RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

872 followers

Việc làm đang tuyển (363)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Marketing Researcher & Sales Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 19-08-2019
(Assistant) Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 19-08-2019
Logistics Executive In Binh Duong Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 19-08-2019
HR & GA Leader Đồng Nai 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 19-08-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 19-08-2019
Junior Lawyer Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 35,2 Tr VND 19-08-2019
Receptionist cum GA staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 19-08-2019
QC Staff Bình Dương, Đồng Nai 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 19-08-2019
HR GA Assistant Manager Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 19-08-2019
Interior Adviser Staff (Retail) Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 19-08-2019
Store Supervisor (Retail) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 19-08-2019
Visual Merchandiser (Retail) Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 19-08-2019
Import Export Staff - Logistics Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 19-08-2019
Accounting & GA staff Hưng Yên 8,8 Tr - 22 Tr VND 19-08-2019
Store Management (Retail) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 19-08-2019
Kỹ sư phân tích mẫu Hà Nam 5,5 Tr - 8,4 Tr VND 18-08-2019
Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 18-08-2019
Digital Marketing Hà Nội 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 18-08-2019
Kỹ sư nhà máy Hà Nam 5,5 Tr - 8,4 Tr VND 18-08-2019
IT HR Specialist Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 18-08-2019
Tele Sales Hà Nội 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 18-08-2019
Production Control Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 18-08-2019
Technical Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 18-08-2019
Import - Export Staff Bình Dương 7,7 Tr - 11,4 Tr VND 18-08-2019
General Affairs Cum Human Resources Staff Đồng Nai 9,9 Tr - 11 Tr VND 18-08-2019
Technology General Manager Working in Quang Ngai Quảng Ngãi 55 Tr - 57,2 Tr VND 18-08-2019
Electrical Construction Control Engineer- Facility Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-08-2019
Chinese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 17-08-2019
Craftsman making shoes Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 17-08-2019
Marketing cum. Admin Executive Hà Nội 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 17-08-2019
Paralegal Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 17-08-2019
Account Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-08-2019
Sales staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 16-08-2019
Electrical Instrumentation Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 16-08-2019
Service Assistant Manager North Hà Nội 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 16-08-2019
HR GA Assistant Manager Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2019
HR & GA Leader Đồng Nai 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 16-08-2019
Sales Assistant Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 16-08-2019
IT Solution Sales Executive Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-08-2019
QA (Quality Assurance) Đồng Nai 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 16-08-2019
Sales - Manufacturing Hà Nội 7,7 Tr - 12,1 Tr VND 16-08-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 16-08-2019
Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 16-08-2019
Accounting Manager Hà Nam 33 Tr - 66 Tr VND 16-08-2019
Chief Accountant Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 16-08-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 16-08-2019
Trade Procedure Leader Đồng Nai 14,3 Tr - 16,5 Tr VND 16-08-2019
HR Manager Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 16-08-2019
Audit Assistant Manager Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 16-08-2019
Product Supervisor Hải Dương 22 Tr - 27,5 Tr VND 16-08-2019
C&B Team Leader Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-08-2019
Dealer Business Development Assistant Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 16-08-2019
Electrical and Instrumentation Engineer Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 15-08-2019
Warehouse Control Staff Bình Dương 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 15-08-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-08-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-08-2019
System Integration Engineer Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 15-08-2019
Regional Sales Manager Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 46,2 Tr VND 15-08-2019
Sales Development Engineer Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 15-08-2019
Digital Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 14-08-2019
Forwarding Business Development Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 14-08-2019
Automotive Service Assistant Manager Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2019
Senior Consultant Hà Nội 18 Tr - 24 Tr VND 14-08-2019
Accounting - Tax Consultant Manager (HCM Office) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 14-08-2019
Account Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 14-08-2019
Project Engineer Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 16,7 Tr VND 14-08-2019
Purchasing Section Manager Hà Nội 22 Tr - 26,4 Tr VND 14-08-2019
Legal and Compliance Executive Hồ Chí Minh 15,8 Tr - 18,7 Tr VND 14-08-2019
Quality Control Manager Bắc Ninh 33 Tr - 44 Tr VND 14-08-2019
Sales & Marketing Manager Hồ Chí Minh 61,6 Tr - 92,4 Tr VND 14-08-2019
Content Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2019
Finance/Accounting Consultant-Consulting Firm Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 14-08-2019
Manufacturing Process Expert Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 14-08-2019
Logistics Process Consultant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 14-08-2019
IT/BPR Management Consultant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 14-08-2019
Accounting Staff Bắc Ninh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2019
Recruiting Adviser in HCM Hồ Chí Minh 10,3 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2019
Accounting Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 14-08-2019
Sales - Painting Ink Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2019
Dining Designer & CNC Machine Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 14-08-2019
Service Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-08-2019
Senior Web Developer Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-08-2019
Sales Manager Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 14-08-2019
Accounting Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 14-08-2019
Technical Engineer Hồ Chí Minh 7,9 Tr - 9,9 Tr VND 14-08-2019
Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 14-08-2019
Production Planning Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 14-08-2019
Trade Procedure Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 14-08-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2019
Product Line Management Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 14-08-2019
Sales Executive (Steel/ Iron) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 14-08-2019
Mold Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2019
Technical Supervisor Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 14-08-2019
Development Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 14-08-2019
Development Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 14-08-2019
Sales Long An 11 Tr - 13,2 Tr VND 14-08-2019
Accounting Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 13-08-2019
Translator – Interpreter (English) Hồ Chí Minh 18,0 Tr - 18,0 Tr VND 13-08-2019
Power Supply Engineer (PS Engineer) Hồ Chí Minh 27,1 Tr - 27,1 Tr VND 13-08-2019
Audit Assistant Manager Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 13-08-2019
Cosmetic Sales Supervisor in Hanoi( General trade channel ) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-08-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 13-08-2019
CAD Operator Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-08-2019
QC Manager Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-08-2019
Marketing Executive (Relationship Executive) Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 13-08-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 15,4 Tr VND 13-08-2019
Sales - Equipment Bình Dương 6,6 Tr - 12,1 Tr VND 13-08-2019
Home Appliance Service Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 13-08-2019
Production Division Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 13-08-2019
Cosmetic Sales Supervisor in Hanoi( General trade channel ) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-08-2019
Sales Staff - Trading Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-08-2019
General Manager at Risk Management Department Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 13-08-2019
CAD Designer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 13-08-2019
Import Export Staff Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 13-08-2019
Senior Product Specialist Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 13-08-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 13-08-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 15,4 Tr VND 12-08-2019
Inbound Operation Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 12-08-2019
Chinese Speaking - Accountant Đồng Nai 11 Tr - 17,6 Tr VND 12-08-2019
Trade Procedure Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 12-08-2019
Product Material Control Staff (PMC) Hưng Yên 6,6 Tr - 12,1 Tr VND 12-08-2019
Chinese Speaking HR & General affair Đồng Nai 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 12-08-2019
Senior Environmental officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 66 Tr VND 12-08-2019
Human Resource Manager Bắc Ninh 22 Tr - 44 Tr VND 12-08-2019
Corporate Planning Bắc Ninh 55 Tr - 88 Tr VND 12-08-2019
Cooling Equipment Engineer Working in Can Tho Cần Thơ 8,8 Tr - 11 Tr VND 11-08-2019
General Assistant Đồng Nai 6,6 Tr - 9,9 Tr VND 11-08-2019
Sales Executive Vĩnh Phúc 33 Tr - 55 Tr VND 11-08-2019
Overseas Study Consultant Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 11-08-2019
Engineer-car painting and coating Đồng Nai 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 11-08-2019
General Accountant Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 11-08-2019
Steel Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 11-08-2019
Interior Designer Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 22 Tr VND 11-08-2019
Pattern Maker Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 11-08-2019
Customs Clearance (Trade Related) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 11-08-2019
Accounting Assistant Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 11-08-2019
Recruitment Sourcer Hồ Chí Minh 7 Tr - 8 Tr VND 11-08-2019
Deputy Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 11-08-2019
Logistics Management Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-08-2019
Product Management Department Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-08-2019
Legal and Compliance Division Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 11-08-2019
Field Engineer Executive Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 17,6 Tr VND 10-08-2019
Tax Accountant Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 10-08-2019
Licensing Account Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 10-08-2019
Chief Accountant Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 10-08-2019
Quality Control Staff Long An 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 10-08-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 10-08-2019
Warehouse Control Staff Đồng Nai 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 10-08-2019
Assistant General Director Hà Nội 33 Tr - 50,6 Tr VND 10-08-2019
Mechanical Engineer (trainee in Japan) Hà Nội 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 09-08-2019
Recruiting Adviser in HCM Hồ Chí Minh 10,3 Tr - 17,6 Tr VND 09-08-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 18,7 Tr VND 09-08-2019
Area Sales Staff (Daklak province) Dak Lak 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 09-08-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 09-08-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 09-08-2019
IT Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 09-08-2019
Chief Accountant Bình Dương 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 08-08-2019
Digital Marketing Staff Hồ Chí Minh 20,9 Tr - 25,3 Tr VND 08-08-2019
HR Manager Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 08-08-2019
Assistant to General Manager Bình Dương 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 08-08-2019
Fullstack Developer Leader Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 30,8 Tr VND 08-08-2019
Import & Export Staff Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 08-08-2019
Area Sales Staff (Bac Giang province) Bắc Giang 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 08-08-2019
Sales Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 08-08-2019
Service Engineer for CAD/CAE Hà Nội 8,8 Tr - 19,8 Tr VND 07-08-2019
Junior Accountant Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 07-08-2019
Korean Native - Sales Executive Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 07-08-2019
Deputy Factory Chief Hà Nội 37,4 Tr - 55 Tr VND 07-08-2019
Logistics Executive In Binh Duong Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 07-08-2019
Finance Staff Hà Nội 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 07-08-2019
Junior Tax Officer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 07-08-2019
Warehouse Supervisor Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,0 Tr VND 07-08-2019
Sales Manager at Metal Department Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 07-08-2019
C&B Staff (Compensation & Benefit) Bình Dương 9,5 Tr - 11 Tr VND 07-08-2019
Analysis Staff Hà Nội 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 07-08-2019
Accountant Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-08-2019
Human Resources Staff (C&B) Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 07-08-2019
Finance Analyst Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,2 Tr VND 07-08-2019
GA HR Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 07-08-2019
Digital Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 06-08-2019
Purchasing Staff Hà Nội 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 06-08-2019
Korean Native - Sales Executive Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 55 Tr VND 06-08-2019
Branch Manager in Haiphong Hải Phòng 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 05-08-2019
Operation Assistant Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 05-08-2019
Senior 2D/3D CG Artist Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 05-08-2019
Application Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 33 Tr VND 05-08-2019
Export - Import Deputy Manager Hưng Yên 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-08-2019
Admin Assistant Manager Bà Rịa - Vũng Tàu 18,9 Tr - 24,2 Tr VND 05-08-2019
Music School and Store Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 05-08-2019
Korean Speaking - Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 05-08-2019
Technical Engineering Staff Hồ Chí Minh 9,2 Tr - 14,1 Tr VND 05-08-2019
Cheif Marketing Officer (CMO) Hồ Chí Minh 66 Tr - 132 Tr VND 04-08-2019
Department Manager of General Affairs Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 04-08-2019
Accounting Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,5 Tr VND 04-08-2019
Cost Estimate Engineer Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 04-08-2019
Sales Staff Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 04-08-2019
Senior Executive (Front) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 04-08-2019
Cosmetic Sales Supervisor in HCMC ( General trade channel ) Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 04-08-2019
Receptionist cum GA staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 04-08-2019
CNC Machine Operator - Nhân viên vân hành máy CNC Hà Nội 4,7 Tr - 7,6 Tr VND 04-08-2019
Deputy Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 04-08-2019
Nhân Viên Thiết Kế (Phối Cảnh) - Designer Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 14,3 Tr VND 04-08-2019
Chief Dermatologist Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 04-08-2019
Senior Developer (PHP, Linux, MySQL) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 04-08-2019
Engineering Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 15,4 Tr VND 04-08-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,5 Tr VND 04-08-2019
Import Export Deputy Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 04-08-2019
Senior Sales Executive Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 04-08-2019
Inventory Controller Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 27,5 Tr VND 04-08-2019
Business Administration Coordinator Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 04-08-2019
Senior Architect Hà Nội 22 Tr - 39,6 Tr VND 04-08-2019
Sales - Trading Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 04-08-2019
Deputy Sales Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 04-08-2019
AR Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 03-08-2019
Supervisor in Binh Tan Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 11 Tr VND 03-08-2019
Supervisor in Binh Duong Bình Dương 6,6 Tr - 11 Tr VND 03-08-2019
Manufacture Engineering Manager Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 03-08-2019
Gardening Equipment Sales Bình Dương 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 03-08-2019
Cleaning Equipment Sales Bình Dương 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 03-08-2019
IT Solution Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 03-08-2019
System Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 33 Tr VND 03-08-2019
System Engineer Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 7,7 Tr VND 03-08-2019
Senior Account Manager Hà Nội 17,6 Tr - 37,4 Tr VND 03-08-2019
Electrical Engineer Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 03-08-2019
QA Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 03-08-2019
Accounting Manager Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 03-08-2019
Quality Control Manager Hà Nội 30,8 Tr - 39,6 Tr VND 03-08-2019
Receptionist cum GA staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 03-08-2019
Mechanical Engineer Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 03-08-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 03-08-2019
Labour safety and hygiene staff Hà Nội Cạnh tranh 02-08-2019
Junior Lawyer Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 35,2 Tr VND 02-08-2019
Accountant staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,1 Tr VND 02-08-2019
Sales In MT Channel - Assistant Manager Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 16,1 Tr VND 02-08-2019
Marketing Executive (Relationship Executive) Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 14,3 Tr VND 02-08-2019
Sales staff Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 02-08-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 01-08-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 01-08-2019
Home Appliance Product Marketing Manage Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 52,8 Tr VND 31-07-2019
Architectural Designer (Assistant Manager) Hà Nội 18,7 Tr - 44 Tr VND 31-07-2019
Senior Production Engineer Hà Nam 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 31-07-2019
Production Management Hà Nam 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 31-07-2019
Motorbike After Sales Service Assistant Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 31-07-2019
Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 31-07-2019
General Affairs Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 31-07-2019
Quality Control Staff - Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Hà Nam 8,8 Tr - 11 Tr VND 31-07-2019
Structural Designer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 31-07-2019
3D CAD Mechanical Designer Hải Dương 6,6 Tr - 12,1 Tr VND 31-07-2019
Motorbike After Sales Service Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 31-07-2019
Quality Assurance (QA) Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 31-07-2019
Licensing Account Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 31-07-2019
Engineering Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 15,4 Tr VND 31-07-2019
Senior Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 31-07-2019
Programmer Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 31-07-2019
Project Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 31-07-2019
Project Manager Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 30,8 Tr VND 31-07-2019
Technical Leader Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 31-07-2019
Entrusted Software Development Project Director Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 31-07-2019
Warehouse Manager Long An 17,6 Tr - 33 Tr VND 30-07-2019
iOS Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 18,9 Tr VND 30-07-2019
Sales Chief Bình Dương 11 Tr - 22 Tr VND 30-07-2019
Senior Tax Officer Hồ Chí Minh 33 Tr - 77 Tr VND 30-07-2019
Senior Warehouse Leader Đồng Nai 13,2 Tr - 22 Tr VND 30-07-2019
Warehouse Deputy Manager Đồng Nai 22 Tr - 33 Tr VND 30-07-2019
Electrical engineer (Motor related) Hải Dương 6,6 Tr - 14,3 Tr VND 30-07-2019
ISO staff Hải Dương 6,6 Tr - 12,1 Tr VND 30-07-2019
Project/Site manager Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 30-07-2019
Sales Support Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 29-07-2019
Senior Supply Chain Compliance Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 66 Tr VND 29-07-2019
Admin staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 29-07-2019
Operation Assistance Manager - Custom Clearance Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 28-07-2019
Operation Assistant Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 28-07-2019
Audio Visual Sales and Marketing Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 28-07-2019
Engineer (Trainer) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,5 Tr VND 28-07-2019
Junior Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 28-07-2019
CAD Operator Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 28-07-2019
Assistant Staff HR & Sales Hồ Chí Minh 16,1 Tr - 17,6 Tr VND 28-07-2019
Manufacturing process expert Hà Nội 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 28-07-2019
Logistics Process Consultant Hà Nội 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 28-07-2019
Finance/Accounting Consultant-Consulting Firm Hà Nội 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 28-07-2019
IT/BPR management consultant Hà Nội 13,2 Tr - 48,4 Tr VND 28-07-2019
Technical Engineering Staff Hồ Chí Minh 9,2 Tr - 14,1 Tr VND 28-07-2019
Operation Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 28-07-2019
Assistant General Manager Hà Nội 66 Tr - 88 Tr VND 28-07-2019
Application Development Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 27-07-2019
Senior Accountant Hồ Chí Minh 16,9 Tr - 24,2 Tr VND 27-07-2019
Product Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 27-07-2019
IC chip Design for mechanical Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 27-07-2019
Senior Accountant Hải Phòng 11 Tr - 15,4 Tr VND 27-07-2019
Entrusted software development Project Director Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 27-07-2019
Sales Staff (in Haiphong) Hải Phòng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 27-07-2019
Technical Leader - Technology Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 27-07-2019
Production Control (Cost Quotation) Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 27-07-2019
Ecommerce Modern Trade Supervisor Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 27-07-2019
Accounting Manager Hà Nội 19,8 Tr - 33 Tr VND 27-07-2019
Design and Verification Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 27-07-2019
Visual Designer Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 27-07-2019
Industrial Engineer Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 27-07-2019
Service Engineer Supervisor Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 17,6 Tr VND 27-07-2019
Mac Operator Đồng Nai 6,6 Tr - 7,9 Tr VND 27-07-2019
Project Sales Assistant General Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 27-07-2019
Risk Management Specialist Hồ Chí Minh 9,2 Tr - 14,3 Tr VND 27-07-2019
Risk Management Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 27-07-2019
Spinning Technical Engineer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,5 Tr VND 27-07-2019
Sales In MT Channel - Assistant Manager Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 16,1 Tr VND 27-07-2019