Tìm việc dễ dàng...

nu arrows cafe

nu arrows cafe

Địa điểm

51 duong tu quan,bac my an,ngu hanh son,da nang


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
0 followers

Giới thiệu về công ty

food and beverage, breakfast, lunch and dinner. coffee, drinks.