RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Địa điểm: Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 6, Dist. 3, HCMC, Vietnam

Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn

2.230 followers

Việc làm đang tuyển (248)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
59385 - Costing Staff Đồng Nai 8,8 Tr - 11,4 Tr VND 11-04-2021
59383 - Chief Accountant Đồng Nai 19,8 Tr - 23,1 Tr VND 11-04-2021
59518 - Key Account Leader Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 11-04-2021
59386 - Chief Accountant Hưng Yên 39,6 Tr - 50,6 Tr VND 11-04-2021
59563 - Sales Admin Staff Bình Dương 7,6 Tr - 11,4 Tr VND 11-04-2021
59529 - Executive Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 14,3 Tr VND 11-04-2021
59458 - Banking Consulting Expert Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 10-04-2021
59519 - Production Engineer Bình Dương 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 10-04-2021
59463 - Automotive Industry Manager Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 10-04-2021
59462 - Insurance Industry Manager Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 10-04-2021
59464 - Project Manager Hồ Chí Minh 88 Tr - 110 Tr VND 10-04-2021
59371 - HR - GA Staff Hưng Yên 6,6 Tr - 10,5 Tr VND 10-04-2021
59446 - Accounting Assistant Hưng Yên 7,5 Tr - 8,6 Tr VND 10-04-2021
59362 - Quality Assurance Supervisor Hưng Yên 17,6 Tr - 27,5 Tr VND 10-04-2021
59499 - Production Control cum QA Leader Bình Dương 7,7 Tr - 9,5 Tr VND 10-04-2021
59400 - Quality Assurance Technician Hưng Yên 7,6 Tr - 11,4 Tr VND 10-04-2021
59394 - Surface Mount Technology Leader Hưng Yên 6,6 Tr - 8,6 Tr VND 10-04-2021
59350 - Production Assistant Manager Hưng Yên 22 Tr - 37,0 Tr VND 10-04-2021
59352 - Sales Team Leader Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 19,1 Tr VND 10-04-2021
60336 - Japanese Speaking - Production Manager/Trưởng phòng sản xuất (Mới) Đồng Nai 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 09-04-2021
60334 - Production Manager - Quản lý sản xuất (Mới) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 09-04-2021
60333 - Antiseptic Manager/ Quản lý bộ phận khử trùng (Mới) Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 09-04-2021
60332 - Japanese Speaking - QA Manager (Mới) Bình Dương 14,3 Tr - 16,1 Tr VND 09-04-2021
60234 - Kỹ sư Hệ thống nội bộ (Mới) Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 09-04-2021
60244 - Japanese Speaking - HR-GA Leader (Mới) Hà Nam 13,2 Tr - 22 Tr VND 09-04-2021
59470 - Nhân viên hàn - Welding Technician Đồng Nai 5,7 Tr - 9,5 Tr VND 09-04-2021
59309 - Channel Sales Executive Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 09-04-2021
59777 - Technical Engineer Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-04-2021
59764 - Sales Leader Bình Dương 15,4 Tr - 17,2 Tr VND 09-04-2021
59789 - Programmer Hồ Chí Minh 11 Tr - 26,4 Tr VND 09-04-2021
59957- Sales Staff Đồng Nai 13,2 Tr - 22 Tr VND 09-04-2021
59942 - R&D Engineer Hà Nội 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 09-04-2021
60004 - Engineer Manager Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 09-04-2021
60028 - Sales Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,8 Tr VND 09-04-2021
60304 - Architect Manager Bình Dương 22 Tr - 37,4 Tr VND 08-04-2021
60302 - Tenant Leasing Manager Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 08-04-2021
60312 - Japanese Speaking - Accounting Staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 08-04-2021
60248 - Japanese Speaking - Chief Accountant Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 08-04-2021
60274 - Sales Executive Long An 8 Tr - 14 Tr VND 08-04-2021
59413 - Sales staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2021
59441 - Software QA Engineer (Manual) Hồ Chí Minh 11,4 Tr - 26,4 Tr VND 08-04-2021
59323 - District Service Management Hà Nội 13,2 Tr - 19,0 Tr VND 08-04-2021
59451 - Accounting - Tax Consultant Manager Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 37,4 Tr VND 08-04-2021
59735 - Local Sales Staff Bắc Ninh, Thái Bình 8,8 Tr - 12,1 Tr VND 08-04-2021
59289 - Interpreter & Director Assistant Long An 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2021
59628 - Purchasing Leader Hà Nội 11 Tr - 19,1 Tr VND 08-04-2021
59958 - Visual Merchandiser Hà Nội 16,1 Tr - 18,0 Tr VND 08-04-2021
59966 - Data analyst cum Sales Assistant Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 08-04-2021
59876 - Quality Control Long An 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 08-04-2021
59904 - Engineer i.c of Pressing / Painting Production Line Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2021
59905 - Senior Accountant Hà Nội 12,1 Tr - 16,5 Tr VND 08-04-2021
59886 - Cost and Budget Staff Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2021
59903 - Sales Admin Hà Nội 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 08-04-2021
59898 - Production System Improvement Engineer Hưng Yên 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 08-04-2021
59956 - Interpreter/Translator Hà Nội 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 08-04-2021
60116 - Production Control Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 08-04-2021
60226 - Admin Staff Hà Nội 9,9 Tr - 18,7 Tr VND 07-04-2021
58629 - Korean Speaking - Interpreter cum Office Clerk Bắc Ninh 9,5 Tr - 18,7 Tr VND 07-04-2021
58644 - Leader SE (PHP / Ruby) Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 07-04-2021
58607 - Production Engineering Section Leader Hà Nội 9,5 Tr - 19,0 Tr VND 07-04-2021
58643 - Technical Staff/ CNC Operator Hồ Chí Minh 8 Tr - 10 Tr VND 07-04-2021
59674 - Senior Social Compliance Officer Hồ Chí Minh 24,2 Tr - 39,6 Tr VND 07-04-2021
59716 - Warehouse Control staff Bình Dương 8,8 Tr - 11,7 Tr VND 07-04-2021
59697 - Sales Leader Bình Dương 15,4 Tr - 17,2 Tr VND 07-04-2021
59191 - Electrical Engineer (Senior) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 07-04-2021
59912 - Sales Staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,9 Tr VND 07-04-2021
59909 - Operation staff Hồ Chí Minh 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-04-2021
59156 - Environmental Engineer (Senior) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 07-04-2021
59732 - Software Engineer (Mobile Application Development) Thừa Thiên- Huế 5,5 Tr - 14,3 Tr VND 07-04-2021
40604 - Sales Staff Cần Thơ 11 Tr - 15,4 Tr VND 07-04-2021
59920 - Sales Executive (Transformer & UPS) Hồ Chí Minh 26,4 Tr - 33 Tr VND 07-04-2021
59844 - Designer Hà Nội 8,8 Tr - 22 Tr VND 07-04-2021
59910 - Strategy Planning Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-04-2021
59167 - Environmental Engineer (Junior) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 07-04-2021
59171 - Mechanical Engineer(Senior) Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 07-04-2021
59873 - Technical Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 07-04-2021
59430 - Internal Audit Manager Cần Thơ 44 Tr - 48,4 Tr VND 07-04-2021
60081 - Mobile Application Engineer Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 07-04-2021
60059 - Web Developer Hà Nội 14,3 Tr - 24,2 Tr VND 07-04-2021
60112 - Sales Staff Hà Nội 17,6 Tr - 33 Tr VND 07-04-2021
60237 - Electrical and Instrumentation Engineer Hồ Chí Minh 16,2 Tr - 20,9 Tr VND 06-04-2021
60228 - Store staff Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 11 Tr VND 06-04-2021
60210 - B2B Sales Executive Bình Dương 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 06-04-2021
58566 - Senior Store Design/ Maintenance Staff Hồ Chí Minh 33 Tr - 57,2 Tr VND 06-04-2021
59629 - Sales Staff Hà Nội 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2021
59636 - Mechanical Supervisor Hồ Chí Minh 23,8 Tr - 25,7 Tr VND 06-04-2021
59541 - Ruby on Rails Engineer Hồ Chí Minh 572,000 - 792,000 VND 06-04-2021
59676 - Service Engineer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2021
59662 - Sales Staff Hà Nội 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2021
59631 - Production Control Leader Thanh Hóa 17,6 Tr - 22 Tr VND 06-04-2021
59538 - Key Account Supervisor MT Channel Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 20,9 Tr VND 06-04-2021
59581 - Sales staff Bình Dương 8,4 Tr - 13,2 Tr VND 06-04-2021
59577 - Senior Manager of Business Consultant Hà Nội 55 Tr - 77 Tr VND 06-04-2021
60047 - Marketing Manager Bình Dương 26,4 Tr - 30,4 Tr VND 06-04-2021
60068 - QC Engineer ( Electrical Engineer) Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,1 Tr VND 06-04-2021
60069 - Safety Engineer Hồ Chí Minh 22 Tr - 23,1 Tr VND 06-04-2021
60071 - Project Manager Hồ Chí Minh 30,6 Tr - 44 Tr VND 06-04-2021
60049 - Senior Marketing Staff Bình Dương 12,3 Tr - 15,2 Tr VND 06-04-2021
60077 - Logistics Management Hồ Chí Minh 6,6 Tr - 9,5 Tr VND 06-04-2021
60183 - Purchasing Staff Hà Nội 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 05-04-2021
60174 - Purchasing cum Japan Desk (Supervisor) Bình Dương 16,9 Tr - 19,8 Tr VND 05-04-2021
60147 - Sales Staff Hồ Chí Minh 18,9 Tr - 22 Tr VND 05-04-2021
58514 - IT Executive (Helpdesk) Hà Nội 9,5 Tr - 19,0 Tr VND 05-04-2021
58562 - Trade Procedure Hồ Chí Minh 11 Tr - 16,5 Tr VND 05-04-2021
58552 - Architectural Designer Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 05-04-2021
58548 - HSE Site Supervisor Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 28,6 Tr VND 05-04-2021
58555 - Senior Sales Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 17,6 Tr VND 05-04-2021
58549 - Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 19,8 Tr VND 05-04-2021
52684 - R&D Team Leader Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 05-04-2021
59416 - Sales Engineer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 17,2 Tr VND 05-04-2021
56322 - R&D Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,4 Tr VND 05-04-2021
59324 - Mechanical Engineer Hà Nội 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 05-04-2021
59286 - Sales Staff Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 05-04-2021
59356 - Senior Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 05-04-2021
59275 - Accountant cum HR Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 05-04-2021
20679 - Career Advisor Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 05-04-2021
59599 - R&D Executive Long An 15,4 Tr - 41,8 Tr VND 05-04-2021
59605 - Maintenance Engineer Hà Nội 17,6 Tr - 22 Tr VND 05-04-2021
59825 - Chief Accountant Assistant Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 18,7 Tr VND 05-04-2021
59726 - Software Engineer (Website Development Application) Thừa Thiên- Huế 5,5 Tr - 14,3 Tr VND 05-04-2021
59803 - Technical Sales Manager Hà Nội 19,0 Tr - 22,9 Tr VND 05-04-2021
57111 - Sales Staff Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 44 Tr VND 05-04-2021
59815 - Senior Digital Planner Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 05-04-2021
59317 - Sales Assistant Manager Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 04-04-2021
59333 - Sales Staff Hà Nội 19,8 Tr - 26,4 Tr VND 04-04-2021
58424 - Technical Sales Staff Hà Nội 24,2 Tr - 35,2 Tr VND 03-04-2021
58358 - Manufacturing Quality Control Staff Hưng Yên 6,6 Tr - 17,6 Tr VND 03-04-2021
58439 - System Engineer Leader Hà Nội 16,7 Tr - 33 Tr VND 03-04-2021
58473 - Back End Programmer Hà Nội 10,8 Tr - 21,6 Tr VND 03-04-2021
57815 - Business development and Sales Manager Hà Nội 33 Tr - 44 Tr VND 03-04-2021
58471 - Process expert Hồ Chí Minh 52,8 Tr - 88 Tr VND 03-04-2021
58391 - Production Engineering Staff Hà Nội 8,8 Tr - 17,6 Tr VND 03-04-2021
58442 - Front End Engineer Hà Nội 8,6 Tr - 17,2 Tr VND 03-04-2021
59241 - Environment-Health-Safety Staff Hải Phòng 13,2 Tr - 19,8 Tr VND 03-04-2021
59318 - Sales Engineer Hồ Chí Minh 11 Tr - 14,3 Tr VND 03-04-2021
59293 - Sales Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 16,5 Tr VND 03-04-2021
59316 - Sales Planner cum Marketer Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 03-04-2021
59189 - District Service Management Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 03-04-2021
52237 - Clinic Digital Marketing Executive Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 11 Tr VND 03-04-2021
59243 - Project Logistics Controller Khánh Hòa 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 03-04-2021
59284 - Dining Designer & CNC Machine Operator Bà Rịa - Vũng Tàu 9,5 Tr - 12,4 Tr VND 03-04-2021
59213 - Senior research executive(Qualitative) Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 03-04-2021
59231 - Accounting Assistant Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 03-04-2021
59218 - Senior research executive Hồ Chí Minh 33 Tr - 66 Tr VND 03-04-2021
59180 - IT Maintenance Engineer Hà Nội 16,5 Tr - 22 Tr VND 02-04-2021
59051 - Apartment Management Accounting Hồ Chí Minh 33 Tr - 55 Tr VND 02-04-2021
59160 - Assistant to Chief Accountant Hà Nội 9,5 Tr - 14,3 Tr VND 02-04-2021
59221 - Import Export Staff Bình Dương 13,2 Tr - 14,3 Tr VND 02-04-2021
55817 - Technical Sales Engineer Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 22 Tr VND 02-04-2021
59589 - Video Editor Bà Rịa - Vũng Tàu 8,6 Tr - 12,4 Tr VND 02-04-2021
60016 - Marketing cum Operation staff Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 02-04-2021
59158 - Sales Bình Dương 13,2 Tr - 22 Tr VND 01-04-2021
59172 - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 01-04-2021
59184 - Electrical (M&E) Site Operation Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 01-04-2021
59153 - M&E Engineer Hà Nội 19,8 Tr - 24,2 Tr VND 01-04-2021
59083 - Nhân viên Tổ kho thành phẩm Đồng Nai 6 Tr - 7 Tr VND 01-04-2021
59150 - Quality Control and Management Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 17,6 Tr VND 01-04-2021
59187 - Facility Site Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 01-04-2021
59186 - Facility Design cum Estimation staff Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 22 Tr VND 01-04-2021
52684 - R&D Team Leader Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 31-03-2021
58444 - QA Leader Bình Dương 8,8 Tr - 11 Tr VND 31-03-2021
58420 - Business Developer Bình Dương 33 Tr - 44 Tr VND 31-03-2021
58422 - Sales Staff Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 9,5 Tr VND 31-03-2021
59192 - Electrical Engineer (Junior) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 31-03-2021
58414 - Regional Sales Supervisor Hồ Chí Minh 35,2 Tr - 46,2 Tr VND 30-03-2021
58377 - Area Sales Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 30-03-2021
58397 - IoT Ecosystem Manager Hồ Chí Minh 44 Tr - 77 Tr VND 30-03-2021
59132 - Plastic Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 29-03-2021
59122 - Digital Marketing Hà Nội 11 Tr - 19,8 Tr VND 29-03-2021
59149 - QC / QA staff Đồng Nai 8,8 Tr - 15,4 Tr VND 29-03-2021
58336 - Project Manager Hồ Chí Minh 33 Tr - 44 Tr VND 28-03-2021
58333 - Software QA Leader Hồ Chí Minh 19,8 Tr - 28,6 Tr VND 28-03-2021
58338 - Senior Manager for System Development/ Negotiator with Client Hồ Chí Minh 44 Tr - 66 Tr VND 28-03-2021
59005 - Sales Executive / Sales Team Leader Hà Nội 14,5 Tr - 17,1 Tr VND 28-03-2021
59049 - Production Engineering Assistant Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 28-03-2021
51875 - Project Sales Assistant Manager Hà Nội 17,6 Tr - 28,6 Tr VND 28-03-2021
59076 - Nhân viên quản lý chất lượng Đồng Nai 6,6 Tr - 7,7 Tr VND 28-03-2021
59056 - Sales Hồ Chí Minh 9,9 Tr - 13,2 Tr VND 28-03-2021
59055 - Cost Estimate Engineer Hà Nội 14,3 Tr - 18,7 Tr VND 28-03-2021
59044 - Facility Supervisor Hà Nội 22 Tr - 28,6 Tr VND 28-03-2021
58317 - Production Manager Hưng Yên 39,6 Tr - 55 Tr VND 27-03-2021
59046 - GA cum Accountant staff Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 10,6 Tr VND 27-03-2021
58659 - Sales Staff Hà Nội 6,6 Tr - 13,2 Tr VND 27-03-2021
58476 - Sales Staff Hà Nội 10,1 Tr - 14,7 Tr VND 27-03-2021
58971 - Transfer Pricing Senior Associate Hà Nội 11,7 Tr - 18,4 Tr VND 26-03-2021
59021 - Senior QC & Improvement Specialist Hồ Chí Minh 33 Tr - 37,4 Tr VND 26-03-2021
58982 - Quality Control Hà Nội 11 Tr - 17,6 Tr VND 26-03-2021
59003 - Structural Designer Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 26-03-2021
58979 - (Senior) Tax Associate Hà Nội 11,7 Tr - 18,4 Tr VND 26-03-2021
58995 - IQC Staff - Nhân viên kiểm tra chất lượng đầu vào Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 8,8 Tr VND 26-03-2021
58994 - Mechanical Technician Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 10,5 Tr VND 26-03-2021
58927 - EPR Coodinator Group Leader Đồng Nai 15,4 Tr - 17,6 Tr VND 26-03-2021
59793 - Assistant Manager Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 22 Tr VND 26-03-2021
58978 - Junior Architect staff Bình Dương 11 Tr - 15,4 Tr VND 25-03-2021
58986 -Technical Machinery Manager Bình Dương 24,2 Tr - 33 Tr VND 25-03-2021
59174 - Mechanical Engineer (Junior) Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 24-03-2021
58287 - Sales Staff Hà Nội 13,2 Tr - 18,9 Tr VND 24-03-2021
58276 - Service Engineer Bình Dương 7,7 Tr - 9,9 Tr VND 24-03-2021
58279 - Chinese Speaking - Import - Export Staff Hồ Chí Minh 11,4 Tr - 15,2 Tr VND 24-03-2021
58161 - Design & Verification Engineer Hồ Chí Minh 18,7 Tr - 46,2 Tr VND 23-03-2021
58177 - Product Development Engineer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 18,7 Tr VND 23-03-2021
59634 - Mechanical Engineer Hồ Chí Minh 23,8 Tr - 25,7 Tr VND 23-03-2021
58944 - Front End Developer Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 16,5 Tr VND 22-03-2021
22336 - Chief Accountant Đồng Nai 15,4 Tr - 22 Tr VND 22-03-2021
58955 - Sales Staff Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 22-03-2021
55603 - Career Advisor in Hanoi Hà Nội 7,7 Tr - 13,2 Tr VND 21-03-2021
38165 - Recruiting Advisor in HCMC Hồ Chí Minh 8,8 Tr - 13,2 Tr VND 21-03-2021
57917 - Head of Research and Development Department Hà Nội 66 Tr - 154 Tr VND 21-03-2021
58099 - Sales Supervisor Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 19,8 Tr VND 21-03-2021
58132 - Korean Native Speaking - Sales Bình Dương 44 Tr - 44 Tr VND 21-03-2021
58088 - Marketing Senior Executive Hà Nội 14,1 Tr - 17,6 Tr VND 21-03-2021
58133 - Sea Export Executive Hồ Chí Minh 13,2 Tr - 15,4 Tr VND 21-03-2021
57928 - Project Leader Hà Nội 22 Tr - 44 Tr VND 21-03-2021
58125 - 58127 /Logistics Staff in NHON TRACH and SOC TRANG Sóc Trăng, Đồng Nai 7,7 Tr - 13,2 Tr VND 21-03-2021
58141 - Sales Hồ Chí Minh 7,7 Tr - 12,8 Tr VND 21-03-2021
58058 - Sales Leader - Manufacturing Hà Nội 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 21-03-2021
58910 - Pre Sales Engineer Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 21-03-2021
58883 - QC Staff Hồ Chí Minh 12,1 Tr - 17,6 Tr VND 21-03-2021
58156 - Sales Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 24,2 Tr VND 21-03-2021
58893 - Chinese Guest Relation Manager Đà Nẵng 44 Tr - 55 Tr VND 21-03-2021
57932 - Developer Hà Nội 13,2 Tr - 22 Tr VND 20-03-2021
57900 - Production Engineer Staff Hưng Yên 6,6 Tr - 8,8 Tr VND 20-03-2021
58040 - Interior Advisor Hà Nội 8,4 Tr - 15,2 Tr VND 20-03-2021
58324 - Interior Design Hà Nội 13,2 Tr - 24,2 Tr VND 20-03-2021
58536 - Deputy General Director/ General Manager Hà Nội 85,6 Tr - 128,3 Tr VND 20-03-2021
58634 - Quality Assurance Staff Vĩnh Phúc 4,7 Tr - 6,6 Tr VND 20-03-2021
58642 - Sales Staff Vĩnh Phúc 4,7 Tr - 7,6 Tr VND 20-03-2021
58639 - Customer Service Hà Nội 6,6 Tr - 10,3 Tr VND 20-03-2021
57931 - Senior Direct Sales Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 17-03-2021
59568 - Chief Accountant - Trading Hồ Chí Minh 28,6 Tr - 33 Tr VND 16-03-2021
58030 - Operation Team Leader Hồ Chí Minh 14,3 Tr - 17,6 Tr VND 16-03-2021
58036 - Sales Hồ Chí Minh 16,5 Tr - 18,9 Tr VND 16-03-2021
57972 - Web BackEnd Developer (PHP/NodeJS) Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-03-2021
58011 - Import - Export Supervisor Đồng Nai 15,4 Tr - 22 Tr VND 15-03-2021
57998 - Unity Developer Hồ Chí Minh 22 Tr - 44 Tr VND 15-03-2021
57976 - Web FrontEnd Developer Hồ Chí Minh 22 Tr - 33 Tr VND 15-03-2021
57907 - Maintenance Mechanical Technician Hải Phòng 7,6 Tr - 9,7 Tr VND 14-03-2021
57948 - Motor Engineer Hồ Chí Minh 9,5 Tr - 12,3 Tr VND 14-03-2021
57942 - Electrical Maintenance Leader Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 14-03-2021
57963 - Marketing Specialist Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 24,2 Tr VND 14-03-2021
57902 - Architecture Designer (Design) Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 14-03-2021
57933 - Installation Manager Hồ Chí Minh 17,6 Tr - 33 Tr VND 14-03-2021
57891 - Quality Control Staff Hưng Yên 5,7 Tr - 7,6 Tr VND 13-03-2021
57892 - Production Control Staff Hưng Yên 550,000 - 770,000 VND 13-03-2021
57873 - Senior Sales Staff Hà Nội 11 Tr - 15,4 Tr VND 13-03-2021
57904 - Sales Hồ Chí Minh 11 Tr - 13,2 Tr VND 13-03-2021
57875 - Accounting & Tax consulting staff Hà Nội 9,9 Tr - 14,3 Tr VND 13-03-2021
57878 - (Senior) Sales Manager Hà Nội 22 Tr - 33 Tr VND 13-03-2021

Giới thiệu về công ty