Tìm việc dễ dàng...

ÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

ÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

Địa điểm

Số 86, Đường 23, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
20 followers

Giới thiệu về công ty

Bilingual Canadian International School (BCIS; Vietnamese: Trường song ngữ quốc tế Canada) is a private international school based in Ho Chi Minh City, Vietnam. The school belongs to The Canadian International School System, along with three other campuses: the Canadian International School Vietnam (CIS), Albert Einstein School (AES) and Canada – Vietnam Kindergarten (CVK)

Việc làm đang tuyển

Thực Tập Sinh Marketing

Thực Tập Sinh Marketing

ÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Thực Tập Sinh Nhân Sự

Thực Tập Sinh Nhân Sự

ÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA

$ 1 Tr - 3 Tr VND

  • Hồ Chí Minh