Tìm việc dễ dàng...

Otsuka Thang Nutrition Co., Ltd.

Otsuka Thang Nutrition Co., Ltd.

Địa điểm

Tòa nhà Phượng Long 2, số 16 Nguyễn Trường Tộ Phường 12 Quận 4 HCM


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://www.pocarisweat.com.vn/
1.147 followers

Giới thiệu về công ty

Otsuka Thang Nutrition Company is the Vietnam branch of the Otsuka Japan. We specialize in nutraceutical products and our main brand is the ion supply drink Pocari Sweat – a leading drink in the category in Japan, Hong Kong, Korea and Indonesia.

http://www.pocarisweat.com.vn/
www.facebook.com/pocarivietnam

Việc làm đang tuyển

Đại Diện Kinh Doanh Kênh MT (Siêu Thị, Cửa Hàng Tiện Lợi) (KV: Gia Lâm - Long Biên)

Đại Diện Kinh Doanh Kênh MT (Siêu Thị, Cửa Hàng Tiện Lợi) (KV: Gia Lâm - Long Biên)

Otsuka Thang Nutrition Co., Ltd.

$ 10 Tr - 11 Tr VND

  • Hà Nội