Tìm việc dễ dàng...

SCG Việt Nam
SCG Việt Nam

SCG Việt Nam

Địa điểm

An Phu Plaza, 117-119 Ly Chinh Thang St., Ward Vo Thi Sau, Dist.03


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 5.000-9.999
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
  • Website: www.scg.com
6.553 followers

Giới thiệu về công ty

TỔNG QUAN VỀ SCG

Là một tập đoàn hàng đầu trong khu vực ASEAN, hơn một thế kỷ qua, SCG luôn tuân thủ theo nguyên tắc phát triển bền vững trong khuôn khổ quản trị doanh nghiệp minh bạch.

Được thành lập vào năm 1913 theo sắc lệnh của Đức Vua Rama VI, SCG khởi đầu là một doanh nghiệp sản xuất xi măng chủ yếu dùng trong xây dựng cơ sở hạ tầng, một lĩnh vực thiết yếu đối với sự phát triển của quốc gia lúc bấy giờ.

Với khoảng 57.000 nhân viên và hơn 200 công ty thành viên tập trung vào ba ngành kinh doanh chính: Xi măng – vật liệu xây dựng, Hóa dầu và Bao bì.  SCG luôn cam kết nỗ lực không ngừng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ  cải tiến và giải pháp tích hợp để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của khách hàng, đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng nơi tập đoàn hoạt động.

Thông điệp từ SCG Việt Nam

SCG TẠI KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

Doanh nghiệp hàng đầu khu vực về phát triển bền vững

“SCG định hướng trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trong khu vực, chú trọng vào nguyên tắc luôn đổi mới sáng tạo và Bền vững”

SCG mong muốn trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực chú trọng vào việc phát triển kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của khu vực và cộng đồng địa phương nơi SCG hoạt động. Với cam kết thương hiệu “Nhiệt huyết nâng tầm cao mới”, SCG cam kết nâng cao chất lượng cuộc sống và an sinh của người dân bằng việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao qua các quy trình, công nghệ mang tính sáng tạo vượt bậc của mình.

SCG đã mở rộng phạm vi kinh doanh trong khu vực đến các quốc gia như In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia, Mi-a-ma, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a và Xinh-ga-po và Lào.