Ngân Hàng TMCP Quân Đội

Địa điểm: 21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.mbbank.com.vn

276 followers

Việc làm đang tuyển (86)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Tài trợ Thương mại - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-12-2019
Chuyên viên An ninh mạng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 15-12-2019
Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu và ứng dụng nền tảng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 15-12-2019
Chuyên viên Quản trị Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên gia kiến trúc Dữ liệu - Trung tâm Quản trị Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên Quản lý Siêu dữ liệu (Metadata) Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên phân tích nghiệp vụ chất lượng Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 14-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Bình Dương Bình Dương 10 Tr - 30 Tr VND 13-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Binh Dương Bình Dương 10 Tr - 30 Tr VND 13-12-2019
Giám đốc Phòng Giao dịch Lâm Hà (Lâm Đồng) Lâm Đồng 30 Tr - 60 Tr VND 12-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Q12, Q7, Q1 (KV Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Chuyên viên Mô hình rủi ro tín dụng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 12-12-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên - Khu vực TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Cộng tác viên Kinh doanh - Khu vực Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-12-2019
Giao dịch viên - Chi nhánh Bảo Lộc Lâm Đồng 7 Tr - 15 Tr VND 11-12-2019
Lập trình viên (Senior/Junior) Hà Nội 13 Tr - 25 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Quản trị cơ sở dữ liệu Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Quản trị ứng dụng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Quản lý máy chủ Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên (Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu) Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Tây Ninh) Tây Ninh 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp SME - KV TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Đồng Nai) Đồng Nai 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn (CIB/FDI)_Đông Nam Bộ Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên QHKH Doanh Nghiệp SME - Quận Bình Thạnh, Gò Vấp Hồ Chí Minh 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn - KV TP Hồ Chí Minh Hà Nội 7 Tr - 15 Tr VND 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Bình Dương) Bình Dương 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Khu vực TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Vĩnh Long Vĩnh Long 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Cộng tác viên Kinh doanh - Khối Ngân hàng số Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Vĩnh Long Vĩnh Long 10 Tr - 30 Tr VND 11-12-2019
Chuyên viên Khách hàng lớn (aRM) Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Dương 15 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn Quảng Trị Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Ưu Tiên Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 10-12-2019
Giao Dịch Viên Bình Định, Khánh Hòa Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Lớn (CIB) Đà Nẵng, Khánh Hòa Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Bình Định, Đà Nẵng, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Định, Đà Nẵng, Dak Lak Cạnh tranh 10-12-2019
Chuyên viên Tư vấn - Lâm Đồng Lâm Đồng 10 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Nhơn Trạch Đồng Nai 10 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Nhơn Trạch Đồng Nai 10 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân - Tây Ninh Tây Ninh 10 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp - Tây Ninh Tây Ninh 10 Tr - 30 Tr VND 10-12-2019
Chuyên viên Tổng hợp Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 10-12-2019
CV Khách hàng ưu tiên - KV HCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Lớn - Khu Vực Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 09-12-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 12 Tr - 30 Tr VND 09-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Quảng Trị Cạnh tranh 08-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Quảng Trị Cạnh tranh 08-12-2019
Nhân Viên An Toàn Kĩ Thuật Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-12-2019
Chuyên Viên Kiểm Soát Tuân Thủ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-12-2019
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Hà Nội Cạnh tranh 08-12-2019
Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân Dak Lak Cạnh tranh 08-12-2019
Chuyên viên Phân tích thị trường và ngành ngân hàng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 08-12-2019
Chuyên viên Phân tích hoạt động Ngân hàng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 08-12-2019
Chuyên viên Quản lý danh mục nợ Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 04-12-2019
Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản lý danh mục nợ Hà Nội 25 Tr - 40 Tr VND 04-12-2019
Chuyên viên Quản trị rủi ro gian lận Hà Nội 15 Tr - 30 Tr VND 04-12-2019
Chuyên viên Quản trị rủi ro hoạt động Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 04-12-2019
Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp SME - Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 10 Tr - 30 Tr VND 04-12-2019
Chuyên viên Thẩm định SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 03-12-2019
Chuyên Viên Tư Vấn_Tây Ninh Tây Ninh 10 Tr - 30 Tr VND 01-12-2019
Chuyên viên phòng FDI/Tiếng Hàn Quốc (Khối khách hàng lớn) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 01-12-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - MB Đông Anh Hà Nội Cạnh tranh 29-11-2019
Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp (Bình Dương) Bình Dương 10 Tr - 30 Tr VND 24-11-2019
Chuyên viên Khách hàng Cá nhân (Bình Dương) Bình Dương 10 Tr - 30 Tr VND 24-11-2019
Cộng tác viên Kinh doanh - Khối Ngân hàng số Hà Nội Cạnh tranh 24-11-2019
Chuyên viên Đầu tư Chiến lược và M&A Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 23-11-2019
Chuyên viên Đầu tư Kinh doanh Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 23-11-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Tài Trợ Thương Mại - Hà Nội Hà Nội 10 Tr - 30 Tr VND 22-11-2019
Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Rủi Ro Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 22-11-2019
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Software Business Analyst) Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên An ninh Mạng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên phát triển ứng dụng thẻ Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Lập trình viên phát triển ứng dụng Ngân hàng điện tử Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên hỗ trơ Dịch vụ Hà Nội 13 Tr - 18 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên phát triển corebank (CBS) Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Software Developer Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên phát triển dữ liệu và Big Data Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 20-11-2019
Chuyên Viên Phòng FDI (Khối Khách Hàng Lớn) Hà Nội 22 Tr - 66 Tr VND 20-11-2019
Chuyên viên Quản trị ứng dụng Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 19-11-2019
Chuyên viên Quản lý máy chủ Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 19-11-2019
Chuyên viên Kiểm soát tuân thủ (QC IT) Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 19-11-2019
Chuyên viên Quản trị Cơ sở dữ liệu Hà Nội 15 Tr - 25 Tr VND 19-11-2019
Phó giám đốc Chi nhánh (KHCN) - CN Đồng Tháp Đồng Tháp 35 Tr - 80 Tr VND 16-11-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) dành mọi nỗ lực gây dựng một đội ngũ nhân lực tinh thông về nghiệp vụ, tận tâm trong phục vụ để mỗi thành viên được cạnh tranh bằng tài năng, phát triển bằng thực lực, vươn lên bằng sự tự tin và gắn bó bằng tâm huyết. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, MB có nhu tuyển dụng CBQL cho các đơn vị trên toàn hệ thống, cụ thể như sau:

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with