Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TPBank, 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, HN

Loại hình hoạt động: Cổ phần

130 followers

Việc làm đang tuyển (117)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Direct Sales Team Leader (Trưởng nhóm Bán hàng trực tiếp) - tại HÀ NỘI Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Risk Analyst - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Direct Sales Team Leader (Trưởng nhóm Bán hàng trực tiếp) - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Chuyên Viên Thẩm Định Tài Sản Bảo Đảm - Khối Tín Dụng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An Cạnh tranh 26-04-2018
Chuyên Viên Kế Toán Miền Nam - Khối Tài Chính Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Phụ Trách Kế Toán Khu Vực Miền Nam - Khối Tài Chính Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối Tín Dụng Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2018
Trưởng Nhóm Marketing (Brand Manager) - Trung Tâm Truyền Thông, QLTH Và Marketing Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2018
Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt (Direct Sales Supervisor ) - tại Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2018
Senior Risk Specialist-Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - Đắk Lắk Dak Lak 8 Tr - 15 Tr VND 26-04-2018
Nhân Viên Nhắc Hạn Qua Điện Thoại (Early Collection Officer ) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 26-04-2018
Nhân viên/Chuyên viên Kỹ thuật tòa nhà TPBank Hà Nội Cạnh tranh 26-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 26-04-2018
CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - CẦN THƠ Cần Thơ 7 Tr - 14 Tr VND 25-04-2018
Giám đốc dịch vụ khách hàng (Chi nhánh) Hồ Chí Minh 13 Tr - 17 Tr VND 25-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Đắk Lắk Dak Lak 8 Tr - 15 Tr VND 25-04-2018
Kiểm soát viên DVKH Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2018
Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng - Dự Án Digital Bank - Khối Ngân Hàng Cá nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 25-04-2018
Giao Dịch Viên - Đắk Lắk Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2018
Product Manager for Cash Loan (Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm Cho vay Tiền mặt) - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2018
Risk Administrator (Nhân viên Hỗ trợ Quản lý Rủi ro) - Fico Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 9 Tr VND 25-04-2018
Fraud Investigator - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-04-2018
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - Dĩ An (Bình Dương) Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 25-04-2018
Giám Đốc Dịch Vụ Khách Hàng - KV TPHCM Hồ Chí Minh, Bình Dương 15 Tr - 25 Tr VND 25-04-2018
Giám Đốc Khách Hàng Cá Nhân - TPHCM/Bình Dương Bình Dương, Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 25-04-2018
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - TPHCM/Bình Dương Bình Dương, Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 25-04-2018
Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (Khu vực Bình Dương) Bình Dương 6,5 Tr - 8 Tr VND 25-04-2018
Chuyên viên Thanh toán Giao dịch Nguồn vốn - Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ - Khối Vận hành Hà Nội 8 Tr - 15 Tr VND 25-04-2018
Chuyên viên Số hóa quy trình - Phòng Số hóa Quy trình - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 12 Tr - 20 Tr VND 25-04-2018
Chuyên viên chính Công nghệ Ngân hàng số - Khối Công nghệ Thông tin Hà Nội 12 Tr - 20 Tr VND 25-04-2018
Nhân viên đại diện sản phẩm TTTM và Ngoại hối (TFO) - Trung tâm Xử lý Nghiệp vụ - Khối Vận hành Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 25-04-2018
Giám đốc chi nhánh Quảng Nam (TPBank Quảng Nam) (Mới) Quảng Nam Cạnh tranh 24-04-2018
Giám đốc chi nhánh Tiền Giang (Mới) Tiền Giang Cạnh tranh 24-04-2018
Nhân Viên/Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 24-04-2018
Nhân Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp (Chưa Có Kinh Nghiệm) - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 24-04-2018
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 6 Tr - 9 Tr VND 24-04-2018
CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2018
CHUYÊN VIÊN DỮ LIỆU RỦI RO VÀ VẬN HÀNH CÔNG CỤ - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 24-04-2018
CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN LÝ RỦI RO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KHỐI QTRR Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2018
CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO VẬN HÀNH - KHỐI QUẢN TRỊ RỦI RO Hà Nội 10 Tr - 15 Tr VND 24-04-2018
Giám đốc/Chuyên viên chính Tài trợ thương mạii - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2018
Giao Dịch Viên - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 24-04-2018
Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Trực Tiếp - Direct Sales Team Leader (HN) Hà Nội Cạnh tranh 24-04-2018
Trưởng Bộ Phận Bán Hàng Trực Tiếp - Direct Sales Team Leader (HCM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-04-2018
Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (Khu Vực Hà Nội ) Hà Nội 6,5 Tr - 8 Tr VND 24-04-2018
Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (Khu Vực Tây Ninh) - Fico Tây Ninh 6,5 Tr - 8 Tr VND 24-04-2018
Disbursement Specialist (Chuyên Viên Chứng Từ - Giải Ngân ) -Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2018
Giám đốc Sản phẩm tín dụng - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 23-04-2018
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG - CẦN THƠ Cần Thơ 6 Tr - 10 Tr VND 23-04-2018
Chuyên viên Kiểm soát sau Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ - Trung tâm Nghiệp vụ Giao dịch và Kho quỹ - Khối Vận hành Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2018
Cộng Tác Viên Nhập Liệu - Khối QTRR - Tpbank Hà Nội 4 Tr - 5 Tr VND 23-04-2018
Trưởng Phòng Dự Án Rủi Ro - Basel II - Khối QTRR - TPBank Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 23-04-2018
Chuyên Viên Giải Ngân - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2018
Product Data Analyst - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2018
Risk Analyst (Anti Fraud) - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2018
Sales Business Analyst - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2018
Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (Khu vực Đồng Nai hoặc Bình Dương) Bình Dương, Đồng Nai 6,5 Tr - 8 Tr VND 21-04-2018
Nhân Viên Giải Ngân (Disbursement Officer) - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-04-2018
Chuyên viên cao cấp Pháp chế - Phòng Pháp chế - Khối Pháp chế và Xử lý nợ Hà Nội 10 Tr - 18 Tr VND 21-04-2018
Chuyên viên Điều hòa vốn và An toàn kho quỹ - Khối Vận hành Hà Nội Cạnh tranh 20-04-2018
QA Tester - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-04-2018
Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp Và Chính Sách Kế Toán - Khối Tài Chính Hà Nội Cạnh tranh 20-04-2018
Chuyên Gia Phê Duyệt Chuyên Trách Khách Hàng Doanh Nghiệp Cấp B - Khối Tín Dụng Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-04-2018
Nhân Viên Hành Chính - Thẩm Định Thực Địa ( Field Verification Admin Officer ) Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 8,5 Tr VND 17-04-2018
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Vận Hành Mảng CNTT (IT Risk) Hà Nội 7 Tr - 10 Tr VND 15-04-2018
Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Chuyên Viên Giám Sát Hàng Hóa Thế Chấp Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Trưởng Nhóm Marketing (Brand Manager) Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Chuyên Viên Cao Cấp Marketing (Assistant Brand Manager) Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Chuyên Viên Cao Cấp Xây Dựng Văn Bản Nghiệp Vụ Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Chuyên Viên Tái Thẩm Định Khách Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-04-2018
Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng Hà Nội Cạnh tranh 15-04-2018
Data Analyst (Operation Department) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-04-2018
Nhân Viên Thẩm Định Thực Địa (FICO - Khu vực HCM) Hồ Chí Minh 6,5 Tr - 8 Tr VND 14-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-04-2018
Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng (Customer Consultant) - HCM Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 13-04-2018
Cộng tác viên thúc đẩy bán sản phẩm bảo hiểm - Khối Ngân hàng Doanh nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 12-04-2018
CHUYÊN VIÊN HỖ TRỢ TÍN DỤNG (khu vực HCM) Hồ Chí Minh 6 Tr - 10 Tr VND 12-04-2018
Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự - Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 12-04-2018
Giao dịch viên (khu vực Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 10-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Bình Dương Bình Dương 8 Tr - 15 Tr VND 10-04-2018
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp - TPHCM Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-04-2018
Chuyên Viên Kinh Doanh Cho Vay Mua Ô Tô - TPHCM Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 09-04-2018
Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác Quickpay - Phòng Sản Phẩm Ebank - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 09-04-2018
Nhân Viên/Chuyên Viên Điều Phối Và Kiểm Soát Sau Quickpay - Phòng Sản Phẩm Ebank - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 09-04-2018
Cộng Tác Viên - Phòng Sản Phẩm Ebank - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 09-04-2018
Chuyên Viên Thúc Đẩy Bán Quickpay - Phòng Sản Phẩm Ebank - Khối Ngân Hàng Cá Nhân Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Cạnh tranh 09-04-2018
Trưởng Nhóm Khách Hàng Doanh Nghiệp (TPBank Cộng Hòa) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-04-2018
CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN Hồ Chí Minh, Đồng Nai Cạnh tranh 09-04-2018
Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - KV Hà Nội (Chưa Có Kinh Nghiệm) Hà Nội Cạnh tranh 08-04-2018
Giao Dịch Viên ( Bình Chánh , Quận 8 - TP Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-04-2018
Nhân viên/Chuyên Viên Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại - Phòng Sản Phẩm Tài Trợ Thương Mại - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-04-2018
Chuyên Viên Sản Phẩm Tín Dụng - Phòng Sản Phẩm Tín Dụng - Khối Ngân Hàng Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 07-04-2018
IT User Support Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-04-2018
CHUYÊN VIÊN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - TPHCM Hồ Chí Minh 7 Tr - 14 Tr VND 07-04-2018
IT Application Administrator - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-04-2018
Business Analyst/IT System Analyst - FICO Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-04-2018
Cộng tác viên phòng nhân sự Hồ Chí Minh 5 Tr - 7 Tr VND 06-04-2018
Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân Hà Nội Cạnh tranh 05-04-2018
Nhân Viên Hành Chính Quản Trị - KV TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 04-04-2018
Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp - Khu vực TPHCM Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 04-04-2018
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer service officer) Hồ Chí Minh 6 Tr - 7,2 Tr VND 02-04-2018
Early Collection Team Leader ( Fico) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-04-2018
Phone Collection Officer (Fico) Hồ Chí Minh 6 Tr - 8 Tr VND 01-04-2018
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Bình Chánh, Quận 8 - TP Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh 8 Tr - 15 Tr VND 31-03-2018
Human Resources Business Partner - Fico Hồ Chí Minh Cạnh tranh 31-03-2018
Chuyên Viên Tư vấn Khách hàng (Customer Consultant) - Khu vực phía Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 6 Tr - 10 Tr VND 29-03-2018
Trưởng nhóm Tư vấn Khách hàng - Khu vực phía Nam Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai 10 Tr - 15 Tr VND 29-03-2018
Field verification team leader ( Trưởng Bộ Phận Thẩm Định Thực Địa ) - Fico Hà Nội Cạnh tranh 29-03-2018
Sales Support Admin - Fico Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 29-03-2018
Trưởng nhóm bán sản phẩm cho vay mua ô tô - TPHCM Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 29-03-2018
Giám Sát Phát Triển Kinh Doanh - Kênh Tiền Mặt (Direct Sales Supervisor ) Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 29-03-2018
Direct Sales Team Leader Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 29-03-2018
Direct Sales Manager Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 29-03-2018
Chuyên viên Kế toán tài sản - Khối Vận hành Hà Nội Cạnh tranh 28-03-2018

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Tiên Phong (TienPhongBank) là một ngân hàng được thành lập bởi tập đoàn FPT, Tổng công ty thông tin di động VMS, Tổng công ty tái bảo hiểm Quốc gia Vinare và một số cổ đông khác.
Sự đầu tư và hợp tác chiến lược của 3 tổ chức đứng đầu các lĩnh vực hoạt động tương ứng của mình sẽ cho TienPhongBank các ưu thế về công nghệ thông tin, công nghệ viễn thông di động và tài chính. Đây là các yếu tố quan trọng đảm bảo cho một ngân hàng hiện đại có thể đem lại cho khách hàng những dịch vụ và sản phẩm tài chính ngân hàng an toàn tiện lợi nhằm mang lại cuộc sống tài chính dễ dàng hơn cho khách hàng.

TiênPhongBank là ngân hàng triển khai internet banking và hệ thống ATM kết nối với mạng Smartlink trong thời gian ngắn nhất sau khi có giấy phép họat động. Cùng với những chiến lược phát triển về sản phẩm và khách hàng mang tính bền vững dựa trên nền tảng công nghệ và chiến lược quản trị hiện đại, TiênPhongBank vẫn giữ vững định hướng phát triển trong giai đoạn khó khăn của thị trường.

Trong chiến lược nhân sự, TiênPhongBank đã và đang xây dựng một môi trường làm việc đề cao sự tôn trọng cá nhân, tinh thần đồng đội và tinh thần sáng tạo, đổi mới và dân chủ. TienPhongBank mong muốn tuyển dụng các ứng viên đề cao môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và hiệu quả

Các họat động nội bộ của TiênPhongBank có thể tham khảo tại trang web:
www.u2b.com.vn
Hiện tại Ngân hàng Tiên Phòng đang mở gần 300 cơ hội nghề nghiệp. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web tuyển dụng của Ngân hàng tại http://tpb.com.vn/tuyendung

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 6268-1919
In Partnership with