Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
713 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Nghiệp Vụ Bảo Hiểm

Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Nghiệp Vụ Bảo Hiểm

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Tái Bảo Hiểm Tài Sản

Chuyên Viên Tái Bảo Hiểm Tài Sản

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Kế Toán Trưởng

Kế Toán Trưởng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Vĩnh Phúc
Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm Con Người

Chuyên Viên Phát Triển Sản Phẩm Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Phê Duyệt Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Con Người

Chuyên Viên Phê Duyệt Nghiệp Vụ Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Đối Tác Và Kênh Số

Trưởng Phòng Quan Hệ Khách Hàng Đối Tác Và Kênh Số

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí Bảo Hiểm Con Người

Chuyên Viên Bảo Lãnh Viện Phí Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên C&B

Chuyên Viên C&B

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Thẩm Định Bảo Hiểm Hàng Hải

Chuyên Viên Thẩm Định Bảo Hiểm Hàng Hải

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT

Chuyên Viên Vận Hành Ứng Dụng CNTT

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội