Tìm việc dễ dàng...

Sun Group

Sun Group

Địa điểm

13 Hai Bà Trưng


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
837 followers

Giới thiệu về công ty

After 10 years of development in Vietnam, Sun Group today is proud to be a group of young Vietnamese businessmen that have established international calibre projects, some of which have set Guinness World Records.

Việc làm đang tuyển

Trưởng Phòng Mua Hàng Phi Thực Phẩm

Trưởng Phòng Mua Hàng Phi Thực Phẩm

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Chuyên Viên Mua Hàng Phi Thực Phẩm

Chuyên Viên Mua Hàng Phi Thực Phẩm

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Kiên Giang
Điều Dưỡng Viên

Điều Dưỡng Viên

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Chuyên Viên Tài Chính Kế Toán

Chuyên Viên Tài Chính Kế Toán

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Tây Ninh
Trưởng Phòng Kế Toán

Trưởng Phòng Kế Toán

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Trưởng Bộ Phận Kế Toán - Phú Quốc

Trưởng Bộ Phận Kế Toán - Phú Quốc

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Kiên Giang
Chuyên Viên ChínhThanh Tra Nội Chính - Kinh Doanh

Chuyên Viên ChínhThanh Tra Nội Chính - Kinh Doanh

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội
Chuyên Viên ChínhThanh Tra Nội Chính - Kinh Doanh

Chuyên Viên ChínhThanh Tra Nội Chính - Kinh Doanh

Sun Group

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội