Tìm việc dễ dàng...

TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD

TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD

Địa điểm

5th Floor, 1 Dinh Le Street, Ward 13, District 4.


Thông tin công ty
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: www.taikogroup.net
303 followers

Giới thiệu về công ty

We are the largest inorganic chemical supplier in Malaysia with offices and operations across Southeast Asia.

Chúng tôi là một trong những nhà cung cấp hóa chất vô cơ lớn nhất tại Malaysia với các văn phòng và nhà máy hoạt động khắp Đông Nam Á.

We are currently the largest soda ash distributor in Vietnam, with an annual turnover of more than USD40 million and annual growth rate of more than 10%.

Hiện tại, tại thị trường Việt Nam, chúng tôi là một trong những nhà phân phối Soda lớn nhất, với doanh thu hàng năm trên 40 triệu đô la Mỹ và mức tăng trưởng bình quân hàng năm trên 10%.

For more information of our Group of Companies, please visit us at: www.taikogroup.net and/or our Facebook page at: www.facebook.com/taikomarketing.

Để biết thêm chi tiết về chúng tôi, vui lòng truy cập vào trang web www. taikogroup.net hoặc địa chỉ facebook www.facebook.com/taikomarketing.

Thông điệp từ TAIKO - DAIHUNG CHEMICALS CO., LTD

Are you looking for your successful career with a reputable foreign invested company?

Bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp thành công tại một công ty nước ngoài có uy tín?

Are you looking to establish yourself as an outstanding sales professional?

Bạn đang mong muốn trở thành một nhân viên kinh doanh xuất sắc nhất?

Are you able to communicate confidently in both Vietnamese and English?

Bạn có khả năng giao tiếp tự tin bằng cả hai ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng Anh 

We are looking for good people with sound business acumen and engineering background or education to join our team.

Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên giỏi với sự nhạy bén trong kinh doanh và tốt nghiệp chuyên ngành hóa học hoặc các ngành có liên quan tham gia cùng chúng tôi.

If answers to the above are all YES, we welcome you!

Nếu câu trả lời là có cho tất cả câu hỏi bên trên, chúng tôi xin chào đón bạn!