Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nôi ( SHB )

Địa điểm: 77 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Qui mô công ty: 1.000-4.999Loại hình hoạt động: Cổ phần

129 followers

Việc làm đang tuyển (111)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Thanh Hóa, Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Nghiên Cứu Phân Tích Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên viên Kế toán nội bộ - Ban kế toán Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2019
Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Trưởng Phòng Phát Triển Tổ Chức Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 21-10-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh Cạnh tranh 21-10-2019
Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh) Hưng Yên Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 - mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Linux/AIX Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Lào Cai Cạnh tranh 21-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực TPHCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2019
Trưởng phòng Thẩm định Bình Thuận Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng Cần Thơ, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng Cạnh tranh 20-10-2019
Chuyên viên Chính sách Tín dụng Khách hàng doanh nghiệp cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2019
Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân Đà Nẵng, Tây Ninh Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực TPHCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 19-10-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Bình Thuận Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Nam Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp Cạnh tranh 19-10-2019
Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Bắc Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai Cạnh tranh 19-10-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước Cạnh tranh 19-10-2019
Giám đốc Phòng giao dịch Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Phước Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Nam) Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương Cạnh tranh 18-10-2019
Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Tây Ninh Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Thanh toán Quốc tế (Làm việc tại ĐVKD) Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên viên Giám sát An ninh Thông tin - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối Công nghệ thông tin Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Chuyên Viên Tổ Kỹ Thuật Dự Án Data Warehouse – Business Intelligence Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Khánh Hòa, Thanh Hóa, Quảng Nam Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản - Ban ALM Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng - Ban Tài chính Quản trị Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ - Ban Tài chính Quản trị Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp - Ban Tư Vấn Và Đầu Tư Tài Chính - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Đầu Tư Cao Cấp - Ban Tư Vấn Và Đầu Tư Tài Chính - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp - Ban Tư Vấn Và Đầu Tư Tài Chính - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Tây Ninh Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp - SHB Lào Vientiane Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên Kế toán Nội bộ Sóc Trăng Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên Thi đua khen thưởng và Xử lý kỷ luật Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Doanh nghiệp Hà Nội, Đồng Nai, Thái Bình Cạnh tranh 16-10-2019
Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Thanh Hóa, Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân Bình Phước, Đồng Tháp, Hưng Yên Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực Miền Trung) Khánh Hòa, Thanh Hóa, Lâm Đồng Cạnh tranh 16-10-2019
Giao Dịch Viên Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống (Business Analyst) - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Kinh Doanh Sản Phẩm Đầu Tư Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-10-2019
Giám Đốc Phòng Giao Dịch Hưng Yên Cạnh tranh 16-10-2019
Giao Dịch Viên Hà Nội, Thái Bình, Long An Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Hệ Thống (Business Analyst) - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2019
Chuyên viên Chính sách Tín dụng Tổng hợp cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2019
Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 08-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Lao Động Hà Nội Cạnh tranh 08-10-2019
Trưởng Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Thanh Hóa Cạnh tranh 08-10-2019
Trưởng Phòng / Phó Trưởng Phòng Hành Chính Quản Trị Bình Phước Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Phát Triển Phần Mềm Dự Án CRM Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Quản Lý Và Phát Triển Dự Án Quốc Tế Cấp 2 Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân (Khu Vực Miền Bắc) Ninh Bình, Hải Phòng, Nam Định Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin Hải Dương Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 - mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Linux/AIX Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Bắc) Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hạ tầng, mạng cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2019
Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-09-2019
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ - Trung Tâm Phát Triển - Khối CNTT Hà Nội Cạnh tranh 28-09-2019
Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh - Khối Quản lý Tài chính Kế toán Hà Nội Cạnh tranh 28-09-2019
Kiểm Soát Viên Dịch Vụ Khách Hàng Quảng Ngãi Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - CN Nghệ An, Huế, Quảng Ngãi Nghệ An, Thừa Thiên- Huế Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản - Ban ALM Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Đầu Tư Và Hỗ Trợ Vận Hành - Trung Tâm Kinh Doanh Sản Phẩm Đầu Tư Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm - Trung Tâm Kinh Doanh Sản Phẩm Đầu Tư Bán Lẻ - Khối Ngân Hàng Đầu Tư Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2019
Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Toàn Hàng - Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị - Khối Kinh Doanh Vốn & Thị Trường Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Xử Lý Nợ - Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên viên Chính sách Nhân sự Cao Cấp (Cấp 3) Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Tư vấn Pháp luật Cấp 2 - Ban Pháp chế SHB Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Truyền thông Nội bộ Cấp 1 Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Nai Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) Khánh Hòa, Thanh Hóa, Lâm Đồng Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực TP.HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-09-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Khu Vực HN) Hà Nội Cạnh tranh 24-09-2019

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được thành lập theo các Quyết định số 214/QÐ-NH5 ngày 13/11/1993; Quyết định số 93/QÐ-NHNN ngày 20/1/2006 và số 1764/QÐ-NHNN ngày 11/9/2006. Trải qua gần 21 năm xây dựng và phát triển, SHB tự hào là một trong những ngân hàng thương mại có tốc độ phát triển mạnh mẽ qua từng năm, gặt hái nhiều thành công rực rỡ nhờ chiến lược phát triển toàn diện song hành với mục tiêu phát triển vì lợi ích của cộng đồng. Với tôn chỉ hoạt động “Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp” và chiến lược kinh doanh luôn đổi mới nhằm mang lại giá trị lợi ích cho khách hàng và sự thịnh vượng cho các cổ đông - nhà đầu tư, SHB luôn làm hài lòng khách hàng và đối tác với những sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đồng bộ, tiện ích, chất lượng và cạnh tranh với phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
Sau khi nhận sáp nhập thành công Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank), đến nay, SHB trở thành một định chế tài chính có quy mô lớn của Việt Nam với tổng tài sản đạt hơn 143.000 tỷ đồng, vốn điều lệ gần 9.000 tỷ đồng, hơn 2 triệu khách hàng tổ chức và cá nhân, gần 5.000 cán bộ nhân viên toàn hệ thống, mạng lưới kinh doanh rộng lớn với gần 390 chi nhánh và phòng giao dịch trải dài trên cả nước và 03 chi nhánh tại Lào và Campuchia. Với những nỗ lực không ngừng suốt chặng đường 21 năm qua, SHB đã được Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế trao tặng nhiều bằng khen, giải thưởng cao quý trong và ngoài nước cho những thành tích xuất sắc của tập thể và cá nhân. Tiêu biểu trong số đó, nhân kỉ niệm 20 năm thành lập ngân hàng vừa qua, SHB đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng.
Với những thành tích đã đạt được, SHB vinh dự nằm trong Top 6 Ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam, phấn đấu đến năm 2015 trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu Việt Nam, đến năm 2020 trở thành Tập đoàn tài chính mạnh theo chuẩn quốc tế.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with