Tìm việc dễ dàng...

PTSC Offshore Services (POS)
PTSC Offshore Services (POS)

PTSC Offshore Services (POS)

Địa điểm

Cảng Hạ Lưu PTSC, 65A đường 30/04, P. Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
 • Website: http://pos.ptsc.com.vn/
811 followers

Giới thiệu về công ty

Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam về việc tăng tốc phát triển và phù hợp với Định hướng, Chiến lược phát triển của Tổng Công ty PTSC, nhằm mục đích chuyên môn hóa các lĩnh vực dịch vụ dầu khí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh, ngày 28/09/2007, Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS) được thành lập trên cơ sở quyết định số 253/QĐ-DVKT-HĐQT  của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC) và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4904000173 do Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh Bà rịa - Vũng Tàu cấp ngày 05/10/2007.

Đây là Công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty PTSC thành lập trên cơ sở tách từ Công ty PTSC Production Services, với chức năng chính cung cấp các dịch vụ đấu nối, chạy thử, vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí và công nghiệp khác với tên đầy đủ là: “Công ty CP Dịch vụ Lắp đặt Vận hành và Bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC” với tên giao dịch quốc tế: PTSC OFFSHORE SERVICES JSC (tên viết tắt là POS).

Trụ sở chính của Công ty đặt tại cảng Hạ Lưu PTSC, 65A đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu. Số vốn điều lệ: 400.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm tỷ Việt Nam đồng).

Ngành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ vận chuyển, lắp đặt, đấu nối chạy thử các công trình dầu khí;

- Dịch vụ di dời và thu dọn mỏ sau khi kết thúc chu kỳ khai thác ngoài biển;

- Dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các công trình dầu khí;

- Dịch vụ cung ứng nhân lực cho các công tác lắp đặt và đấu nối chạy thử, hỗ trợ vận hành và bảo dưỡng;

- Cung cấp vật tư phụ tùng, dịch vụ kho ngoại quan phục vụ cho công tác vận hành bảo dưỡng, lắp đặt và đấu nối chạy thử

Việc làm đang tuyển

Chuyên viên điều phối dịch vụ

Chuyên viên điều phối dịch vụ

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám sát điện (Electrical Supervisor)

Giám sát điện (Electrical Supervisor)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
QC (Welding)

QC (Welding)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên viên thương mại marketing

Chuyên viên thương mại marketing

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên viên điều phối hàng hải

Chuyên viên điều phối hàng hải

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
E&I TECHNICIAN (OFFSHORE)

E&I TECHNICIAN (OFFSHORE)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám sát đường ống (Piping Supervisor)

Giám sát đường ống (Piping Supervisor)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên viên kế hoạch dự án (Planner)

Chuyên viên kế hoạch dự án (Planner)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Giám sát Điện-Tự động hóa (E&I Supervisor)

Giám sát Điện-Tự động hóa (E&I Supervisor)

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu
Chuyên viên giám sát Điện-Tự động hóa

Chuyên viên giám sát Điện-Tự động hóa

PTSC Offshore Services (POS)

$ Cạnh tranh

 • Bà Rịa - Vũng Tàu