Starline Shipping Agencies (Vietnam) Co., Ltd

Địa điểm: Lầu 2, 63 Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh

Qui mô công ty: 25-99Website: http://www.starlineshipping.in/home.aspx

Việc làm đang tuyển

Hiện tại công ty chưa có tuyển dụng mới. Hãy Follow công ty để nhận được những thông báo việc làm bằng email khi có tuyển dụng mới.

Giới thiệu về công ty

Công ty Starline Shipping Agencies (Vietnam) co., Ltd là một công ty liên doanh họat động trong lãnh vực giao nhận và đại lý tàu biển

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with