Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Địa điểm: Road 2, Saigon-LinhTrung E.P.Z, Thu Duc District

Qui mô công ty: 1,000-4000Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạnWebsite: https://www.misumi.co.jp/english/company/office/manufacture.html

289 followers

Việc làm đang tuyển (56)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
TUYỂN GẤP 500 LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG VẬN HÀNH MÁY/ KIỂM HÀNG - NHÀ MÁY 2 ( Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
Trưởng Phòng Chất Lượng Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
Training Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
Trưởng Phòng Sản Xuất Cơ Khí - Nhà Máy 1 (Tiếng Nhật) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 21-11-2019
TỔ TRƯỞNG LẬP TRÌNH IT-Nhà máy 1 (Mới) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2019
Kỹ Sư Thiết Kế (Cơ Khí - Điện Tử) Nhà Máy 2 (Tiếng Nhật / Tiếng Anh) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2019
Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QA Staff) - Nhà Máy 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2019
Tuyển Gấp - Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Nhà Máy 4 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2019
Trường Phòng Cải Tiến Sản Xuất - Nhà Máy 4 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 20-11-2019
Tổ Trưởng Tổ Kiểm Tra Chất Lượng (QC Leader) - Nhà Máy 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-11-2019
Kỹ Sư Bảo Trì Cơ Khí - Nhà Máy 2 (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 19-11-2019
Tỗ Trưởng Lập Trình IT Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-11-2019
Nhân Viên Lập Kế Hoạch Sản Xuất_Nhà Máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-11-2019
Nhân Viên IT - Nhà Máy 2 ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2019
Tổ Trưởng Sản Xuất (Cơ Khí) - Nhà Máy 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-11-2019
NHÂN VIÊN LẬP KẾ HOẠCH SẢN XUẤT_Nhà máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019
Nhân Viên Bảo Trì Điện-Điện Lạnh_Nhà máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019
Tuyển Gấp 500 Lao Động Phổ Thông Vận Hành Máy/ Kiểm Hàng - Nhà Máy 2 ( Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019
Kỹ Sư Thiết Kế (Cơ Khí - Điện Tử) Nhà Máy 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 16-11-2019
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2019
Tổ trưởng nhân sự biết tiếng Nhật - Nhà máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2019
KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY 2 ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 15-11-2019
NHÂN VIÊN IT - NHÀ MÁY 2 ( LẬP TRÌNH WINFORM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2019
NHÂN VIÊN TẠP VỤ Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2019
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT ( CƠ KHÍ) - NHÀ MÁY 1 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2019
Nhân viên IT (ASPROVA) - Nhà máy 1 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2019
Tổ Trưởng Chất Lượng (QA Leader)-Tiếng Nhật -Nhà Máy 1 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-11-2019
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC LEADER) - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-11-2019
TỔ TRƯỞNG SẢN XUẤT ( CƠ KHÍ) - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-11-2019
Kỹ Sư Bảo Trì Điện Lạnh - Nhà Máy 1 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 11-11-2019
THÔNG DỊCH VIÊN TIẾNG NHẬT - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 10-11-2019
Tuyển gấp TỔ TRƯỞNG THIẾT KẾ -Nhà máy 1 Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 09-11-2019
Tuyển gấp Thông Dịch Tiếng Nhật-Nhà máy 1 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-11-2019
NAM/ NỮ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH/ KIỂM HÀNG - NHÀ MÁY 2 ( Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-11-2019
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 09-11-2019
Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu - Nhà Máy 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2019
Trưởng Phòng Cải Tiến Sản Xuất - Nhà Máy 4 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2019
Internal Auditor & Legal- Manager Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2019
TUYỂN GẤP NHÂN VIÊN CẢI TIẾN THÀNH THẠO TIẾNG NHẬT - BỘ PHẬN MPS - NHÀ MÁY 4 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2019
KỸ SƯ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY 2 ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 08-11-2019
TRAINING MANAGER Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-11-2019
KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY 3 ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 07-11-2019
TỔ TRƯỞNG TỔ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG (QC LEADER) - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-11-2019
NHÂN VIÊN NHÂN SỰ_NHÀ MÁY 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 04-11-2019
NHÂN VIÊN IT - NHÀ MÁY 2 ( KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-11-2019
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU - NHÀ MÁY 2 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 03-11-2019
KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ - NHÀ MÁY 3 (KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-11-2019
Tuyển Gấp Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhà Máy 1 Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 01-11-2019
Tuyển Gấp Tổ Trưởng Thông Dịch Tiếng Nhật - Nhà Máy 1 Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 01-11-2019
Nhân Viên Bảo Trì Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2019
Nhân Viên Bảo Trì Điện-Điện Lạnh_Nhà máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2019
Tuyển Gấp Tổ Trưởng Thiết Kế - Nhà Máy 1 Hồ Chí Minh 12 Tr - 15 Tr VND 01-11-2019
Thư Ký Bộ Phận Bảo Trì - Nhà Máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-11-2019
Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí - Điện Tử Nhà Máy 3 Hồ Chí Minh Cạnh tranh 24-10-2019

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Saigon Precision là công ty 100% vốn của Nhật Bản thuộc tập đoàn Misumi _Nhật Bản (Misumi Group Inc). Tại Việt Nam nhà máy sản xuất đầu tiên được thành lập năm 1995, tính đến nay Công ty TNHH Saigon Precision đã có 3 nhà máy hoạt động sản xuất tọa lạc tại Khu Chế Xuất Linh Trung 1 và 2 Quận Thủ Đức TPHCM với tổng số nhân viên 2500 người. Trong tương lai gần công ty chúng tôi tiếp tục mở rộng thêm nhà máy mới thứ 4 tại Việt Nam.
Sản phẩm của Công ty chúng tôi sản xuất ra là những linh kiện cơ khí chính xác được dùng trong các ngành công nghiệp sản xuất, các máy công nghệ cao, các thiết bị đo đạc chính xác.

Phương châm, mục tiêu của công ty và nhân viên đó là:
Tạo ra những sản phẩm có chất lương cao nhất với thời gian giao hàng ngắn và giá cả cạnh tranh.
Cùng nhau đặt ra những chỉ tiêu: có mục đích và mục tiêu đúng, nỗ lực bằng phương pháp đúng, đánh giá kết quả một cách chính xác

Thông điệp từ Saigon Precision Company Ltd. Misumi Group Inc

Sản xuất ngành hàng cơ khí chính xác.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with