RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

2.371 followers

Việc làm đang tuyển (316)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
61310 - Chief Quantity Surveyor Hồ Chí Minh 18,9 Tr - 24,2 Tr VND 14-06-2021
61289 - Development Leader Hà Nội 39,6 Tr - 50,6 Tr VND 14-06-2021
61331 - Japanese speaking - Mechanical Designer Bắc Ninh 15,4 Tr - 23,1 Tr VND 14-06-2021
61332 - Japanese speaking - CAD Operator Bắc Ninh 6,6 Tr - 10,1 Tr VND 14-06-2021
61318 - Assistant Manager (Die & Mold; Press machine) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 14-06-2021
61290 - Japanese speaking-Project manager(IT) Hà Nội 44 Tr - 55 Tr VND 14-06-2021
61368 - Internal Control cum Admin Staff Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 14-06-2021
61506 - Design & Verification Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 14-06-2021
61518 - System Security Engineer Hà Nội 18,7 Tr - 33 Tr VND 14-06-2021
61530 - Japanese speaking - Sewing Engineer Quảng Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 14-06-2021
61485 - Japanese Speaking - Sales Hà Nam 11 Tr - 17,6 Tr VND 14-06-2021
61445 - Japanese Speaking - Sales Executive Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 14-06-2021
61645 - Japanese Speaking Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 14-06-2021
61654 - Japanese Speaking - Technical Leader (Mobile) Hồ Chí Minh 19,6 Tr - 30,5 Tr VND 14-06-2021
61676 - Production Supervisor Bà Rịa - Vũng Tàu 12,3 Tr - 17,2 Tr VND 14-06-2021
61650 - Japanese speaking - Sales Executive Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 11,4 Tr VND 14-06-2021
61649 - Project Assistant Hà Nội 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 14-06-2021
61688 - Car coating sales Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,1 Tr VND 14-06-2021
61664 - Technical Specialist (iOS) Hồ Chí Minh 17,3 Tr - 25,7 Tr VND 14-06-2021
61642 - QC Manager (E&M System) Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 14-06-2021
61677 - Mechanical Maintenance Supervisor Bà Rịa - Vũng Tàu 12,3 Tr - 17,2 Tr VND 14-06-2021
61679 - Electrical Maintenance Supervisor Bà Rịa - Vũng Tàu 12,3 Tr - 17,2 Tr VND 14-06-2021
61662 - Technical Specialist (Android) Hồ Chí Minh 17,3 Tr - 25,7 Tr VND 14-06-2021
60220 - Korean (Senior) Sales Manager Hà Nội 66 Tr - 132 Tr VND 13-06-2021
60344 - QA Supervisor Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 13-06-2021
60329 - C# Developer Hà Nội 6,6 Tr - 17,6 Tr VND 13-06-2021
20679 - Career Advisor - English Speaking Job Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 13-06-2021
60378 - Japanese Speaking - Sales Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 13-06-2021
60352 - GA&HR Assistant Chief Bắc Ninh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 13-06-2021
60315 - Distribution Director Cần Thơ 59,4 Tr - 61,6 Tr VND 13-06-2021
60341 - Senior C# Developer Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 13-06-2021
60227 - Japanese speaking - Interpreter Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 13-06-2021
60331 - Business Development Manager Hồ Chí Minh 77 Tr - 88 Tr VND 13-06-2021
60235 - Korean interpreter (Korean and English) Bình Dương 39,6 Tr - 55 Tr VND 13-06-2021
60371 - Sales/ Nhân viên kinh doanh Bình Dương 24,2 Tr - 28,6 Tr VND 13-06-2021
60346 - Customer Service Long An 8 Tr - 13 Tr VND 12-06-2021
60349 - Technical staff Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 12-06-2021
60306 - Field Technical Staff Bình Dương 7,7 Tr - 10,6 Tr VND 12-06-2021
60926 - IT Infrastructure Hưng Yên 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 12-06-2021
61020 - Trưởng Nhóm An Toàn Vệ Sinh Lao Động Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 12-06-2021
60969 - Japanese Speaking - GAHR Manager Đồng Nai 33 Tr - 33 Tr VND 12-06-2021
58972 - Sales Director Hồ Chí Minh 77 Tr - 99 Tr VND 12-06-2021
61006 - Japanese Speaking - Sales Assistant cum Market Research Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 12-06-2021
60999 - R&D Group Leader/Supervisor Đồng Nai 7,7 Tr - 11,4 Tr VND 12-06-2021
61003 - Import - Export Staff Hưng Yên 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 12-06-2021
61016 - Nhân viên quản lí sản xuất Đồng Nai 8,8 Tr - 11 Tr VND 12-06-2021
60924 - Quality Control Planning Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 22 Tr VND 12-06-2021
60935 - Japanese Speaking - Sales Staff Bắc Ninh 22 Tr - 39,6 Tr VND 12-06-2021
60919 - Service Engineer Hà Nội 11 Tr - 18,7 Tr VND 12-06-2021
60938 - Sales Engineer Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 12-06-2021
60921 - Quality Control Planning Staff Hưng Yên 6,6 Tr - 11 Tr VND 12-06-2021
61009 - Site Manager Hà Nội 18,7 Tr - 28,6 Tr VND 12-06-2021
60961 - Japanese Speaking - Sales Executive Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 55 Tr VND 12-06-2021
60482 - Senior QA Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 12-06-2021
61018 - Trưởng Nhóm IT Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 12-06-2021
60478 - AWS Technical Expert Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 11-06-2021
60480 - Full-stack Developer Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 37,4 Tr VND 11-06-2021
60976 - Accounting Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-06-2021
61244 - Japanese Speaking - Metal Fabrication Process Engineer Hưng Yên 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 11-06-2021
61326 - 3D Architectural Designer Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 16,5 Tr VND 11-06-2021
61285 - 3D visualizer Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 11-06-2021
61319 - Warehouse Supervisor Bình Dương 11,4 Tr - 13,3 Tr VND 11-06-2021
61342 - QS Staff Hồ Chí Minh 8,1 Tr - 14,3 Tr VND 11-06-2021
61247 - Japanese Speaking - Machining Center Operator Hưng Yên 11 Tr - 17,6 Tr VND 11-06-2021
61304 - Trưởng bộ phận Thiết kế Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-06-2021
61286 - Japanese Speaking - QC (Manage ISO) Staff Bình Dương 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 11-06-2021
61446 - Japanese Speaking - Interpreter cum Cost Accountant Bình Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 11-06-2021
61300 - Sales Hồ Chí Minh 12,3 Tr - 14,3 Tr VND 11-06-2021
61656 - Chinese/Japanese Speaking - Interpreter cum Assistant Phú Yên 15,4 Tr - 22 Tr VND 11-06-2021
61620 - Production Coordinator Bà Rịa - Vũng Tàu 18,0 Tr - 24,2 Tr VND 11-06-2021
61655 - Thiết Kế & Quản Lý Chất Lượng Hồ Chí Minh 7,5 Tr - 11,4 Tr VND 11-06-2021
61647 - Mechanical Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 33 Tr VND 11-06-2021
61633 - Valuation Specialist Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 11-06-2021
61622 - Quality Control Coordinator Bà Rịa - Vũng Tàu 18,0 Tr - 24,2 Tr VND 11-06-2021
61644 - System Integrator Engineering Hồ Chí Minh 11 Tr - 44 Tr VND 11-06-2021
61600 - General Director Hồ Chí Minh 66 Tr - 132 Tr VND 11-06-2021
61652 - Sales Executive Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 11,4 Tr VND 11-06-2021
61719 - Clinic Supervisor Hà Nội 16,9 Tr - 19,0 Tr VND 10-06-2021
61729 - Japanese Speaking - Beauty Consultant Hà Nội 8,4 Tr - 9,5 Tr VND 10-06-2021
61687 - Japanese speaking - Project Leader Hà Nội 17,5 Tr - 22 Tr VND 10-06-2021
61731 - Claims Leader Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 10-06-2021
61246 - Purchasing staff Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-06-2021
61264 - Production Technical Staff Hải Dương 5,5 Tr - 8,8 Tr VND 10-06-2021
61223 - Financial staff Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-06-2021
61243 - Warehouse staff Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-06-2021
61245 - QA/QC staff Hải Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 10-06-2021
61461 - Accountant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 10-06-2021
61452 - Accountant Manager Bình Dương 16,5 Tr - 24,2 Tr VND 10-06-2021
61423 - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 10-06-2021
61411 - Japanese speaking - Chief accountant Hưng Yên 22 Tr - 30,8 Tr VND 10-06-2021
61557 - QA Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 10-06-2021
61587 - Sales Staff Hà Nội 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 10-06-2021
61591 - Japanese Speaking - QA staff Hồ Chí Minh Trên 15,4 Tr VND 10-06-2021
61553 - Sales Manager Bắc Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 10-06-2021
61462 - Japanese Speaking - Chief Accountant Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 10-06-2021
61720 - Japanese Speaking - Project Management Assistant Hồ Chí Minh 22 Tr - 55 Tr VND 09-06-2021
61736 - Site Manager/Chief Engineer in HN Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 09-06-2021
61736 - Site Manager/Chief Engineer in HCM Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 09-06-2021
61632 - Japanese Speaking - Chief Accountant/Accountant staff Bà Rịa - Vũng Tàu 17,6 Tr - 44 Tr VND 09-06-2021
61710 - Japanese Speaking - Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 09-06-2021
61701 - Accountant Long An 11 Tr - 16,5 Tr VND 09-06-2021
61758 - Sales Bình Dương 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 09-06-2021
61671 - Administrator Hà Tĩnh 11 Tr - 15,4 Tr VND 09-06-2021
61747 - Site Engineer Hồ Chí Minh 12,4 Tr - 14,3 Tr VND 09-06-2021
61773 - HR Manager Bình Dương 22 Tr - 37,4 Tr VND 09-06-2021
61680 - Nhân Viên Kinh Doanh Dịch Vụ Sửa Chữa Ôtô Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 14,3 Tr VND 09-06-2021
60336 - Japanese Speaking - Production Manager/Trưởng phòng sản xuất Đồng Nai 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 09-06-2021
60333 - Antiseptic Manager/ Quản lý bộ phận khử trùng Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 09-06-2021
60332 - Japanese Speaking - QA Manager Bình Dương 14,3 Tr - 16,1 Tr VND 09-06-2021
60244 - Japanese Speaking - HR-GA Leader Hà Nam 9,9 Tr - 22 Tr VND 09-06-2021
60234 - Kỹ sư Hệ thống nội bộ Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 09-06-2021
61196 - QA Manager Đồng Nai 22 Tr - 35,2 Tr VND 09-06-2021
60984 - Japanese speaking - Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 09-06-2021
61213 - Production Control Đồng Nai 22 Tr - 35,2 Tr VND 09-06-2021
61202 - Japanese Speaking - GAHR cum accountant Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,8 Tr VND 09-06-2021
61204 - Sales Trainer Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 17,4 Tr VND 09-06-2021
61153 - Japanese Speaking - Admin cum Director Assistant Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 09-06-2021
61444 - Japanese Speaking - Admin cum Director Assistant Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 09-06-2021
61435 - Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 09-06-2021
61417 - Japanese Speaking - Interpreter Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 09-06-2021
61388 - Mechanical Design Engineer Long An 11 Tr - 14,3 Tr VND 09-06-2021
61390 - Technology Engineer Long An 11 Tr - 14,3 Tr VND 09-06-2021
61387 - Sales Engineer Long An 11 Tr - 26,4 Tr VND 09-06-2021
61410 - Sale Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 09-06-2021
61392 - Quotation Officer Long An 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 09-06-2021
61537 - Technical Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 09-06-2021
61515 - Project Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 09-06-2021
61531 - Mold Assembly and Maintenance Staff Hà Nội 7,6 Tr - 11,4 Tr VND 09-06-2021
61511 - Japanese Speaking - Quality Control Staff Hà Nội 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 09-06-2021
61502 - Japanese speaking Manufacturing Staff Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 09-06-2021
60302 - Tenant Leasing Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 08-06-2021
60304 - Architect Manager Bình Dương 22 Tr - 37,4 Tr VND 08-06-2021
60248 - Japanese Speaking - Chief Accountant Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 08-06-2021
61183 - Ruby on Rails Developer Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 08-06-2021
61181 - SAP PP Consultant Hồ Chí Minh 18,7 Tr - 44 Tr VND 08-06-2021
61171 - Product Designer Assistant Manager Bình Dương 19,8 Tr - 28,6 Tr VND 08-06-2021
61208 - Design & Verification Engineer Leader Hồ Chí Minh 30,8 Tr - 44 Tr VND 08-06-2021
61161 - CAD Opertator Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 10,6 Tr VND 08-06-2021
61109 - Sales Manager Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 08-06-2021
61180 - Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-06-2021
61187 - Business Planning Manager Bắc Ninh 28,6 Tr - 33 Tr VND 08-06-2021
61158 - SAP Success Factors Consultant Hồ Chí Minh 66 Tr - 143 Tr VND 08-06-2021
61366 - Electric Service Engineer Hà Nội 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 08-06-2021
61385 - Japanese Speaking - IT Communicator cum BO/Admin Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 08-06-2021
61383 - Industrial Engineer Long An 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 08-06-2021
61384 - Kỹ sư HVAC Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 08-06-2021
61583 - Nhân viên Kinh doanh Kênh MT Hồ Chí Minh 7,6 Tr - 9,5 Tr VND 08-06-2021
61584 - iOS Engineer (Swift/ Objectvie C)- IT Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-06-2021
61552 - Nhân viên Tổng vụ Bình Dương 7,6 Tr - 11,4 Tr VND 08-06-2021
61585 - Android Engineer (Java/ Kolin) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 08-06-2021
61491 - Sales Assistant Manager Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 08-06-2021
60226 - Admin Staff Hà Nội 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 07-06-2021
52684 - R&D Team Leader Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 07-06-2021
60920 - Japanese Speaking - Sales Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 07-06-2021
60887 - Chief Accountant Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 07-06-2021
60836 - Japanese Speaking - Admin Staff Hà Nội 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 07-06-2021
60893 - Japanese Speaking - HR cum Accounting Staff Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 37,4 Tr VND 07-06-2021
57007 - Substation Operator Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 07-06-2021
56322 - R&D Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,4 Tr VND 07-06-2021
60832 - Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 9,5 Tr VND 07-06-2021
60833 - Service Assistant Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 9,5 Tr VND 07-06-2021
60870 - Japanese Speaking - GAHR Manager Đồng Nai 24,2 Tr - 28,6 Tr VND 07-06-2021
60589 - Electrical Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 27,1 Tr VND 07-06-2021
20679 - Career Advisor - English Speaking Job Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 07-06-2021
61071 - Phiên dịch viên tiếng Nhật Bình Dương 11,4 Tr - 18,9 Tr VND 07-06-2021
61053 - Japanese Speaking - Interpreter/Translator Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 07-06-2021
38165 - Recruiting Advisor in HCMC Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-06-2021
61155 - Japanese Speaking - Translator/ Interpreter Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 07-06-2021
61144 - Japanese Speaking - Apparel Merchandiser Hồ Chí Minh 11 Tr - 18,7 Tr VND 07-06-2021
61143 - Japanese Speaking - QC Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 07-06-2021
61124 - Technical Leader Hồ Chí Minh 22 Tr - 30,4 Tr VND 07-06-2021
61045 - Telecommunication Engineer Hà Nội 15,2 Tr - 18,0 Tr VND 07-06-2021
60841 - Logistics Sales Manager Hồ Chí Minh 18,9 Tr - 37,8 Tr VND 07-06-2021
61130 - IT Security Assistant Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 07-06-2021
61094 - Head of Online Sales Department Hà Nội 14,3 Tr - 19,0 Tr VND 07-06-2021
61036 - Japanese Speaking - Logistics Operator Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 16,5 Tr VND 07-06-2021
60228 - Store staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 11 Tr VND 06-06-2021
60237 - Electrical and Instrumentation Engineer Hồ Chí Minh 16,2 Tr - 20,9 Tr VND 06-06-2021
60210 - B2B Sales Executive Bình Dương 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 06-06-2021
60769 - Maintenance Staff Hà Nội 8,4 Tr - 18,9 Tr VND 06-06-2021
60856 - Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 06-06-2021
60853 - Purchasing Staff Bình Dương 9,5 Tr - 10,5 Tr VND 06-06-2021
60835 - Japanese Speaking – Marketing Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 06-06-2021
60725 - Japanese Speaking - Senior Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 22 Tr VND 06-06-2021
60869 - Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 06-06-2021
60687 - Deputy Head of Assembly Department Hà Nội 16,1 Tr - 26,4 Tr VND 06-06-2021
60855 - Japanese Speaking – Sales Assistant Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 13,2 Tr VND 06-06-2021
60710 - Sales staff Hồ Chí Minh 9,2 Tr - 12,5 Tr VND 06-06-2021
60760 - Japanese Speaking - Production & Quality Control Quảng Ninh 22 Tr - 33 Tr VND 06-06-2021
60712 - Japanese Speaking - Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 06-06-2021
60147 - Sales Staff Hồ Chí Minh 18,9 Tr - 22 Tr VND 05-06-2021
60174 - Purchasing cum Japan Desk (Supervisor) Bình Dương 16,9 Tr - 19,8 Tr VND 05-06-2021
60673 - Safety officer Đà Nẵng 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 04-06-2021
60713 - Designer (Interior) Hồ Chí Minh 13,9 Tr - 19,8 Tr VND 04-06-2021
60747 - Senior Investment Staff Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 04-06-2021
59385 - Costing Supervisor Đồng Nai 11,7 Tr - 20,2 Tr VND 04-06-2021
60779 - SAP SD Consultant Hồ Chí Minh 22 Tr - 35,2 Tr VND 04-06-2021
60730 - Japanese Speaking - AutoCAD Technician Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 26,4 Tr VND 04-06-2021
60727 - Access Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 15,0 Tr - 28,4 Tr VND 04-06-2021
61184 - Site Engineer Bình Dương 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 03-06-2021
61061 - Assistant Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 77 Tr VND 02-06-2021
61416 - Parts Logistics Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 02-06-2021
61533 - GAHR cum Accounting Manager Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 52,8 Tr VND 02-06-2021
60112 - Sales Staff Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 31-05-2021
60059 - Web Developer Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 31-05-2021
60081 - Mobile Application Engineer Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 31-05-2021
59430 - Internal Audit Manager Cần Thơ 44 Tr - 48,4 Tr VND 31-05-2021
61132 - Nhân viên nhân sự Bình Dương 9,5 Tr - 12,4 Tr VND 31-05-2021
61311 - MEP Engineering Manager Hồ Chí Minh 37,4 Tr - 52,8 Tr VND 31-05-2021
60077 - Logistics Management Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 9,5 Tr VND 30-05-2021
60068 - QC Engineer ( Electrical Engineer) Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,1 Tr VND 30-05-2021
60069 - Safety Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,1 Tr VND 30-05-2021
36184 - Power Supply Engineer Hồ Chí Minh 27,1 Tr - 27,1 Tr VND 30-05-2021
58441 - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,9 Tr VND 30-05-2021
60688 - Japanese Speaking - Production Engineer Bắc Ninh 22 Tr - 44 Tr VND 30-05-2021
60614 - BtoC Sales Manager Hồ Chí Minh 54,3 Tr - 63,3 Tr VND 30-05-2021
60677 - Japanese Speaking - Admin Staff Hà Nội 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 30-05-2021
60732 - Vice Sales Manager Hồ Chí Minh 39,6 Tr - 44 Tr VND 30-05-2021
60670 - Accounting Staff Hà Nam 15,4 Tr - 22 Tr VND 30-05-2021
60675 - Japanese Speaking - Admin Staff Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 30-05-2021
60694 - Japanese Speaking - After-sales operation Hồ Chí Minh 22 Tr - 50,6 Tr VND 30-05-2021
60676 - Japanese Speaking - QC Staff Hà Nội Cạnh tranh 30-05-2021
60669 - Japanese Speaking - Recruitment & Training Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 30-05-2021
60611 - Japanese Speaking - Secretary/ Interpreter Hà Nội 26,4 Tr - 55 Tr VND 28-05-2021
60674 - Japanese Speaking Sale - Machine Parts Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 11,4 Tr VND 28-05-2021
60692 - QC staff Đồng Nai 8,8 Tr - 16,5 Tr VND 28-05-2021
60536 - Japanese Speaking - Customs clearance staff Hà Nội 11 Tr - 14,3 Tr VND 28-05-2021
60648 - Japanese Speaking - Design Deputy Manager Bình Dương 22 Tr - 33 Tr VND 28-05-2021
60496 - Japanese speaking - Sales staff Hà Nội 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 28-05-2021
60537 - Chief accountant Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 28-05-2021
60699 - Sales Staff Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 28-05-2021
60689 - Japanese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 22 Tr VND 28-05-2021
60638 - Japanese Speaking - Sales staff (JPD) Hà Nội 22 Tr - 39,6 Tr VND 28-05-2021
60410 - Quality Control Engineer Long An 11,6 Tr - 13,4 Tr VND 27-05-2021
60608 - Japanese Speaking - Sales Support Staff Hà Nội 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 27-05-2021
60529 - Sales Staff Hà Nội 17,2 Tr - 24,6 Tr VND 27-05-2021
60610 - Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 33 Tr VND 27-05-2021
60520 - Japanese Speaking - Assistant to Director Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 27-05-2021
60016 - Marketing cum Operation staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 26-05-2021
60028 - Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,8 Tr VND 26-05-2021
59942 - R&D Engineer Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 26-05-2021
59957- Sales Staff Đồng Nai 13,2 Tr - 22 Tr VND 26-05-2021
60004 - Engineer Manager Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 26-05-2021
59903 - Sales Admin Hà Nội 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 25-05-2021
59886 - Cost and Budget Staff Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 25-05-2021
59904 - Engineer i.c of Pressing / Painting Production Line Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 25-05-2021
59905 - Senior Accountant Hà Nội 12,1 Tr - 16,5 Tr VND 25-05-2021
59958 - Visual Merchandiser Hà Nội 16,1 Tr - 18,0 Tr VND 25-05-2021
59898 - Production System Improvement Engineer Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 25-05-2021
59876 - Quality Control Long An 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 25-05-2021