Tìm việc dễ dàng...

One Be Solved Inc

One Be Solved Inc

Địa điểm

66 đường số 14, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
  • Website: https://onebesolved.com/
108 followers

Giới thiệu về công ty

One Be Solved Inc is an International accounting company

- International, US Accounting Standards, & CFO Services

- Business Advisor: Leadership / Team Development, Financial & Operations Management

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

CEO Assistant & Accountant

CEO Assistant & Accountant

One Be Solved Inc

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Senior Accountant

Senior Accountant

One Be Solved Inc

$ 16 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh