Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
1.593 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Việc làm đang tuyển

Chuyên Gia Kiểm Toán Nội Bộ

Chuyên Gia Kiểm Toán Nội Bộ

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Kỹ Thuật Xe Cơ Giới

Chuyên Viên Kỹ Thuật Xe Cơ Giới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Thu Hút Nhân Tài

Chuyên Viên Thu Hút Nhân Tài

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài

Chuyên Viên Cao Cấp Thu Hút Nhân Tài

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Technical Lead Frontend (ReactJS)

Technical Lead Frontend (ReactJS)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Technical Lead (Java)

Technical Lead (Java)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ 30 Tr - 50 Tr VND

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

Chuyên Viên Cao Cấp Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

Chuyên Viên Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên viên Cao Cấp Quản trị dữ liệu (Data Governance)

Chuyên viên Cao Cấp Quản trị dữ liệu (Data Governance)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Gia Đào Tạo

Chuyên Gia Đào Tạo

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội