Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

112 followers

Việc làm đang tuyển (144)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Trung (Mới) Bình Định, Bình Thuận, Dak Lak Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Bắc (Mới) Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam (Mới) Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Ứng dụng (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Văn bản Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân (Mới) Thanh Hóa Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Thẩm định (Mới) Bình Thuận, Dak Lak Cạnh tranh 19-07-2019
Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh, Bắc Ninh Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên thu giữ động sản - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Thi hành án Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Vận hành - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng phòng Thi hành án - Trung tâm Tố tụng tại TSC - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên thu giữ bất động sản - Trung tâm Xử lý nợ tại Miền Trung Đà Nẵng Cạnh tranh 19-07-2019
Trưởng / Phó phòng Kinh doanh (CPS/SAV) Champasak, Savannakhet Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên Pháp chế Xử lý nợ - Trung tâm hỗ trợ vận hành - Ban Quản lý và xử lý nợ có vấn đề Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên phát triển sản phẩm - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên kinh doanh - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 19-07-2019
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Thanh Hóa Cạnh tranh 19-07-2019
Chuyên viên thẩm định tổng hợp - Trung tâm Mua sắm (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên quản lý hợp đồng & vận hành mua sắm - Trung tâm mua sắm (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Bình Phước Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Văn bản Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Bình Thuận, Nghệ An, Khánh Hòa Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng phòng Thẩm định Nam Định, Bình Thuận, Dak Lak Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Thanh Hóa Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3) Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp Cao - TT Kinh doanh Ngoại tệ Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hồ Chí Minh, Bình Dương Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2019
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên kinh doanh sản phẩm đầu tư và hỗ trợ vận hành - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên gia xây dựng và phát triển hệ thống - Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ - Khối ngân hàng đầu tư (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Bình Thuận, Nghệ An, Khánh Hòa Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Cạnh tranh 17-07-2019
Trưởng phòng Thẩm định Nam Định, Bình Thuận Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng – Mảng Báo cáo Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Tín dụngKHDN Cấp 1 (Làm việc tại hội sở) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp 2 (Làm việc tại hội sở) Hà Nội Cạnh tranh 17-07-2019
Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị Bình Phước Cạnh tranh 17-07-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Trung) Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Tuyển Dụng Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Cấp 2 Chính Sách Và Sản Phẩm KHDN Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân Đà Nẵng, Tây Ninh Cạnh tranh 16-07-2019
Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng Vientiane, Champasak Cạnh tranh 16-07-2019
Giao dịch viên Champasak, Vientiane Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Marketing - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Thẩm định KHCN Cấp 1 - Trung tâm Phê duyệt KHCN - TSC Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Quản trị nợ KHCN - Trung tâm Quản trị nợ tại TSC Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên viên Chính sách và Sản phẩm bán lẻ gia tăng Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 16-07-2019
Giao Dịch Viên Hà Nội, Thái Bình Cạnh tranh 16-07-2019
Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Hợp Tác Cấp 2 - Khối Ngân Hàng Bán Lẻ Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin Bắc Ninh Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Hồ Chí Minh, Đồng Nai Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Marketing Kỹ Thuật Số - Ban Thương Hiệu Và Truyền Thông Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro An Ninh Thông Tin Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Chính Sách Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Hỗ Trợ - Ban Kiểm Soát Hỗ Trợ Nguồn Vốn Và Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 15-07-2019
Chuyên Viên Quản Trị Nợ Địa Bàn - Ban Quản Lý Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn Cạnh tranh 15-07-2019
Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Vĩnh Phúc Cạnh tranh 14-07-2019
Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Bình Phước, Đồng Tháp, Hưng Yên Cạnh tranh 14-07-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Bình Phước Cạnh tranh 14-07-2019
Chuyên viên Thẩm định KHCN Cấp 1 - Trung tâm Phê duyệt KHCN - TSC Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 14-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Thanh Hóa Cạnh tranh 13-07-2019
Trưởng phòng Thẩm định Nam Định Cạnh tranh 13-07-2019
Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 12-07-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Đà Nẵng, Tây Ninh, Đồng Tháp Cạnh tranh 12-07-2019
Phó Giám đốc Ban Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Trung) Thanh Hóa, Khánh Hòa, Gia Lai Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 12-07-2019
Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2019
Trưởng Phòng Thu Giữ Bất Động Sản - TSC Hà Nội Cạnh tranh 11-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 08-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN/ TPHCM) Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-07-2019
Chuyên viên cấp 2 Chính sách và Sản phẩm KHDN Hà Nội Cạnh tranh 07-07-2019
Giao dịch viên Hà Nội, Thái Bình Cạnh tranh 07-07-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Hưng Yên, Nam Định, Bắc Ninh Cạnh tranh 06-07-2019
Giao dịch viên Hà Nội, Lào Cai Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Hà Nội, Hải Dương, Nam Định Cạnh tranh 06-07-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Tây Ninh, Đồng Tháp, Đà Nẵng Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Sơn La, Ninh Bình Cạnh tranh 06-07-2019
Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng Vientiane, Champasak Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên viên Marketing - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 06-07-2019
Giao dịch viên Champasak, Vientiane Cạnh tranh 06-07-2019
Chuyên Viên Thu Giữ Tài Sản Bảo Đảm - Ban Quản Lý Và Xử Lý Nợ Có Vấn Đề Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2019
Trưởng Phòng Thúc Đẩy Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 04-07-2019
Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Hà Nội Cạnh tranh 04-07-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Vĩnh Long, Nam Định, Tây Ninh Cạnh tranh 04-07-2019
Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Trưởng Phòng Thúc Đẩy Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối KHDN Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Sơn La, Vĩnh Long Cạnh tranh 02-07-2019
Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Phó Giám đốc Trung Tâm Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội Cạnh tranh 02-07-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 29-06-2019
Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị Bình Phước Cạnh tranh 28-06-2019
Giám Đốc Ban Quản Lý Rủi Ro Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
Chuyên viên Nghiên cứu Phát triển Thị trường & Đối tác KHDN Lớn Hà Nội Cạnh tranh 28-06-2019
Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 - Khối Ngân hàng Bán lẻ Hà Nội Cạnh tranh 23-06-2019
Chuyên viên Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 23-06-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân Long An, Ninh Bình, Lâm Đồng Cạnh tranh 23-06-2019
Chuyên viên Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN Hà Nội Cạnh tranh 21-06-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2019
Chuyên viên Quản lý Dự án CNTT Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2019
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Hà Nội Cạnh tranh 20-06-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with