Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Địa điểm: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: Trên 10.000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: https://tuyendung.vpbank.com.vn/

721 followers

Việc làm đang tuyển (121)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Retail Risks - Fraud Control Analyst - Hồ Chí Minh (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2020
Retail Risks – Fraud Control Analyst - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Thanh Toán Quốc Tế - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Trợ lý Giám đốc Bán sản phẩm Thị trường Tài chính - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Xử Lý Tín Dụng KHDN Lớn - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Chính Quản Lý Rủi Ro Thẻ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Trưởng Phòng Nâng Cao Trải Nghiệm Khách Hàng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Chính Vận Hành Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Business Analyst - Risk Strategy Management- Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Chính Phân Tích Tài Chính - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Chính Tài Chính Quản Trị Hiệu Quả Danh Mục Tín Dụng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Hiệu Quả Thu Hồi Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 22-10-2020
Nhân Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Khu Vực Miền Bắc - Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Đắc Lắk (Mới) Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Thái Bình, Quảng Ninh Thái Bình, Quảng Ninh Cạnh tranh 21-10-2020
Information Security Manager (IAM/Third Party) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Information Security Specialist - SOC - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Incident Triage Manager - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Information Security Specialist – Application Security Engineer - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Automation Test - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-10-2020
Chuyên Viên Quan Hệ Khách FMCG - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Giám Đốc Quản Lý Đầu Tư - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Giao Dịch Viên - Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định (Mới) Vĩnh Phúc, Lào Cai, Hải Phòng Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Dữ Liệu - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Giám Đốc Cao Cấp Quan Hệ Khách Hàng - Corporate Banking - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Solution Architect - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Giao Dịch Viên - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Trưởng Phòng Kinh Doanh Tín Dụng Tiểu Thương - Hố Nai, Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 20-10-2020
Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2020
Net Developer - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Cá Nhân và SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Chính Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Sau Vay Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường Tín Chấp - Hồ Chí Minh, Gia Lai, Cà Mau, Kiên Giang An Giang, Hồ Chí Minh, Cà Mau Cạnh tranh 20-10-2020
Giám Đốc Chi Nhánh - Thái Nguyên Thái Nguyên Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Hiệu Suất – Khối SME - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Nghiệp Vụ Kho Quỹ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Trực Tiếp - Hà Nội, Nghệ An Hà Nội, Nghệ An Cạnh tranh 20-10-2020
Chuyên Viên Hỗ Trợ Xử Lý Tín Dụng - KHCN/SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Chất Lượng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2020
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp Hỗ Trợ Xử Lý Tín Dụng - KHDN Lớn - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên Viên Chính Thu Hút Và Tuyển Chọn Nhân Tài - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Sản Phẩm Bán Lẻ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Project Manager ( Branch Transformation Project) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Cải Tiến Quy Trình - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 16-10-2020
Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Khách Hàng Cá Nhân Có Tài Sản Bảo Đảm - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên Xử lý Nợ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2020
Giao Dịch Viên - CN Phùng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2020
Chuyên viên chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Khách hàng ưu tiên - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2020
Trưởng Bộ Phận Kiểm Soát Rủi Ro Vận Hành - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2020
Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Có TSBĐ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2020
CVC/CVCC Phân khúc khách hàng Mass Affluent - Khối KHCN - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
CVCC Quản lý sản phẩm - Phân khúc Hộ Kinh doanh - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-10-2020
CVCC Thúc đẩy Hiệu quả - Chính sách Sản phẩm cho vay Tín chấp - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
Chuyên viên chính Quản trị Hoạt động Thu Hồi Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
CVCC Phân tích và Lập kế hoạch Kinh doanh - Khối KHCN - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-10-2020
Nhân viên/Chuyên Viên Xử Lý Nợ Thế chấp - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, An Giang, Đồng Tháp Cạnh tranh 13-10-2020
Nhân viên/Chuyên viên Tư vấn Tài chính Cá Nhân - Nghệ An Nghệ An, Hà Nội, Hà Tĩnh Cạnh tranh 13-10-2020
CV/CVC/CVCC Quan hệ Khách hàng Ưu tiên - Nghệ An Nghệ An, Hà Nội, Hà Tĩnh Cạnh tranh 13-10-2020
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ - Dự án ECM/BPM - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Khu Vực Miền Bắc Hà Nội Cạnh tranh 13-10-2020
Chuyên viên Nghiệp vụ Kho quỹ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2020
Chuyên viên Nghiệp vụ Thị trường Tài chính - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2020
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Muộn Qua Điện Thoại (91- 150 ngày) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay Tín Chấp - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Xử lý nợ Tín chấp tại hiện trường - Trà Vinh, Vĩnh Long Trà Vinh, Vĩnh Long, Cà Mau Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Thu Hồi Nợ tại Nhà - Đồng Nai Đồng Nai Cạnh tranh 11-10-2020
Giám đốc Trung tâm Cho vay Tiêu dùng Miền Nam - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên gia cao cấp Digital Performance Marketing - RB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-10-2020
Senior Java Developer Hà Nội Cạnh tranh 11-10-2020
Chuyên viên Xử lý Nợ tại Thực địa - Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 11-10-2020
CVC/CVCC Quản lý Sản phẩm - Phòng Sản phẩm Nhà đất và Tiêu dùng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-10-2020
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Ứng dụng (Core T24) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 07-10-2020
Trưởng Nhóm Dịch vụ Khách hàng - CN Bà Rịa Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 07-10-2020
Giám đốc Vùng 2 - Dịch vụ Khách hàng - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Thực địa - Ninh Bình Ninh Bình Cạnh tranh 06-10-2020
Trưởng Bộ phận Kiểm soát Rủi ro Vận hành - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Change Management Officer - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Senior UIUX Designer - Dự án DB Portal 2 - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường - Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Khánh Hòa, Bến Tre, Lâm Đồng , An Giang, Bình Thuận Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Bến Tre Cạnh tranh 06-10-2020
Chuyên viên Cao cấp Quản lý Dịch vụ Nền tảng - Dự án DB Portal 2 - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2020
Chuyên viên Xử lý Nợ có Tài sản Bảo đảm (Giai đoạn Tố tụng) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên viên Chính Kế hoạch Chính sách Xử lý Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 04-10-2020
CVC/CVCC Quản lý Sản phẩm - Phòng Sản phẩm Ô tô và Sản xuất Kinh doanh - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-10-2020
Giao Dịch Viên - CN Nguyễn Du, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 04-10-2020
CVCC Thúc đẩy Hiệu quả - Phòng Thúc đẩy Bán, TT AF và Sản phẩm Đầu tư - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên viên Xử lý nợ Hiện trường Tín chấp Thẻ Tín dụng - Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên Cạnh tranh 04-10-2020
Nhân viên Điều tra và Xử lý tín dụng Tiểu thương - Long An, Đà Nẵng Long An, Đà Nẵng Cạnh tranh 04-10-2020
CVC/CVCC Phát triển Kinh doanh - Phòng Thúc đẩy Bán, TT AF và Sản phẩm Đầu tư - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên viên Xử lý nợ Trực tiếp Tín chấp Thẻ Tín dụng - Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Cạnh tranh 04-10-2020
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Thực địa - Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 29-09-2020
Chuyên Viên Chính Kiểm soát Rủi ro Vận hành - Hồ Chí Minh Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2020
Chuyên viên Chính Kho Quỹ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2020
Chuyên Viên Chính Kiểm soát Rủi ro Vận hành - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2020
CVCC Đào tạo và Phát triển Năng lực, TT Quản lý Kinh doanh và Đào tạo Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2020
Chuyên viên chính Quản lý Rủi ro Thẻ Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2020
Giao Dịch Viên - Đà Nẵng Đà Nẵng Cạnh tranh 29-09-2020
Chuyên viên Xử lý nợ KHDN có TSBĐ - Cần Thơ Cần Thơ Cạnh tranh 28-09-2020
CVCC Tái Thẩm Định Khách Hàng Lớn - Hà Nôi, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 28-09-2020
Chuyên viên Bán sản phẩm cho vay có TSBĐ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-09-2020
Trưởng phòng Kinh doanh RB - Hà Tĩnh Hà Tĩnh Cạnh tranh 27-09-2020
Nhân viên Tư vấn Tài chính Cá Nhân - Hưng Yên Hưng Yên Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên Viên Xử Lý Nợ Hiện Trường - Kiên Giang, Trà Vinh Kiên Giang, Trà Vinh Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên Viên Chính KHDN Vi Mô - TT SME Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 27-09-2020
Trưởng Phòng Kinh Doanh SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên Thẩm định Tín dụng Thực địa - Lào Cai Lào Cai Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên chính Quản trị tài chính - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên Kiểm định Mô hình Rủi ro - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
CVC/ CVCC Kiểm Toán - Phòng Kiểm toán Phía Nam - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 27-09-2020
CVCC Senior Developer - RPA - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
CVCC Quản lý sản phẩm Onboarding, Dự án Agent Banking - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 27-09-2020
Chuyên viên Chính Bộ phận Đào tạo - SME, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 26-09-2020
Chuyên viên chính Tài chính quản trị - Business Finance Hà Nội Cạnh tranh 25-09-2020
Nhân viên Thu hồi Nợ sớm Khách hàng Tiểu thương - Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp Cạnh tranh 25-09-2020
Sitecore Developer - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 24-09-2020
Mobile App Developer (IOS) Hà Nội Cạnh tranh 24-09-2020
Nhân viên Quan hệ Khách hàng Tín dụng Tiểu thương - Bình Thuận, Đà Nẵng Bình Thuận, Đà Nẵng Cạnh tranh 23-09-2020

Giới thiệu về công ty

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt từ nay tới năm 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Tại VPBank, các cán bộ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Ngân hàng.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with