NNR GLOBAL LOGISTICS (VIET NAM) Co., LTD

Địa điểm: Room 308, 03 Floor, SCSC Building, 30 Phan Thuc Duyen, Ward 4, Tan Binh District, HCMC

Qui mô công ty: 25-99Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: http://www.nnrglobal.com/

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

NNR Global Logistics is the subsidiary of Nishitetsu group Japan and ranked 13 on IATA’s top 100 list. In the era of globalization, NNR Logistics set up its intenational network. As a part of foreign branches, NNR Global Logistics Vietnam places its head office in Ho Chi Minh and branch in Hanoi. NNR Global Logistics Vietnam aims at providing customers with professional logistics services which can be named cargo transportation through air, sea and land, import/ export, and customs clearance. Catching up with modern technology, NNR Global Logistics Vietnam applies IT solution in logistics field in order to keep accurate shipping information at the same time, satisfy customers’ demands.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with