Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
1.410 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Truyền Thông Đối Ngoại TSC
(Mới)

Chuyên Viên Truyền Thông Đối Ngoại TSC

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Data Operation Engineer
(Mới)

Data Operation Engineer

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Business Analyst
(Mới)

Business Analyst

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin

Chuyên Viên Giám Sát An Toàn Thông Tin

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Senior Data Engineer

Senior Data Engineer

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Trưởng Nhóm Truyền Thông Nội Bộ

Trưởng Nhóm Truyền Thông Nội Bộ

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
CVCC/Chuyên Gia Chính Sách Nhân Sự Và Quản Trị Hiệu Quả

CVCC/Chuyên Gia Chính Sách Nhân Sự Và Quản Trị Hiệu Quả

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Tuyển Dụng

Chuyên Viên Tuyển Dụng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Data Operation Engineer

Data Operation Engineer

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Nhân Viên Duyệt Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Nhân Viên Duyệt Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội