Tìm việc dễ dàng...

Starline Shipping Agencies (Vietnam) Co., Ltd
Starline Shipping Agencies (Vietnam) Co., Ltd

Starline Shipping Agencies (Vietnam) Co., Ltd

Địa điểm

Lầu 2, 63 Võ Văn Tần, Phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Website: http://www.starlineshipping.in/home.aspx
624 followers

Giới thiệu về công ty

Công ty Starline Shipping Agencies (Vietnam) co., Ltd là một công ty liên doanh họat động trong lãnh vực giao nhận và đại lý tàu biển

Việc làm đang tuyển

Operation/Logistics Staff

Operation/Logistics Staff

Starline Shipping Agencies (Vietnam) Co., Ltd

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh