RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

1.118 followers

Việc làm đang tuyển (165)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Sales Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 9,9 Tr VND 09-04-2020
Interior Design Manager Hà Nội 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 09-04-2020
Sales Manager - Logistics Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 09-04-2020
QC Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 09-04-2020
HR Senior Staff (C&B) (Mới) Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 44 Tr VND 08-04-2020
HR Staff (Mới) Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 28,6 Tr VND 08-04-2020
Site Project Manager (Mới) Bình Dương 44 Tr - 55 Tr VND 08-04-2020
ISO Staff (Mới) Bình Dương 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 08-04-2020
Sales Promotion Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 48,4 Tr VND 08-04-2020
React Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2020
Junior Accountant Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 08-04-2020
GA cum Logistics Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 08-04-2020
Executive (front) / Motor Dealer Division Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 08-04-2020
Senior Executive (Front) / Bancassurance Division Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 08-04-2020
Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 08-04-2020
Sales Staff Hà Nội 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 08-04-2020
Engineering Manager Đồng Nai 28,6 Tr - 44 Tr VND 08-04-2020
Sales Engineer Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 08-04-2020
QC Staff Hải Dương 6,8 Tr - 6,8 Tr VND 08-04-2020
Accounting and GA Staff Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 08-04-2020
Digital Marketing Offshore Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 08-04-2020
Chief Accountant Hà Nam 33 Tr - 44 Tr VND 08-04-2020
Maintenance Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 08-04-2020
Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 08-04-2020
Floor Manager Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 08-04-2020
Floor Manager Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 08-04-2020
Machine Operator - Printing industry (Mới) Hà Nam 4,4 Tr - 18,7 Tr VND 07-04-2020
SMT Technician (Surface Mount Technology) (Mới) Hưng Yên 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 07-04-2020
PLC Engineer (Mới) Hưng Yên 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 07-04-2020
Property Manager (Mới) Bình Dương 16,1 Tr - 18,0 Tr VND 07-04-2020
Merchandiser Senior Executive (Mới) Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-04-2020
Training Staff (Mới) Hải Dương 8 Tr - 12 Tr VND 07-04-2020
Chief Accountant Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 07-04-2020
Accountant Staff Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-04-2020
Regulatory Hồ Chí Minh 22 Tr - 66 Tr VND 07-04-2020
Cost Accounting Staff Hà Nam 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 07-04-2020
Customer Service Hà Nội 11 Tr - 12,3 Tr VND 07-04-2020
Sales Bình Dương 7,7 Tr - 12,1 Tr VND 07-04-2020
Service Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-04-2020
Interior Construction Management Staff Hà Nội 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 07-04-2020
Site Engineer Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-04-2020
Backend Engineer Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 44 Tr VND 06-04-2020
Accounting cum GA Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2020
Planning & Marketing Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 06-04-2020
Security Engineer Hà Nội 18,7 Tr - 28,6 Tr VND 06-04-2020
Junior Accountant Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 06-04-2020
System Engineer (in Hanoi - Maintenance Dept) Hà Nội 16,5 Tr - 22 Tr VND 06-04-2020
C&B HR Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 06-04-2020
Logistics Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 06-04-2020
Dining Designer & CNC Machine Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 06-04-2020
GT Channel Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 06-04-2020
Accountant Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 06-04-2020
PHP Engineer Đà Nẵng 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 06-04-2020
Sales Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 06-04-2020
Mechanical Engineer - Steel Bình Dương 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 06-04-2020
Trade Procedure Đồng Nai 11 Tr - 15,4 Tr VND 06-04-2020
Accounting cum GA Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2020
Electrical Engineer (PLC) Bắc Ninh 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 06-04-2020
Marketing & Technical Engineer (Cutting Tools) Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 05-04-2020
Accountant cum GA Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 05-04-2020
Accounting Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 05-04-2020
Accounting Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 05-04-2020
IT Deputy Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 05-04-2020
Production Management & Quality Control Office staff Bình Dương 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 04-04-2020
QA Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 04-04-2020
Import - Export Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 03-04-2020
Sales Staff~Assistant Manager Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 37,4 Tr VND 03-04-2020
QC Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 03-04-2020
Senior Accountant Hồ Chí Minh 16,9 Tr - 24,2 Tr VND 03-04-2020
Route Sales Manager Hà Nội 28,6 Tr - 33 Tr VND 03-04-2020
Inspection Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 8,0 Tr - 9,5 Tr VND 03-04-2020
Import and Export Staff Đồng Nai 7,5 Tr - 9,5 Tr VND 03-04-2020
Sale and Marketing Executive (field Photo imaging or printing) Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 03-04-2020
Sale of Marketing Online - Beauty Clinic Hồ Chí Minh 5,5 Tr - 6,6 Tr VND 03-04-2020
Clinic Digital Marketing Executive - Beauty Clinic Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 03-04-2020
Recruitment Consultant in Hanoi Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 02-04-2020
Accounting Group Leader Đồng Nai 14,1 Tr - 16,9 Tr VND 02-04-2020
Chief Engineer Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 02-04-2020
Mechanical Design Engineer Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 01-04-2020
Chinese Speaking – Sales Marketing Staff Đồng Nai 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 01-04-2020
QA Staff (Bio Department) Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 01-04-2020
Accounting Assistant Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 12,1 Tr VND 31-03-2020
JAVA Programmer Hà Nội 11 Tr - 19,8 Tr VND 31-03-2020
Chinese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 22 Tr VND 31-03-2020
Sales and Marketing Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 31-03-2020
Purchase Manger Bắc Ninh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 29-03-2020
R&D Manager Bình Dương 37,4 Tr - 44 Tr VND 29-03-2020
Sales Admin Staff Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 29-03-2020
Product Maintenance Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 29-03-2020
Accounting Staff Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 29-03-2020
Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 29-03-2020
Software Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 44 Tr VND 29-03-2020
Project Admin Staff Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 27-03-2020
Accounting & Tax Consulting Staff Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 26-03-2020
Chief Accountant Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 26-03-2020
Sales Staff Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 26-03-2020
Factory Automation Sales Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 26-03-2020
Sales Supervisor Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 26-03-2020
Purchasing Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 25-03-2020
Legal Manager/ Assistant Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 47,2 Tr VND 24-03-2020
Sales Representatives Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 23-03-2020
Electrical Engineer Leader Bình Dương 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 23-03-2020
Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 22-03-2020
Sales Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 22-03-2020
IT Infrastructure Engineer - Home Electronics Hưng Yên 10,6 Tr - 11 Tr VND 22-03-2020
IT System Developer Hưng Yên 10,6 Tr - 11 Tr VND 22-03-2020
Technical Staff Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 11 Tr VND 22-03-2020
IT Senior Executive – Cobol Developer (Core Insurance) Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 46,2 Tr VND 22-03-2020
Sales Staff in Bac Ninh Bắc Ninh 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 21-03-2020
Sales Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 21-03-2020
Area Sales Supervisor Hà Nội 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 21-03-2020
Sales Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 21-03-2020
Import & Export and Purchasing Staff Bình Dương 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 21-03-2020
Import Export Staff Hưng Yên 9,9 Tr - 11 Tr VND 21-03-2020
Sales Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 21-03-2020
Deputy Manager / Internal Audit Division Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 21-03-2020
Chief Maintenance Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 21-03-2020
General Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 21-03-2020
Executive (Front) / North Division - Hai Phong Branch Hải Phòng 11 Tr - 17,6 Tr VND 21-03-2020
Apartment Management Accounting Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 21-03-2020
IT Staff (Work in HCMC & DongNai) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,5 Tr VND 21-03-2020
Software Executive / IT Division Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 21-03-2020
Director Secretary and Office Assistant Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 20-03-2020
MD (Merchandiser) Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 20-03-2020
Accounting Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 20-03-2020
Marketing Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 19-03-2020
Building Maintenance Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 19-03-2020
Chief Accountant Bình Dương 33 Tr - 44 Tr VND 19-03-2020
HR/Admin Assistant Manager Bình Dương 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 19-03-2020
【Home-based】- Production Control cum QC Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 18-03-2020
Accounting Staff Đồng Nai 7,6 Tr - 9,5 Tr VND 17-03-2020
Substation Operator Staff Hồ Chí Minh 22,0 Tr - 26,4 Tr VND 17-03-2020
Executive (Non-marine) / Claims Division Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 17-03-2020
Mechanical Designer Hà Nội 7,0 Tr - 11 Tr VND 16-03-2020
Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,9 Tr VND 16-03-2020
Health Safety and Environment Staff Bình Dương 6,6 Tr - 9,9 Tr VND 16-03-2020
Production Assistant Hà Nam 24,2 Tr - 33 Tr VND 16-03-2020
Mechanical Engineer Hà Nam 9,9 Tr - 22 Tr VND 16-03-2020
Chief Accountant Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 16-03-2020
QC Leader Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 16-03-2020
Sales Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-03-2020
Sales staff (Hai Phong) Hải Phòng 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-03-2020
Sales Staff Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-03-2020
HR Officer (Contract, Insurance, Payroll) Đồng Nai 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-03-2020
General Accountant Đồng Nai 17,6 Tr - 22 Tr VND 15-03-2020
Mechanical Engineer Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 15-03-2020
Sales Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 15-03-2020
HR/GA Manager Bình Dương 16,5 Tr - 24,2 Tr VND 15-03-2020
Import-Export Assistant Bình Dương 8,8 Tr - 11 Tr VND 15-03-2020
Sales Engineer Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 14-03-2020
Import Export Staff Đồng Nai 9,5 Tr - 15,2 Tr VND 14-03-2020
General Accountant Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-03-2020
Software Developer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 30,8 Tr VND 14-03-2020
Korean Native - Sales Staff Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 14-03-2020
IT Staff Hưng Yên 9 Tr - 12 Tr VND 14-03-2020
Sales Staff in Bac Ninh (Korean Company) Bắc Ninh 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 14-03-2020
Dyeing Technical Staff (Fabric) Bà Rịa - Vũng Tàu 6,6 Tr - 11 Tr VND 14-03-2020
Production Control Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 6,6 Tr - 11 Tr VND 14-03-2020
Electric Maintenance Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 6,6 Tr - 11 Tr VND 14-03-2020
Safety Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 14-03-2020
HR Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-03-2020
Customer Service cum Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-03-2020
Sales Bình Dương 18,7 Tr - 27,1 Tr VND 13-03-2020
Back-end Engineer Hà Nội 11 Tr - 26,4 Tr VND 11-03-2020
Factory Manager Bình Dương 37,4 Tr - 50,6 Tr VND 10-03-2020

Giới thiệu về công ty

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on a new challenge to leverage on Recruit Group's more over 50 years of industry experience and business network in Japan, to provide new opportunities to our clients across the region.
RGF HR AGENT takes charge of RGF's business entity in general recruitment services. We provide total human resource services to clients at every stage of staff placement, such as evaluation, remuneration, and staff training. At the same time, we assist job-seekers in various ways to find the right job according to their individual preferences and experiences. Besides our services to assist full-time staff recruitment, we also offer a range of support services for RPO (Recruitment Process Outsourcing) and contract base/temporary recruitment needs.
Our company's status as the Japan's #1 market share holder in human resource, temporary staffing, and job advertisement field makes it possible for us to provide high quality total human resource management services not only in Japan but across the region.
RECRUIT = RGF will continue to take up the challenge to be the #1 recruitment agency in Asia, beyond national boundaries.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with