Thermtrol Co., Ltd.

Địa điểm: 56 Independent Avenue, Viet Nam - Singapore Industrial Park, Thuan An Town

Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoàiWebsite: www.thermtrol.com

109 followers

Việc làm đang tuyển (8)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Bình Dương Cạnh tranh 31-07-2021
Production Supervisor Bình Dương Cạnh tranh 29-07-2021
Molding Engineer Bình Dương Cạnh tranh 29-07-2021
Jig Technician Bình Dương Cạnh tranh 29-07-2021
Manufacturing Technology Engineer Bình Dương Cạnh tranh 29-07-2021
QA Engineer Bình Dương Cạnh tranh 27-07-2021
Engineer of Quoting Bình Dương Cạnh tranh 19-07-2021
QC Engineer Bình Dương Cạnh tranh 19-07-2021

Giới thiệu về công ty

We, Thermtrol co-oporation from American is leading production the Ware harness & Thermol protector of the world. We are at Viet Nam – Singapore Industrial Park, Binh Duong Province since 2003. Now we are looking for best candicate for positions :

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with