Tìm việc dễ dàng...

Tập Đoàn CT Group Việt Nam
Tập Đoàn CT Group Việt Nam

Tập Đoàn CT Group Việt Nam

Địa điểm

Léman Luxury – 20 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Công ty đa quốc gia
  • Website: https://www.ctgroupvietnam.com/
3.633 followers

Giới thiệu về công ty

Được thành lập từ năm 1992, với một bước dài giữa hai thế kỷ, CT Group không ngừng lớn mạnh, đồng với một giá trị cốt lõi bất biến là Tập đoàn vì Cộng đồng.

Năm 2022 đánh dấu 30 năm liên tục phát triển của Tập đoàn CT Group. Ngày nay CT Group với 62 công ty thành viên hiện diện tại 12 quốc gia và đã sẵn sàng cho trang sử 30 năm tiếp theo trong bối cảnh mới khi thế giới đang thay đổi từng giờ trong cơn bão công nghệ. Sẵn sàng chinh phục, CT Group cuồn cuộn sự can trường nội lực bởi 6 sức mạnh tổng hợp: một là Văn hóa, hai là Công nghệ, ba là Tốc độ, bốn là Toàn cầu, năm là Khác biệt, sáu là Westpoint.

Song song với việc nâng mảng phát triển Đô thị thông minh lên tầm cao hoàn toàn mới toàn diện và sâu sắc, CT Group đã và đang tập trung tiến công vào lĩnh vực Công nghệ cao, hoà nhịp với Cuộc cách mạng Khoa học Công nghệ lần thứ 4 – trên toàn cầu - Cuộc cách mạng sẽ làm thay đổi mãi mãi toàn nhân loại.

Với sự can trường, bền bỉ cùng 30 năm tích hào khí và những nghiên cứu sâu rộng, tầm nhìn, khả năng dự báo chính xác về sự phát triển toàn cầu, CT Group đã sớm chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều năm qua để sẵn sàng “Hoá rồng công nghệ tương lai” trên hành trình mới trong 30 năm tiếp theo.

Thông điệp từ Tập Đoàn CT Group Việt Nam

TẦM NHÌN

CT Group với 11 ngành then chốt đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt nam, ASEAN và có nhiều đóng góp cho nhân loại.

SỨ MỆNH

Là một Tập đoàn điển hình của khối ASEAN, chịu trách nhiệm là cánh cửa mở vào tương lai nhân loại trong kỷ nguyên mới bằng sự phát triển hài hòa giữa Công nghệ, Môi trường thiên nhiên và Nhân loại.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Là một doanh nghiệp vì Cộng đồng từ ngày đầu thành lập và bất kể trong lúc khó khăn hay thuận lợi đều kiên trì thực hiện giá trị cốt lõi này, đến nay đã trở thành giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

2. Là nơi mỗi nhân viên bình thường đều có thể có một cuộc sống vĩ đại.

3. Là Người dẫn đầu trong các hoạt động đổi mới sáng tạo để thay đổi xã hội xung quanh tốt đẹp hơn.