Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

56 followers

Việc làm đang tuyển (126)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Giám Đốc/ Phó Giám Đốc Phòng Giao dịch Tiền Giang, Tuyên Quang Cạnh tranh 20-10-2018
Kiểm Toán Viên Tại Các Phòng Kiểm Toán Nội Bộ Chi Nhánh Bình Thuận, Sơn La, Tây Ninh Cạnh tranh 20-10-2018
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2018
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2018
Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Thanh Hóa Cạnh tranh 20-10-2018
Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2018
Chuyên viên Quản lý nghiệp vụ TTQT – Trung tâm Nghiệp vụ NHQT (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Cấp 2 - Ban Quản lý Rủi ro (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Thị Trường - Ban Quản lý Rủi ro (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên viên Hành chính - Ban Hành chính Quản trị (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Trưởng Phòng Quản Lý Rủi Ro Thị Trường - Ban Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Cấp 2 - Ban Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên viên Nghiệp vụ Pháp chế và Tổ chức nhân sự Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên Viên Thông Tin Quản Trị - Ban Tài Chính Kế Hoạch Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên Viên Hỗ Trợ Phần Mềm Ứng Dụng Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Đồng Nai, Hải Dương Cạnh tranh 19-10-2018
Giám Đốc / Phó Giám Đốc Phụ Trách Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2018
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản (Mới) Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Mới) Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Đồng Nai Cạnh tranh 18-10-2018
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên Viên Kế Hoạch - Ban Tài Chính - Kế Hoạch Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Đà Nẵng Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Đà Nẵng Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên viên Hành chính - Ban Hành chính Quản trị Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Nhân viên Lễ tân (Làm việc tại Hội Sở) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Trưởng phòng Thẩm định Thanh Hóa Cạnh tranh 17-10-2018
Giao Dịch Viên Lào Cai Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Phát Triển Đối Tác KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Hà Nội) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Giao Dịch Viên Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Lâm Đồng Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Nghiệp Vụ -Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Trưởng Phòng Dịch Vụ Khách Hàng Vĩnh Long Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Chất Lượng - Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý & Thúc Đẩy Bán Hàng - Dịch Vụ Khách Hàng Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2018
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Bình Phước, Thanh Hóa Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên viên Kế toán Nội bộ Đà Nẵng, Hải Dương Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng Khánh Hòa Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Bình Thuận, Cần Thơ Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Cần Thơ Cạnh tranh 16-10-2018
Giám Đốc Chi Nhánh Kiên Giang Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Thẩm Định KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Và Phát Triển Dự Án Quốc Tế Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Viên Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Và Thúc Đẩy Bán Hàng KHCN Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2018
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ. Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Bình Thuận, Khánh Hòa Cạnh tranh 15-10-2018
Trưởng Phòng / Phó Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Bình Thuận Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Bình Phước, Tiền Giang Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Tháp Cạnh tranh 15-10-2018
Trường Phòng Phát Triển Thị Trường & KHCN - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Chuyên Trách CNTT Triển Khai Dự Án Basel II Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Hợp Tác Cấp 2 - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2018
Chuyên Viên Nghiên Cứu Thị Trường Theo Vùng Cấp 3 - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2018
Trưởng phòng Kế toán - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 14-10-2018
Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2018
Trưởng phòng Kế toán - Chi nhánh SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 14-10-2018
Chuyên viên Kế toán - Chi nhánh SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 14-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - Chi nhánh SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 14-10-2018
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế - Chi nhánh SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 14-10-2018
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Cấp 1 - Ban Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2018
Giám đốc Ban Thi đua khen thưởng & Xử lý kỷ luật SHB Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2018
Giao dịch viên ( Khu vực Hà Nội ) Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2018
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Đồng Nai, Hải Dương Cạnh tranh 11-10-2018
Chuyên viên Định chế Tài chính Nước ngoài Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2018
Chuyên viên Định chế Tài chính Nước ngoài Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2018
Chuyên viên Định chế Tài chính Nước ngoài Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2018
Chuyên Viên Sản Phẩm Huy Động Vốn Cấp 3 Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2018
Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Sơn La, Vĩnh Long Cạnh tranh 09-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội, Lào Cai, Thái Bình Cạnh tranh 09-10-2018
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp Cạnh tranh 08-10-2018
Giao dịch viên Thanh Hóa Cạnh tranh 07-10-2018
Phó Trưởng Phòng Phụ Trách Khách Hàng Cá Nhân Nghệ An Cạnh tranh 07-10-2018
Phó Giám Đốc Phụ Trách Phòng Giao Dịch Nghệ An Cạnh tranh 07-10-2018
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng - SHB Campuchia Phnompenh Cạnh tranh 07-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Quảng Nam, Thanh Hóa, Vĩnh Long Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Rủi ro Tín dụng Cấp 2 - Chuyên trách BDA Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Rủi ro Tín dụng Cấp 1 - Chuyên trách BDA Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quản lý Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Phát triển Nội dung Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Hành chính - Ban Hành chính Quản trị Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Sơn La, Vĩnh Long Cạnh tranh 06-10-2018
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Bình Phước, Thái Bình Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Sóc Trăng, Tuyên Quang Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nam, Sóc Trăng Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Sóc Trăng Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Kế toán tổng hợp Lào Cai Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Cà Mau, Đồng Nai Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên Cạnh tranh 06-10-2018
Trưởng phòng Ngân quỹ Lào Cai Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa Cạnh tranh 06-10-2018
Trưởng Phòng Hành chính Quản trị Hải Dương Cạnh tranh 06-10-2018
Giao dịch viên Bình Phước, Lào Cai, Thái Bình Cạnh tranh 06-10-2018
Thư ký công đoàn Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Đồng Nai, Khánh Hòa Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương Cạnh tranh 06-10-2018
Chuyên viên Quan hệ lao động Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy Bán hàng - Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2018
Giao dịch viên Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Sóc Trăng Cạnh tranh 05-10-2018
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Hà Nội, Hải Dương, Nam Định Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Đà Nẵng, Đồng Nai, Lâm Đồng Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Kế toán Chi tiêu Nội bộ Lào Cai Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Quản lý Nghiệp vụ -Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2018
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ. Hà Nội Cạnh tranh 05-10-2018
Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh Lạng Sơn, Sơn La, Tuyên Quang Cạnh tranh 04-10-2018
Kiểm toán viên tại các Phòng Kiểm toán Nội bộ Chi nhánh Bình Thuận, Hà Nam, Hải Dương Cạnh tranh 04-10-2018
Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Thanh Hóa Cạnh tranh 29-09-2018
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai Cạnh tranh 22-09-2018
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Bắc Ninh, Đồng Nai, Nghệ An Cạnh tranh 22-09-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Đà Nẵng, Long An, Nghệ An Cạnh tranh 22-09-2018
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bình Dương Cạnh tranh 22-09-2018
Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Dịch vụ Khách hàng Hà Nội Cạnh tranh 22-09-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with