc tại An Giang An Giang Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên cao cấp Quản lý dự án - Phòng Quản lý chiến lược công nghệ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên gia Khách hàng - Phòng Khách hàng - Khối Nguồn vốn và thị trường tài chính Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Java,J2EE/Webservices/ESB/Mobile Banking Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Lập trình Viên Java/ReactJS/Spring Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên viên Khách hàng cá nhân - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 02-01-2021
Phó phòng Thúc đẩy bán KHDN Hà Nội Cạnh tranh 02-01-2021
Chuyên Viên/Chuyên Gia An Toàn Thông Tin Ứng Dụng Hà Nội Cạnh tranh 01-01-2021
Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên Làm Việc Tại Tp.HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-01-2021
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng Dịch Vụ, Khối Vận Hành Hà Nội Cạnh tranh 30-12-2020
Giao dịch viên - Làm việc tại Biên Hòa Đồng Nai Cạnh tranh 30-12-2020
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP. Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 28-12-2020
Chuyên Viên Quản Trị POS, Trung Tâm Thẻ, Khối KHCN Hà Nội Cạnh tranh 26-12-2020

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) được thành lập theo Quyết định số 279/GP-NHNN ngày 16/09/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng TMCP Phương Tây (WesternBank). Ngày 01/10/2013, PVcomBank chính thức hoạt động trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank có tổng tài sản đạt gần 100.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 9.000 tỷ đồng, trong đó cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Với mạng lưới 108 điểm giao dịch tại các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc; nguồn nhân lực chất lượng cao và bề dày kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ cho các doanh nghiệp trong ngành Dầu khí, năng lượng, hạ tầng; PVcomBank cung cấp các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của khách hàng tổ chức và cá nhân. Với khẩu hiệu hành động “Ngân hàng không khoảng cách”, PVcomBank hướng tới việc xây dựng hình ảnh một Ngân hàng gần gũi, thân thiện, tận tụy, vì sự thành công của khách hàng.

Chúng tôi cam kết sẽ phấn đấu trở thành Ngân hàng chuẩn mực trong cung cấp dịch vụ; với phong cách thân thiện, lấy lợi ích của khách hàng – đối tác làm mục tiêu hành động, xây dựng thương hiệu PVcomBank luôn gắn với phương châm hành động xuyên suốt: Ngân hàng không khoảng cách! PVcomBank đang từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường tài chính tiền tệ, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, tạo ra sự khác biệt trong phong cách phục vụ; đồng thời thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cộng đồng và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with