RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

996 followers

Việc làm đang tuyển (270)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Supervisor of QA/QC (Mới) Đồng Nai 12,1 Tr - 13,4 Tr VND 16-12-2019
M&E (Mechanical&Electrical) Engineer (Mới) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 16-12-2019
Construction Site Management staff (Mới) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 16-12-2019
General Accountant Staff Hà Nam 9,9 Tr - 11 Tr VND 16-12-2019
Kỹ sư sơn Lazer Hải Dương 13 Tr - 15 Tr VND 16-12-2019
Site Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 16-12-2019
Accounting Staff Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 16-12-2019
Sales Executive (Low Voltage System LVS) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-12-2019
Sales - Pallet (sales and rental services) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-12-2019
Video Creator (Website) Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 16-12-2019
Production Line Staff Hải Phòng 9,5 Tr - 12,3 Tr VND 16-12-2019
Domestic Delivery Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 16-12-2019
Engineer Đồng Nai 8,8 Tr - 16,5 Tr VND 16-12-2019
Senior R&D Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 16-12-2019
Business Development Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-12-2019
Business Development Executive Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-12-2019
Chinese or Taiwanese Sales Engineer in PnomPhenh Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-12-2019
Electrical Engineer (PLC) Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 16-12-2019
Sales & Marketing Executive Bình Dương 18,9 Tr - 24,2 Tr VND 16-12-2019
Engineering Solution Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 16-12-2019
Sub Kitchen Leader Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-12-2019
Hall Leader Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-12-2019
Front End Developer (ReactJS, VueJS) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-12-2019
HSE Staff Hà Nam 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-12-2019
Purchasing Staff Hà Nam 11 Tr - 17,6 Tr VND 15-12-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 15-12-2019
Electrical Engineer (Automation) Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 15-12-2019
Trưởng Nhóm Sản Xuất Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 14-12-2019
Medical Office Manager Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 14-12-2019
Customer Security Assistant Supervisor Hà Nội 10,3 Tr - 15,4 Tr VND 14-12-2019
Account Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 14-12-2019
Project Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 14-12-2019
Facility Supervisor Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-12-2019
Cleaning Supervisor Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 14-12-2019
Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 14-12-2019
Game Planner Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 14-12-2019
Trưởng Nhóm Khuôn Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 14-12-2019
Game Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 35,2 Tr VND 14-12-2019
2D Designer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 14-12-2019
Cleaning Operation Manager Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-12-2019
Maintenance Engineer Hưng Yên 7,6 Tr - 13 Tr VND 14-12-2019
Production Control Manager Hà Nội 14,3 Tr - 23,1 Tr VND 14-12-2019
Kỹ Sư Khuôn Đúc Hà Nội 11 Tr - 15 Tr VND 14-12-2019
Production Engineer Hưng Yên 7,6 Tr - 13 Tr VND 14-12-2019
Deputy General Director of Project Management Division Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 13-12-2019
Director of Business System Management Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 13-12-2019
Mechanical Supervisor Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 13-12-2019
Chief Accountant Hà Nam 22 Tr - 33 Tr VND 13-12-2019
Accounting and GA Assistant - Trading (Steel) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 13-12-2019
Purchasing Staff Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-12-2019
Mechanical QA/QC Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 28,6 Tr VND 13-12-2019
Site Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 13-12-2019
Japanese Speaking - Production Manager - Manufacturing Hà Nội 44 Tr - 59,4 Tr VND 13-12-2019
Strategy Consultant Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 13-12-2019
Senior/ Junior PHP Ruby Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 13-12-2019
Service Engineer Hà Nội 9,9 Tr - 10,3 Tr VND 13-12-2019
Chinese Speaking - Purchasing Staff - Manufacturing Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 13-12-2019
System Engineer (in Hai Phong) Hải Phòng 16,5 Tr - 22 Tr VND 13-12-2019
Quality Assurance Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 13-12-2019
Accounting & Tax Consulting Leader Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 18,7 Tr VND 13-12-2019
Product Marketing Hà Nội 11,7 Tr - 22,3 Tr VND 13-12-2019
Audit Senior Associate Hà Nội 10,5 Tr - 19,5 Tr VND 13-12-2019
Customer Service Leader Bình Dương 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-12-2019
Assistant Manager of the E-Commerce Project Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 13-12-2019
Business Analyst Bình Dương 18,9 Tr - 28,6 Tr VND 13-12-2019
Senior Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 13-12-2019
Mechanical Design Staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 12-12-2019
Pattern Maker Hồ Chí Minh Cạnh tranh 12-12-2019
Purchaser Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,0 Tr VND 12-12-2019
QA Leader Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 12-12-2019
Sales Bình Dương 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 12-12-2019
Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 12-12-2019
NET Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 12-12-2019
Purchasing Leader Bình Dương 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 12-12-2019
QC Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 12-12-2019
SEO & Content Team Leader Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 12-12-2019
Purchasing Section Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-12-2019
Sales Manager (Manufacture) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-12-2019
Admin Assistant Manager Bình Dương 14,3 Tr - 28,6 Tr VND 12-12-2019
Chinese or Korean Speaking Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 12-12-2019
Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 12-12-2019
Trade Marketing Executive (Cosmetic of MT Channel) Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 12-12-2019
Cosmetic Area Sales Supervisor in MT Channel Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-12-2019
Internal Sales Trainer (MT channel) Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 28,6 Tr VND 12-12-2019
Purchasing Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 12-12-2019
Sales staff (Credit) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 12-12-2019
Marketing Senior Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 12-12-2019
Operation Manager Hải Phòng 13,2 Tr - 22 Tr VND 12-12-2019
Merchandiser Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 12-12-2019
Factory Manager Bình Dương 33 Tr - 48,4 Tr VND 11-12-2019
Giám Sát Bán Hàng (kênh siêu thị) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 11-12-2019
IT Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-12-2019
Sewing factory Manager Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 11-12-2019
IT Staff Đồng Nai 7,7 Tr - 11 Tr VND 11-12-2019
QAQC Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 11-12-2019
PHP Developer Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 11-12-2019
Quality Assurance (QA) Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 11-12-2019
Maintenance Electrical Technician Hải Phòng 9,0 Tr - 12,0 Tr VND 11-12-2019
Manager of Risk Management Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 11-12-2019
Production Planning Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 11-12-2019
Import - Export Leader Đồng Nai 7,7 Tr - 16,9 Tr VND 11-12-2019
Health Safety and Environment Executive Đồng Nai 14,3 Tr - 18,9 Tr VND 11-12-2019
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 11-12-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 11-12-2019
Sales Admin Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 9,5 Tr VND 11-12-2019
Kỹ Sư Điện Hà Nội 7 Tr - 8 Tr VND 11-12-2019
Maintenance Inspection Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 27,1 Tr VND 11-12-2019
Product Manager (Power Tools) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 11-12-2019
Domestic Delivery Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 11-12-2019
Marketing & Technical Engineer (Cutting Tools) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 11-12-2019
Component Project Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-12-2019
Human Resource Staff Hà Nội 17,2 Tr - 23,9 Tr VND 11-12-2019
Account Executive Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 22 Tr VND 11-12-2019
Sales Bình Dương 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 11-12-2019
Purchasing Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-12-2019
Customer Support for Travel Department Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 11-12-2019
Design and Verification Staff (Hardware) Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 10-12-2019
Product Development Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
Import-export staff of Production Control Đồng Nai 12,1 Tr - 13,4 Tr VND 10-12-2019
Senior Sales Executive (Truck Tire) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
Accounting Staff Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
Marketing Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 10-12-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 10-12-2019
Section Leader (Sewing department) Long An 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 10-12-2019
Sales Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
Business Development Hồ Chí Minh 66 Tr - 110 Tr VND 10-12-2019
Maintenance Manager Lâm Đồng 11 Tr - 15,4 Tr VND 10-12-2019
Lawyer Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 10-12-2019
Project Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 44 Tr VND 10-12-2019
Security Engineers Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
Cost Estimation Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 10-12-2019
Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
System Engineer Hà Nội 16,5 Tr - 22 Tr VND 10-12-2019
IT Network Staff Đồng Nai 11 Tr - 19,8 Tr VND 10-12-2019
Nursing Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 10-12-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 12,1 Tr VND 10-12-2019
Kỹ sư khuôn dập Hà Nội 7,7 Tr - 18,9 Tr VND 10-12-2019
Legal Consultant Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 09-12-2019
CAD/CAM Software Sales Executive Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 09-12-2019
Front End Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 09-12-2019
Purchasing Staff (Interior) Hà Nội 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 09-12-2019
Javascript (Vuejs) PM/Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 39,6 Tr VND 09-12-2019
Production and Quality Control Long An 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 09-12-2019
Chinese Speaking- Sales - Trading Hà Nội 12,1 Tr - 24,2 Tr VND 08-12-2019
Accounting Staff Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-12-2019
Sales Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-12-2019
ERP Consultant Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 08-12-2019
Mechanical Engineer Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 08-12-2019
ERP Consultant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-12-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 07-12-2019
GA Staff Cum Canteen Manager Hà Nội 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 06-12-2019
QA Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 06-12-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-12-2019
Sales Engineer Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 06-12-2019
Plastic Injection Molding Engineer Hải Phòng 13,2 Tr - 16,1 Tr VND 06-12-2019
Digital Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 06-12-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 06-12-2019
Purchasing Manager Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 05-12-2019
Marketing Executive Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 05-12-2019
Mechanical Designer Hà Nội 7,0 Tr - 11 Tr VND 04-12-2019
Maintenance Electrical Technician Hải Phòng 8,8 Tr - 11 Tr VND 04-12-2019
Carding Technical Manager Hưng Yên 33 Tr - 55 Tr VND 04-12-2019
Audio Marketing Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 03-12-2019
Maintenance Đồng Nai 11,2 Tr - 15,0 Tr VND 02-12-2019
Analyst - Kỹ Sư Phân Tích Mẫu Hà Nam 5,5 Tr - 8,4 Tr VND 02-12-2019
Production Engineer Đồng Nai 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 02-12-2019
Store Development Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 02-12-2019
QC Staff (in Hai Duong) Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 01-12-2019
Account Executive for Motorbike Client Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 01-12-2019
Senior Account Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 01-12-2019
Production Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 01-12-2019
CNC Machine Operator Vĩnh Phúc 5,5 Tr - 9,5 Tr VND 01-12-2019
Account Executive for F&B client Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 01-12-2019
Quality Control Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 01-12-2019
Sales Out Staff in Hai Phong Hải Phòng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 01-12-2019
Taiwanese Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 30-11-2019
Chinese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 30-11-2019
Logistics Executive (in Ha Nam) Hà Nam 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 30-11-2019
Area Sales Manager Long An 22 Tr - 44 Tr VND 30-11-2019
IT Support Staff Hải Phòng 9,5 Tr - 12,6 Tr VND 29-11-2019
Restaurant Manager Hải Phòng 33 Tr - 44 Tr VND 29-11-2019
Senior Accountant Hải Phòng 15,0 Tr - 22 Tr VND 29-11-2019
Rental Sales(Thanh Hoa) Thanh Hóa 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 29-11-2019
Western Cuisine Head Chef Hải Phòng 33 Tr - 55 Tr VND 29-11-2019
Marketing Supervisor Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 28-11-2019
CAD Operator / Architectural Perspective Drawing Hà Nội 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 28-11-2019
Accounting Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 28-11-2019
Human Resources Staff (Recruitment) Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 28-11-2019
Quality Control Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 28-11-2019
Admin Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 28-11-2019
Diretor of Finance Hải Phòng 44 Tr - 66 Tr VND 28-11-2019
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 28-11-2019
Interpreter & Doctor Assistant Bình Dương 15,4 Tr - 22 Tr VND 28-11-2019
National Sales Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 28-11-2019
MMS Data Coordinator Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 27,1 Tr VND 27-11-2019
Engineer (Facility) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 27-11-2019
Sales of Maintenance Service Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,9 Tr VND 27-11-2019
Design Consultant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 27-11-2019
Engineering Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 15,4 Tr VND 26-11-2019
Warehouse Engineering Supervisor Hải Phòng 11 Tr - 19,8 Tr VND 26-11-2019
Safety Engineer Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 26-11-2019
Property Manager Long An 19,8 Tr - 22 Tr VND 25-11-2019
Admin Staff Long An 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 25-11-2019
Sales Manager Hải Phòng 22 Tr - 44 Tr VND 24-11-2019
Clinic Supervisor Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 24-11-2019
Accounting Assistant Manager Hà Nội 14,3 Tr - 22 Tr VND 24-11-2019
Recruitment & Training Staff Hà Nội 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 24-11-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 24-11-2019
HVAC Engineer Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 24-11-2019
Project Sales in HCMC Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 24-11-2019
Import Export Deputy Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 24-11-2019
Lawyer Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 24-11-2019
HR Supervisor Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 24-11-2019
HR Director Cần Thơ 66 Tr - 88 Tr VND 24-11-2019
Warehouse Deputy Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 24-11-2019
Reinsurance Executive - Business Processing and Risk Management Division Hà Nội 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 24-11-2019
Accounting & Tax consulting staff - Consulting Firm Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 23-11-2019
Junior Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 23-11-2019
Legal Consultant Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 23-11-2019
Creative Director Hồ Chí Minh 33 Tr - 77 Tr VND 23-11-2019
Chief Accountant Hải Phòng 26,4 Tr - 44 Tr VND 23-11-2019
Sales - Trading ( Industrial Tools) Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 23-11-2019
Planning Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 23-11-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 23-11-2019
Java/PHP Developer Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 23-11-2019
Senior Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 23-11-2019
Engineering Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 23-11-2019
Admin Staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 22-11-2019
Quality Assurance Đồng Nai 11 Tr - 13,2 Tr VND 22-11-2019
IT Engineer Hà Nội 8,8 Tr - 35,2 Tr VND 22-11-2019
Senior Front End (PHP Develop) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 21-11-2019
Japanese speaking - Service Engineer (Work in Japan) Hà Nội 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 20-11-2019
Chief Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 20-11-2019
Telecommunication Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 20-11-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 20-11-2019
(Senior) Executive (Back) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 20-11-2019
Development Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 20-11-2019
Logistics Executive In NHON TRACH Đồng Nai 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 20-11-2019
QC Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 20-11-2019
Development Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 20-11-2019
Strategy Consultant Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 20-11-2019
Senior Strategy Consultant Hồ Chí Minh 18,7 Tr - 26,4 Tr VND 20-11-2019
Developer (.Net) Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 22 Tr VND 20-11-2019
Trưởng Nhóm Quản Lý Kho Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 20-11-2019
Property Manager Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 19-11-2019
CAD Operator Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 7,0 Tr VND 18-11-2019
Maintenance Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,1 Tr VND 18-11-2019
Senior C&B or C&B Leader - Electronics Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 18-11-2019
Recruitment and Training Executive Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 18-11-2019
Molding Section Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 18-11-2019
Quality Assurance (QA) Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 37,4 Tr VND 18-11-2019
Import - Export Staff Đồng Nai 7,7 Tr - 14,1 Tr VND 17-11-2019
Musical Instrument Sales and Marketing Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 17-11-2019
Marketing Executive (Relationship Executive) Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 17-11-2019
Product Marketing Executive Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-11-2019
Spinning Technical Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-11-2019
3D Designer (Motion Design) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-11-2019
Training Manager (Mechanical Engineering) Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 17-11-2019
Software QA Engineer (Automation & Manual) Hồ Chí Minh 11,4 Tr - 26,4 Tr VND 17-11-2019
Sales Executive (Low Voltage System - LVS) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-11-2019
Counter/Shop Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 17-11-2019
Trưởng Nhóm Bảo Dưỡng Khuôn Dập Liên Hoàn Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 17-11-2019
Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch Sản Xuất Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 17-11-2019
Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 17-11-2019
3D Designer (Background Design) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 17-11-2019
Risk Management Specialist Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 17-11-2019
Operation Staff in Da Nang Đà Nẵng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 16-11-2019
Health Beauty Care Merchandiser Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 16-11-2019
Mall Supervisor (in Hai Phong) Hải Phòng 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 16-11-2019
Account Executive Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 22 Tr VND 16-11-2019

Giới thiệu về công ty