Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBANK

Địa điểm: 89 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội

Qui mô công ty: Trên 10.000Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: https://tuyendung.vpbank.com.vn/

402 followers

Việc làm đang tuyển (95)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-10-2019
Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng - DVKH Tây Ninh, Hồ Chí Minh (Mới) Tây Ninh, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Bán Sản Phẩm Cho Vay - CN Bắc Ninh (Mới) Bắc Ninh Cạnh tranh 17-10-2019
Nhân viên Kho quỹ - Phòng Nghiệp vụ Kho quỹ - Hà Nội (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Phát triển Kinh doanh (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh - Phòng PTKD - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Soát Tuân Thủ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Gia Đào Tạo & Phát Triển - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng 24/7 - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Phát triển sản phẩm Thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Nhân viên Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Bắc Giang Bắc Giang Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Tài chính Quản trị - Khối Khách hàng Cá nhân - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - DVKH Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An Hải Phòng, Thái Bình, Nghệ An Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Pháp luật Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định Tín dụng Thực địa - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng KH Cá nhân Thế chấp - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng phòng Khách hàng cá nhân - CN Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên/Chuyên viên Chính Thẩm định và Phê duyệt Tín dụng SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Nghiệp vụ - Phòng Xử lý Tín dụng KHDN lớn - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Nhân viên Quan hệ Hỗ trợ - Khối Tín dụng Tiểu thương - Long An Long An Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Xử lý Tín dụng KH SME - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
AF Segmentation Specialist / CVCC Thúc Đẩy Hiệu Quả Kinh Doanh Phân Khúc KHƯT - Affluent Banking - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 17-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-10-2019
Trưởng nhóm Bán hàng Trực tiếp Vi mô - KHDN Vi mô Nam Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
CVCC Quản lý Sản phẩm Vay Thế chấp (Mảng Kinh doanh & Ô tô – Văn phòng) - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Chính Phát Triển Sản Phẩm Huy Động Vốn - Retail Banking - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - CN Nguyễn Lương Bằng - Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên cao cấp Phát triển kinh doanh - Khách hàng Ưu tiên Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Bắc Giang Bắc Giang Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Tư vấn Đầu tư - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên cao cấp Thúc đẩy hiệu quả - Phòng TTTM và QL Dòng tiền - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận - Khối Quản trị Rủi ro Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên KHDN vừa và nhỏ - TT SME Bắc Giang, Hà Tĩnh Bắc Giang, Hà Tĩnh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Quản lý và Xây dựng quy trình Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Quản lý và Xây dựng quy trình - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Hỗ Trợ - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Trưởng Bộ Phận Hỗ Trợ Tín Dụng - Phòng Xử Lý Tín Dụng KHCN - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Sản Phẩm - CC&UPL - Khách Hàng Cá Nhân Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Điều phối Dự án - Phòng Quản lý & Tối ưu hóa kinh doanh Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Lái Thiêu - Bình Dương Bình Dương Cạnh tranh 15-10-2019
CVCC Quản lý Sản phẩm Cho vay Thế chấp, TTTM & Phân khúc Micro Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên Cạnh tranh 15-10-2019
Nhân viên bán hàng qua điện thoại (Telesales) - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Cao cấp Phân tích Tín dụng - Phòng Phát triển sản phẩm Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Quan hệ Khách hàng ưu tiên - CN Trần Lãm - Thái Bình Thái Bình Cạnh tranh 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh Cạnh tranh 15-10-2019
Chuyên viên Hỗ trợ nghiệp vụ - Phòng Chống Rửa Tiền - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Hải Dương Hải Dương Cạnh tranh 15-10-2019
Nhân viên Quan hệ Khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 15-10-2019
Trưởng Nhóm Bán Hàng Trực Tiếp - Direct Sale - RB - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2019
CVC/CVCC Phòng Giám Sát Nội Bộ - Hà Nội - TA020 Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên Gia Kiểm soát Tuân thủ - TT Kiểm Tra Kiểm Soát tuân Thủ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 14-10-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-10-2019
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Cạnh tranh 12-10-2019
Chuyên viên Báo cáo Chiến lược Thu hồi nợ (mảng Thu hồi nợ Thuê ngoài) - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 12-10-2019
Trưởng nhóm Dịch vụ Khách hàng - Quảng Ninh Quảng Ninh Cạnh tranh 10-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Kiểm Toán Công Nghệ Thông Tin - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-10-2019
Chuyên Viên Cao Cấp Phát Triển Kinh Doanh - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 08-10-2019
Chuyên Viên KHDN Vừa & Nhỏ - Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nam Định, Hải Phòng Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh Cạnh tranh 08-10-2019
Retail Risk Policy senior - Portfolio Manager - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Rủi Ro Hoạt Động - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Chính Cấu Trúc Nợ - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ưu Tiên - Kiên Giang, Vũng Tàu Kiên Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu Cạnh tranh 06-10-2019
Collection Strategy Analyst - Retail Risk - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-10-2019
Trưởng nhóm dịch vụ khách hàng - Hiệp Hòa - Bắc Giang Bắc Giang Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - CN Sông Đà, Hòa Bình Hòa Bình Cạnh tranh 06-10-2019
Chuyên viên Chính Thúc đẩy Hiệu quả - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-10-2019
Chuyên Viên KHDN vừa & nhỏ - TT SME Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 03-10-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Bình Định Bình Định Cạnh tranh 03-10-2019
Chuyên viên dịch vụ khách hàng - Móng Cái, Ninh Bình, Nam Định Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh Cạnh tranh 03-10-2019
Chuyên Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hội Sở Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Kiểm Soát Viên Chính Tài Trợ Thương Mại - Hội Sở Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 29-09-2019
Nhân viên Quan hệ khách hàng - Khối Tín dụng Tiểu Thương - Long An, Kiên Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Tháp Kiên Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh Cạnh tranh 28-09-2019
Chuyên Viên Huấn Luyện Đào Tạo - Khối KHCN - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng – Yên Phong Bắc Ninh, Bắc Giang Bắc Ninh Cạnh tranh 26-09-2019
CVC Thúc Đẩy Kinh Doanh Bảo Hiểm - Khối KHCN - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh, Hà Nội Cạnh tranh 26-09-2019
Chuyên viên Tư vấn tài chính cá nhân - Tiền Giang Tiền Giang Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Thẩm định khách hàng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên viên Hỗ trợ Kỹ thuật Phòng hạ Tầng thẻ - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 25-09-2019
Chuyên gia Phân tích Tài chính - Khối Tín dụng Tiểu thương - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên viên Giám sát Tín dụng mảng Báo cáo - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên viên Chính Thẩm định Thế chấp KHCN - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng - Quảng Bình Quảng Bình Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên viên Điều tra và Phòng chống Gian lận - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-09-2019
Senior Integrated Risk Model - Basel 2 Program - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 21-09-2019
Trưởng nhóm Dịch vụ khách hàng - Quảng Nam Quảng Nam Cạnh tranh 21-09-2019
Chuyên Viên Giám Sát Tín Dụng - Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-09-2019
Trưởng Nhóm Dịch Vụ Khách Hàng - CN Lạng Sơn Lạng Sơn Cạnh tranh 19-09-2019
Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - Bình Thuận, Nha Trang, Daklak, Gia Lai, Bình Định Bình Thuận, Dak Lak, Gia Lai Cạnh tranh 19-09-2019
Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng - Từ Sơn - Bắc Ninh Bắc Ninh Cạnh tranh 19-09-2019
Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng - Khối KHDN - Hà Nội, Hồ Chí Minh Hà Nội, Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-09-2019
TL GĐ Bán Sản Phẩm Thị Trường Tài Chính - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-09-2019
Thư Ký PGĐ Trung Tâm Kinh Doanh - Khối Tín Dụng Tiểu Thương - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 19-09-2019
Chuyên Viên Tái Thẩm Định KHCN & SME - Hà Nội Hà Nội Cạnh tranh 18-09-2019

Giới thiệu về công ty

Thành lập năm 1993, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những Ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam với hơn 200 điểm giao dịch trên toàn quốc.
Là thành viên của nhóm 12 ngân hàng hàng đầu Việt Nam (G12), VPBank đang từng bước khẳng định uy tín của một ngân hàng năng động, có năng lực tài chính ổn định và có trách nhiệm với cộng đồng. Để đạt được tầm nhìn đầy tham vọng, VPBank đã triển khai chiến lược tăng trưởng quyết liệt từ nay tới năm 2017 với sự hỗ trợ của công ty tư vấn hàng đầu thế giới McKinsey. Với chiến lược này, VPBank nỗ lực tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc khách hàng mục tiêu, khẩn trương xây dựng các hệ thống nền tảng để phục vụ tăng trưởng, và luôn chủ động theo dõi các cơ hội trên thị trường.
Công tác phát triển nguồn nhân lực là một trong những hoạt động trọng tâm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng. Tại VPBank, các cán bộ được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ cùng với đó là cơ hội thăng tiến rộng mở cho mọi thành viên của Ngân hàng.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with