RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Sailing Tower, 111A Pasteur, Ben Nghe Ward

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

941 followers

Việc làm đang tuyển (259)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Senior Front End (PHP Develop) (Mới) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-10-2019
Route Sales City Staff/ Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-10-2019
Electrical Engineer Hà Nội 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 22-10-2019
Sales Assistant Manager Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 22-10-2019
Service Engineer Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 22-10-2019
Mechanical Engineer Hà Nội 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 22-10-2019
QC Staff (in Hai Duong) Hải Dương 11 Tr - 17,6 Tr VND 22-10-2019
CNC Machine Operator Vĩnh Phúc 5,5 Tr - 9,5 Tr VND 22-10-2019
Senior Account Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 22-10-2019
Account Executive for F&B client Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 22-10-2019
Production Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 22-10-2019
Account Executive for Motorbike Client Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 15,4 Tr VND 22-10-2019
Mechanical Engineer Bắc Ninh 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 22-10-2019
Sales Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 22-10-2019
ERP Consultant Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 22-10-2019
Chinese Speaking- Sales - Trading Hà Nội 12,1 Tr - 24,2 Tr VND 22-10-2019
Accounting Staff Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 22-10-2019
Merchandiser Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 22-10-2019
Sub Kitchen Leader Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 22-10-2019
Hall Leader Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 22-10-2019
Front End Developer (ReactJS, VueJS) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 22-10-2019
Trưởng nhóm Quản lý kho (Mới) Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 21-10-2019
CAD Operator / Architectural Perspective Drawing Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 21-10-2019
Cost & Budget Supervisor Hưng Yên 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 21-10-2019
Engineer (Facility) Hồ Chí Minh 22 Tr - 24,2 Tr VND 21-10-2019
Department Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 41,8 Tr VND 21-10-2019
Quality Assurance Đồng Nai 11 Tr - 13,2 Tr VND 21-10-2019
Logistics Executive (in Ha Nam) Hà Nam 8,8 Tr - 9,9 Tr VND 21-10-2019
Area Sales Manager Long An 22 Tr - 44 Tr VND 21-10-2019
Taiwanese Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 21-10-2019
Chinese Speaking - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 21-10-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 21-10-2019
2D Designer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 21-10-2019
Game Developer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 35,2 Tr VND 21-10-2019
Game Planner Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 35,2 Tr VND 21-10-2019
Cleaning Supervisor Hà Nội 9,9 Tr - 15,4 Tr VND 21-10-2019
Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 21-10-2019
Cleaning Operation Manager Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 21-10-2019
Trưởng Nhóm Khuôn Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 21-10-2019
Facility Supervisor Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 21-10-2019
Account Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 21-10-2019
Project Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 21-10-2019
Customer Security Assistant Supervisor Hà Nội 10,3 Tr - 15,4 Tr VND 21-10-2019
Sales Supervisor in Da Nang Đà Nẵng 22 Tr - 33 Tr VND 21-10-2019
Medical Office Manager Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 21-10-2019
Trưởng Nhóm Sản Xuất Hải Dương 15 Tr - 17 Tr VND 21-10-2019
Senior Executive / Digital Business Development Division Hà Nội 13,2 Tr - 26,4 Tr VND 20-10-2019
Japanese speaking - Service Engineer (Work in Japan) Hà Nội 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 20-10-2019
Chief Accountant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 20-10-2019
Administrative Staff Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 20-10-2019
Telecommunication Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 20-10-2019
(Senior) Executive (Back) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 20-10-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 20-10-2019
Development Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 20-10-2019
Development Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 20-10-2019
Strategy Consultant Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 20-10-2019
Safety Engineer Hồ Chí Minh 27,1 Tr - 27,1 Tr VND 20-10-2019
Senior Strategy Consultant Hồ Chí Minh 18,7 Tr - 26,4 Tr VND 20-10-2019
Logistics Executive In NHON TRACH Đồng Nai 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 20-10-2019
QC Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 20-10-2019
Developer (.Net) Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 22 Tr VND 20-10-2019
Junior Accountant Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 20-10-2019
Software Engineer Hải Dương 26,4 Tr - 33 Tr VND 19-10-2019
Finance Manager Bắc Ninh 44 Tr - 55 Tr VND 19-10-2019
Career Advisor in HCMC Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 19-10-2019
Property Manager Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 19-10-2019
Trưởng nhóm Quản lý chất lượng Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-10-2019
Nhân viên Quản lý kế hoạch sản xuất Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-10-2019
Trưởng nhóm Bảo dưỡng khuôn dập liên hoàn Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 18-10-2019
SOFTWARE QA ENGINEER (AUTOMATION & MANUAL) Hồ Chí Minh 11,4 Tr - 26,4 Tr VND 18-10-2019
Sales Executive (Low Voltage System - LVS) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-10-2019
3D Designer (Motion Design) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-10-2019
3D Designer (Background Design) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 18-10-2019
Spinning Technical Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 18-10-2019
Counter/Shop Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 18-10-2019
Risk Management Specialist Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 14,3 Tr VND 18-10-2019
Training Manager (Mechanical Engineering) Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 18-10-2019
Molding Section Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 18-10-2019
Recruitment and Training Executive Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 18-10-2019
CAD Operator Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 7,0 Tr VND 18-10-2019
Maintenance Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,1 Tr VND 18-10-2019
Senior C&B or C&B Leader - Electronics Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 18-10-2019
Quality Assurance (QA) Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 37,4 Tr VND 18-10-2019
Engineer (Facility) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 18-10-2019
MMS Data Coordinator Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 27,1 Tr VND 18-10-2019
Sales of Maintenance Service Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,9 Tr VND 18-10-2019
Maintenance Electrical Technician Hải Phòng 8,8 Tr - 11 Tr VND 18-10-2019
Mechanical Designer Hà Nội 7,0 Tr - 11 Tr VND 18-10-2019
Health Beauty Care Merchandiser Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 17-10-2019
Finance Affairs and Analyst Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 17-10-2019
Operation Staff in Da Nang Đà Nẵng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 17-10-2019
Account Executive Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 22 Tr VND 17-10-2019
Mall Supervisor (in Hai Phong) Hải Phòng 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 17-10-2019
Import - Export Staff Đồng Nai 7,7 Tr - 14,1 Tr VND 17-10-2019
Marketing Executive (Relationship Executive) Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 17-10-2019
Musical Instrument Sales and Marketing Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 17-10-2019
Product Marketing Executive Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 17-10-2019
Safety Engineer Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 17-10-2019
Marketing Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 17-10-2019
Engineering Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 15,4 Tr VND 17-10-2019
Warehouse Engineering Supervisor Hải Phòng 11 Tr - 19,8 Tr VND 17-10-2019
Regional Sales Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 55 Tr VND 17-10-2019
Audio Marketing Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 17-10-2019
Section Leader (Sewing department) Long An 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 17-10-2019
Sales Bắc Ninh 13,2 Tr - 22 Tr VND 17-10-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 17-10-2019
Marketing Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 17-10-2019
General Accountant Staff Hà Nam 9,9 Tr - 11 Tr VND 16-10-2019
Site Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 16-10-2019
Sales Executive (Low Voltage System LVS) Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-10-2019
Accounting Staff Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 16-10-2019
Sales - Pallet (sales and rental services) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 16-10-2019
Maintenance Supervisor/ Assistant Manager Bình Dương 17,6 Tr - 33 Tr VND 16-10-2019
Kỹ sư sơn Lazer Hải Dương 13 Tr - 15 Tr VND 16-10-2019
Electrical Instrumentation Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 16-10-2019
Sales staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 16-10-2019
Service Assistant Manager North Hà Nội 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 16-10-2019
Logistics Executive In TAN THUAN IP Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 16-10-2019
(Senior/ Junior) Android Developer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 16-10-2019
Sales Assistant Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 18,7 Tr VND 16-10-2019
Tenant Coordinator (TC) Hải Phòng 14,3 Tr - 17,2 Tr VND 16-10-2019
Drawing operator (Site Admin) Hải Phòng 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 16-10-2019
Design Consultant Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-10-2019
Project Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 16-10-2019
Admin Staff Long An 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 16-10-2019
Property Manager Long An 19,8 Tr - 22 Tr VND 16-10-2019
Maintenance Đồng Nai 11,2 Tr - 15,0 Tr VND 16-10-2019
Analyst - Kỹ Sư Phân Tích Mẫu Hà Nam 5,5 Tr - 8,4 Tr VND 16-10-2019
Production Engineer Đồng Nai 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 16-10-2019
Store Development Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 30,8 Tr VND 16-10-2019
Administrator of CSR Department Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 16-10-2019
Electrical and Instrumentation Engineer Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 15-10-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 15-10-2019
HVAC Engineer Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 15-10-2019
Clinic Supervisor Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 15-10-2019
Sales Manager Hải Phòng 22 Tr - 44 Tr VND 15-10-2019
Accounting Assistant Manager Hà Nội 14,3 Tr - 22 Tr VND 15-10-2019
Recruitment & Training Staff Hà Nội 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 15-10-2019
Digital Marketing Executive Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 14-10-2019
Automotive Service Assistant Manager Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 14-10-2019
Senior Consultant Hà Nội 18 Tr - 24 Tr VND 14-10-2019
Forwarding Business Development Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 14-10-2019
Accounting - Tax Consultant Manager (HCM Office) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 14-10-2019
Junior Sales Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 14-10-2019
Legal Consultant Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 14-10-2019
Accounting & Tax consulting staff - Consulting Firm Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 14-10-2019
Power Supply Engineer (PS Engineer) Hồ Chí Minh 27,1 Tr - 27,1 Tr VND 13-10-2019
CAD Operator Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 13-10-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 13-10-2019
Cosmetic Sales Supervisor in Hanoi( General trade channel ) Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 13-10-2019
Audit Assistant Manager Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 13-10-2019
QC Manager Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-10-2019
IT Staff - SAP System Support Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 13-10-2019
Purchasing Deputy Manager Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 13-10-2019
Store Management (Retail) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 12-10-2019
Accounting & GA staff Hưng Yên 8,8 Tr - 22 Tr VND 12-10-2019
Store Supervisor (Retail) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 12-10-2019
Interior Adviser Staff (Retail) Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 12-10-2019
Digital Marketing Staff Hà Nội 9,5 Tr - 13,2 Tr VND 12-10-2019
Finance Staff Hà Nội 14,3 Tr - 19,8 Tr VND 12-10-2019
Sales Director Hải Phòng 33 Tr - 66 Tr VND 12-10-2019
Design Consultant Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 12-10-2019
Rental Sales Hà Nội 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 11-10-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 11-10-2019
Senior/ Junior PHP Ruby Developer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 33 Tr VND 11-10-2019
Sales Engineer (Cement, Power, Pot) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 11-10-2019
Senior Business Planner Hồ Chí Minh 22 Tr - 55 Tr VND 10-10-2019
Sales Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 44 Tr VND 09-10-2019
QC Leader Hà Nam 13 Tr - 15 Tr VND 09-10-2019
Service Assistant Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 9,9 Tr VND 09-10-2019
Material Management Staff Bình Dương 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 09-10-2019
Facility Maintenance Staff Đồng Nai 11 Tr - 12,1 Tr VND 09-10-2019
Vice Production Manager Bình Dương 17,6 Tr - 22 Tr VND 09-10-2019
Maintenance Service Sales Staff Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 09-10-2019
Call Center Assistant Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 28,6 Tr VND 09-10-2019
Sales and Director Assistant Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 33 Tr VND 09-10-2019
Sales & Purchasing Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,0 Tr - 9,5 Tr VND 08-10-2019
Java PM Hồ Chí Minh 22 Tr - 39,6 Tr VND 06-10-2019
Recruitment Consultant (Managing Candidate side) Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 06-10-2019
Senior Tax & Accounting Officer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 06-10-2019
Sales Manager Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 06-10-2019
Java Developer Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 06-10-2019
Financial Leader Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 06-10-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 06-10-2019
Logistics Executive In Binh Duong Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 05-10-2019
Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 05-10-2019
Junior Lawyer Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 35,2 Tr VND 05-10-2019
HR & GA Leader Đồng Nai 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 05-10-2019
Receptionist cum GA staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 05-10-2019
HR GA Assistant Manager Đồng Nai 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 05-10-2019
Health Safety and Environment Staff Đồng Nai 14,3 Tr - 16,9 Tr VND 05-10-2019
Project sales engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 05-10-2019
Health Safety and Environment Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 05-10-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 05-10-2019
Accounting Manager Bắc Ninh 26,4 Tr - 33 Tr VND 05-10-2019
Accounting Staff Bắc Ninh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 05-10-2019
Executive (front) - North Division Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 05-10-2019
Sales - Manufacturing Hà Nội 7,7 Tr - 12,1 Tr VND 05-10-2019
AP sales engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 05-10-2019
Canned Product Manager & Quality Control Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 05-10-2019
IT Human Resource Specialist Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 04-10-2019
Detailed Design Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 04-10-2019
System Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 14,3 Tr VND 04-10-2019
Basic Design Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 41,8 Tr VND 04-10-2019
IT Officer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 04-10-2019
Technical Staff Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 04-10-2019
Logistics Executive In KCN TAN BINH Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 03-10-2019
Logistics Executive In KCN MY PHUOC 3 Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 03-10-2019
Chef Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 03-10-2019
Sales Executive Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 33 Tr VND 03-10-2019
Site Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 03-10-2019
Sales Development Engineer Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 01-10-2019
PR & Digital Assistant Manager Hồ Chí Minh 28,4 Tr - 37,4 Tr VND 01-10-2019
Sales Long An 11 Tr - 13,2 Tr VND 30-09-2019
Trade Procedure Staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 11 Tr VND 30-09-2019
Development Deputy Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 39,6 Tr VND 30-09-2019
Development Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 30-09-2019
Technical Supervisor Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 30-09-2019
Mold Engineer Hà Nội 11 Tr - 13,2 Tr VND 30-09-2019
Sales Executive (Steel/ Iron) Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 26,4 Tr VND 30-09-2019
Product Line Management Staff Hà Nội 8,8 Tr - 11 Tr VND 30-09-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 29-09-2019
Senior Product Specialist Hồ Chí Minh 22 Tr - 26,4 Tr VND 29-09-2019
Senior Accountant Hồ Chí Minh 16,9 Tr - 24,2 Tr VND 29-09-2019
Interior Design Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 12,1 Tr VND 29-09-2019
Marketing Researcher & Sales Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 28-09-2019
Training Manager Hồ Chí Minh 55 Tr - 66 Tr VND 28-09-2019
Sales Staff (in Haiphong) Hải Phòng 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 28-09-2019
Factory Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 24,2 Tr VND 28-09-2019
Cad/Cam Supervisor Bình Dương 9,5 Tr - 14,3 Tr VND 28-09-2019
Sales Hồ Chí Minh 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 28-09-2019
Engineer Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 26-09-2019
Audit Assistant Manager Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 25-09-2019
Trade Procedure Leader Đồng Nai 14,3 Tr - 16,5 Tr VND 25-09-2019
HR Manager Hà Nội 26,4 Tr - 33 Tr VND 25-09-2019
Product Supervisor Hải Dương 22 Tr - 27,5 Tr VND 25-09-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 25-09-2019
Forwarding Business Development Executive Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 25-09-2019
Dealer Business Development Assistant Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 25-09-2019
C&B Team Leader Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 25-09-2019
Sales Staff Hà Nội 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 25-09-2019
Accounting Manager Hà Nam 33 Tr - 66 Tr VND 25-09-2019
Sales Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 25-09-2019
Service & Warranty Senior Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 25-09-2019
Secretary Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 25-09-2019
Analyst - Kỹ sư phân tích mẫu Hà Nam 5,5 Tr - 8,4 Tr VND 25-09-2019
Food Merchandiser Hồ Chí Minh 11 Tr - 22 Tr VND 24-09-2019
Sales Assistant Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-09-2019
System Integration Engineer Hà Nội 11 Tr - 22 Tr VND 24-09-2019
Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 24-09-2019
Accounting Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 23-09-2019
Technical Engineer Hồ Chí Minh 7,9 Tr - 9,9 Tr VND 23-09-2019
Dining Designer & CNC Machine Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 11 Tr VND 23-09-2019
Recruiting Adviser in HCM Hồ Chí Minh 10,3 Tr - 17,6 Tr VND 23-09-2019
Production Planning Staff Bà Rịa - Vũng Tàu 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 23-09-2019
Senior Web Developer Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 23-09-2019
Sales Manager Bình Dương 44 Tr - 66 Tr VND 23-09-2019
Sales - Painting Ink Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 23-09-2019
Service Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 17,6 Tr VND 23-09-2019

Giới thiệu về công ty

RGF stands for RECRUIT GLOBAL FAMILY, a global brand of Japan's largest recruiting and information service company, Recruit Holdings Co., Ltd.
We created this brand out of our commitment to take on