Tìm việc dễ dàng...

POLY Educational Service - Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục POLY

POLY Educational Service - Công ty TNHH Dịch Vụ Giáo Dục POLY

Địa điểm

44 Phan Khiêm Ích, Phường Tân Phong, Quận 7, TP HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://www.polyvietnam.edu.vn/
177 followers

Giới thiệu về công ty

POLY English Vietnam is a part of POLY Inspiration - a multinational educational organisation and the leading educational provider in Korea since 1999. Founded over two decades with over 60 campuses, 2,500 team members and 37,000 students across Korea and Vietnam. Leading the Vietnam Step Up English program expansion as a ‘Young Learner’ EFL School. Throughout our 20 year journey of excellence in ‘learner centric’ English education, we take great pride in the fact that innovation and technology lie at the very heart of our programs.

POLY English là hệ thống Anh ngữ với 100% vốn đầu tư nước ngoài, trực thuộc tổ chức POLY Inspiration - Hệ thống giáo dục hàng đầu tại Hàn Quốc từ năm 1999. Được thành lập hơn hai thập kỷ với hơn 60 cơ sở, 2.500 thành viên và 37.000 học viên trên khắp Hàn Quốc và Việt Nam. Dẫn đầu việc mở rộng chương trình tiếng Anh Step Up Việt Nam với tư cách là Trường EFL dành cho ‘Học viên nhỏ tuổi’. Trong suốt hành trình 20 năm xuất sắc trong giáo dục tiếng Anh, lấy người học làm trung tâm, chúng tôi rất tự hào về sự đổi mới và công nghệ trong chương trình học.