The Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Địa điểm: Tầng 6, Hà Nội Tower, 49 Hai Bà Trưng

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài

63 followers

Việc làm đang tuyển (18)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Vacancy Announcement - National Intern - PDP ESP Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-01-2020
Vacancy Announcement - Junior Programme Officer - PMD - Hanoi Hà Nội Cạnh tranh 22-01-2020
Vacancy Announcement - Project Officer Renewable Energy with focus on Roof Top Solar “ESP_4E” Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2020
Vacancy Announcement - Junior Administrative Officer/Finance ESP - Hanoi Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2020
Vacancy Announcement - Senior Project Officer SIPA - Hanoi Hà Nội Cạnh tranh 21-01-2020

Giới thiệu về công ty

As a federal enterprise, the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH supports the German Government in achieving its objectives in the field of international cooperation for sustainable development. On behalf of the German Government, GIZ currently provides advisory services to the Government of Viet Nam in three priority areas: vocational training, environmental policy and sustainable use of natural resources, and energy. For further information, please visit www.giz.de/viet-nam.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng:

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with