Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

482 followers

Việc làm đang tuyển (139)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Quản trị Vận hành CSDL (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng SHB Campuchia (Mới) Hà Nội, Phnompenh, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên viên Kiểm soát và Quản lý thông tin báo chí Cấp 2 (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên viên quản lý chất lượng Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Quản lý DVKH Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên viên Kiểm soát và Quản lý thông tin báo chí Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Giám đốc Quản trị Dự án - Ban Dự án triển khai sản phẩm Tài trợ chuỗi Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Nguồn vốn - Marketing - SHB Campuchia Phnompenh Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Quản lý DVKH Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng SHB Lào Hà Nội, Vientiane, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vientiane, Champasak, Savannakhet Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Dương Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Sóc Trăng, Dak Lak, Hải Dương Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Nhắc nợ Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản trị nợ (Miền Nam) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản trị nợ (Miền Bắc) Vĩnh Phúc, Lạng Sơn Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản trị nợ (Miền Bắc) Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Thiết kế Nội dung và Giải pháp Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Pháp chế Xử lý nợ Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản trị thông tin xử lý nợ Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Giám đốc Ban Chính sách Nguồn Nhân lực Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Quản lý Hệ thống Thông tin Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản lý và Triển khai Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Trưởng phòng Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên viên Quản lý Hiệu suất Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh Cạnh tranh 19-10-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Đồng Tháp, Bắc Ninh Cạnh tranh 19-10-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nam Cạnh tranh 19-10-2020
Giao dịch viên - SHB Lào Champasak, Vientiane Cạnh tranh 19-10-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Đồng Tháp, Bắc Ninh Cạnh tranh 19-10-2020
Giao dịch viên - SHB Lào Champasak, Vientiane Cạnh tranh 19-10-2020
Giám đốc Phòng giao dịch Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2020
Chuyên viên dịch vụ phòng VIP - Phòng First Class - Sân bay Nội Bài Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2020
Chuyên viên Marketing - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 18-10-2020
Chuyên viên Marketing - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 18-10-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Phát triển Phần mềm - Ban Dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án triển khai giải pháp Core giao dịch NH Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Tổ trưởng tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Tổ viên tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 16-10-2020
Tổ trưởng tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Thuận Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Dak Lak Cạnh tranh 16-10-2020
Tổ trưởng tổ kỹ thuật - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên lập kế hoạch và phân tích kinh doanh - Ban Kế hoạch Kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận, Quảng Ngãi, Sóc Trăng Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2020
Quản trị dự án - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên viên Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Giám đốc Ban Chính sách Nguồn Nhân lực Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Chế độ Chính sách Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Thiết kế Nội dung và Giải pháp Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Quản lý Hệ thống Thông tin Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Quản lý và Triển khai Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Thiết kế Nội dung và Giải pháp Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Chế độ Chính sách Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Sóc Trăng, Dak Lak, Hải Dương Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Phúc, Thanh Hóa Cạnh tranh 15-10-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Quản lý Hiệu suất Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Hành chính Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2020
Chuyên viên Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hải Dương Cạnh tranh 14-10-2020
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Vĩnh Long Cạnh tranh 14-10-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Nghệ An Cạnh tranh 14-10-2020
Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2020
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
Chuyên viên Ngân quỹ - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận, Quảng Ngãi, Sóc Trăng Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quản lý Chính sách và Tuân thủ - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-10-2020
Tổ trưởng tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Ngân quỹ - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 11-10-2020
Tổ viên tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bình Thuận Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 11-10-2020
Tổ trưởng tổ kỹ thuật - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 10-10-2020
Quản trị dự án - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 10-10-2020
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận, Quảng Ngãi, Sóc Trăng Cạnh tranh 10-10-2020
Chuyên viên lập kế hoạch và phân tích kinh doanh - Ban Kế hoạch Kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 10-10-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 10-10-2020
Giám đốc Quản trị Dự án - Ban Dự án triển khai sản phẩm Tài trợ chuỗi Hà Nội Cạnh tranh 09-10-2020
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Tây Ninh, Kiên Giang, Long An Cạnh tranh 08-10-2020
Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh Cạnh tranh 08-10-2020
Chuyên viên Công nghệ Thông tin - SHB Lào Savannakhet Cạnh tranh 08-10-2020
Chuyên Viên Thẩm Định - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 08-10-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Vientiane, Champasak, Savannakhet Cạnh tranh 08-10-2020
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh Cạnh tranh 07-10-2020
Chuyên viên Công nghệ Thông tin tại SHB Lào Savannakhet Cạnh tranh 07-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Vientiane, Champasak, Savannakhet Cạnh tranh 07-10-2020
Chuyên viên Thẩm định - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 07-10-2020
Giao dịch viên Tây Ninh, Hà Nam Cạnh tranh 07-10-2020
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Nam Định Cạnh tranh 05-10-2020
Chuyên Viên Dịch Vụ Phòng VIP - Phòng First Class - Sân Bay Nội Bài Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2020
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2020
Tổ Trưởng Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 02-10-2020
Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng SHB Lào Hà Nội, Vientiane, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-10-2020
Giao dịch viên Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 30-09-2020
Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng SHB Lào Hà Nội, Vientiane, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 30-09-2020
Chuyên viên quản lý chất lượng Dịch vụ Khách hàng - Trung tâm Quản lý DVKH Hà Nội Cạnh tranh 28-09-2020
Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên Quản lý Dự án CNTT Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nam Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Phát triển Phần mềm - Ban Dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án triển khai giải pháp Core giao dịch NH Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Phát triển phần mềm - Ban dự án triển khai giải pháp Core giao dịch NH Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Phát triển Phần mềm - Ban Dự án CRM, Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Lào Cai, Quảng Ninh, Hà Nam Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên Kiểm soát và Quản lý thông tin báo chí Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 23-09-2020

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with