Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

725 followers

Việc làm đang tuyển (176)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Mới) Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Pháp chế Xử lý nợ Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Tố tụng Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Chính sách Tín dụng KHDN Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Trưởng phòng Ngân quỹ Đà Nẵng Cạnh tranh 14-06-2021
Trưởng Phòng Chính sách Kế toán Thuế Hà Nội Cạnh tranh 14-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long Cạnh tranh 14-06-2021
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Tiền Giang, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-06-2021
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Long Cạnh tranh 14-06-2021
Giám Đốc Trung Tâm Quản trị nợ Hà Nội Cạnh tranh 13-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nam, Bình Định, Quảng Ngãi Cạnh tranh 13-06-2021
Chuyên viên Quản trị nợ (Miền Trung) Bình Thuận Cạnh tranh 12-06-2021
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Đà Nẵng Cạnh tranh 11-06-2021
Giám Đốc Ban Tư Vấn và Đầu Tư Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 11-06-2021
Trưởng phòng Thẩm định Hà Nam, Nghệ An, Đà Nẵng Cạnh tranh 11-06-2021
Trưởng phòng Thẩm định Ninh Bình, Gia Lai, Lạng Sơn Cạnh tranh 11-06-2021
Chuyên viên Hỗ trợ Nguồn vốn và Đầu tư Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Cao cấp Pháp chế Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Long An, Vĩnh Long, Cà Mau Cạnh tranh 10-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Mô hình Quản trị Rủi ro Tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam) Long An, Tiền Giang, Bình Dương Cạnh tranh 10-06-2021
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Bình Phước, Tiền Giang, Hà Nội Cạnh tranh 10-06-2021
Kiểm toán viên cấp 2 – SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 10-06-2021
Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 10-06-2021
Chuyên viên Công nghệ dự án Basel Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Công nghệ dự án Basel cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quản lý Rủi ro tín dụng Basel II Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Long An, Vĩnh Long, Cà Mau Cạnh tranh 09-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (HN/TP.HCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng phòng Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh, Hà Nam, Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quản lý Hiệu suất Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Giám đốc Phòng giao dịch Quảng Ninh, Thái Bình, Cần Thơ Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Tây Ninh, Sóc Trăng, Tiền Giang Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng phòng Quản lý Hệ thống Thông tin Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Giám đốc Ban Chính sách Nguồn Nhân lực Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Phước, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-06-2021
Tổ trưởng tổ kỹ thuật - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Ninh, Sóc Trăng Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Lào Cai, Hà Nam, Quảng Ninh Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (HN/TPHCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Dak Lak Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Nam Định, Đồng Nai, Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Quảng Ngãi, Dak Lak, Khánh Hòa Cạnh tranh 09-06-2021
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Sơn La, Bình Phước Cạnh tranh 09-06-2021
Trưởng Phòng Giám Sát Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng – Mobile App Hà Nội Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình Cạnh tranh 09-06-2021
Chuyên viên Cao cấp Pháp chế Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng Cạnh tranh 08-06-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Quảng Nam, Hải Dương Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên Phần mềm Tích hợp Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên Kiểm thử và Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Chuyên viên Phần mềm ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 08-06-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bắc Ninh, Bình Phước, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-06-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ninh Bình, Tây Ninh, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-06-2021
Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng, Vĩnh Long Cạnh tranh 08-06-2021
Trưởng Phòng Giám Sát Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nam Định Cạnh tranh 07-06-2021
Chuyên viên Nhân sự Bình Phước Cạnh tranh 07-06-2021
Giám đốc Ban Chính sách Tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quản lý và Triển khai Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Trưởng Phòng Chính sách Kế toán Thuế Hà Nội Cạnh tranh 06-06-2021
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Tiền Giang, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Bình Dương, Kiên Giang, Vĩnh Long Cạnh tranh 06-06-2021
Trưởng phòng Thẩm định Hà Nam, Ninh Bình, Đà Nẵng Cạnh tranh 06-06-2021
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Long Cạnh tranh 06-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Bình Dương, Kiên Giang, Đồng Nai Cạnh tranh 05-06-2021
Trưởng phòng Thẩm định Hà Nam, Ninh Bình Cạnh tranh 05-06-2021
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Tiền Giang, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-06-2021
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Long Cạnh tranh 05-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực Miền Nam) Long An, Tiền Giang, Bình Dương Cạnh tranh 04-06-2021
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Bình Phước, Hà Nội, Tiền Giang Cạnh tranh 04-06-2021
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống (nền tảng HĐH Linux/AIX) Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên viên quản trị vận hành Phần mềm ứng dụng Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên viên Quản trị Vận hành ứng dụng 247 Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, Mạng Hà Nội Cạnh tranh 02-06-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thừa Thiên- Huế, Khánh Hòa, Quảng Nam Cạnh tranh 02-06-2021
Giao dịch viên (Khu vực HN/TP.HCM) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 01-06-2021
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Bình Phước Cạnh tranh 31-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng DVKH Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống (Windows Server) Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Quản trị Vận hành Cơ sở Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Điều chuyển Vốn nội bộ Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Quản lý Bảng Cân đối Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 27-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Quảng Ninh, Hà Nam, Hưng Yên Cạnh tranh 26-05-2021
Tổ trưởng Tổ kỹ thuật - Dự án Data Warehouse-Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 26-05-2021
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng – Mobile App Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán Bảo hiểm Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Quản lý Chất lượng Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Quản lý Kho và Mô hình dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Phân tích Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 25-05-2021
Chuyên viên Quản trị Dữ liệu Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Phần mềm Tích hợp Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nam, Quảng Ninh, Hải Phòng Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Tín dụng Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Phần mềm ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Tổ nghiệp vụ Core Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Chuyên viên Kiểm thử và Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 24-05-2021
Giao dịch viên (Khu vực HN/TP.HCM) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 23-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ninh Bình, Tây Ninh, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Quảng Nam, Hải Dương Cạnh tranh 23-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Phước Cạnh tranh 23-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Bắc Ninh, Hà Nội, Bình Phước Cạnh tranh 22-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Bắc Ninh, Quảng Nam, Hải Dương Cạnh tranh 22-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh Cạnh tranh 22-05-2021
Giám đốc Phòng giao dịch Quảng Ninh, Thái Bình Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Phát triển Ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh, Hà Nam, Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (HN/TP.HCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng, Khánh Hòa Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Tây Ninh, Sóc Trăng, Tiền Giang Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Ninh Cạnh tranh 20-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Ủy Ban Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Quảng Ngãi, Dak Lak, Khánh Hòa Cạnh tranh 20-05-2021
Tổ trưởng tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (HN/TPHCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 20-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Sóc Trăng, Dak Lak, Bình Định Cạnh tranh 20-05-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Nam Định, Đồng Nai, Nghệ An Cạnh tranh 20-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Sóc Trăng, Dak Lak, Bình Định Cạnh tranh 19-05-2021
Giám đốc Ban Chính sách Nguồn Nhân lực Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên Viên Quản Lý Chi Phí Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Tài Chính Nội Bộ Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Giám sát An ninh thông tin Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2021
Trưởng phòng Quản trị Nhân tài Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Trưởng Phòng Giám Sát Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Tổ viên tổ nghiệp vụ - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh, Hà Nam, Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Ninh, Quảng Ngãi, Sóc Trăng Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Phát triển Phần mềm (.Net, Java, PL SQL,...) Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Tổ trưởng tổ kỹ thuật - Ban dự án Digital Banking Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Tây Ninh, Bình Phước Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Quảng Ngãi, Dak Lak, Khánh Hòa Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Nam Định, Đồng Nai, Nghệ An Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Đồng Nai, Sóc Trăng, Tiền Giang Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hà Nam, Quảng Ninh Cạnh tranh 19-05-2021
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Nam Định, Cà Mau Cạnh tranh 18-05-2021
Chuyên Viên Quản trị Nhu cầu CNTT Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Quản trị CNTT Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Quản trị Dịch vụ Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Quản trị Dịch vụ Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên Viên Quản trị Nhu cầu CNTT Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Quản trị CNTT Hà Nội Cạnh tranh 17-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Sơn La Cạnh tranh 16-05-2021
Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên Hỗ trợ Nguồn vốn Hà Nội Cạnh tranh 16-05-2021
Phó Giám đốc Chi nhánh Phụ trách KHDN Hà Nội, Cần Thơ Cạnh tranh 16-05-2021
Giám đốc Chi nhánh SHB Sóc Trăng Cạnh tranh 16-05-2021
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Nam Định Cạnh tranh 16-05-2021

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with