Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
1.179 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Hình ảnh công ty

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát - Fincon

Chuyên Viên Kế Toán Kiểm Soát - Fincon

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Nhân Viên Duyệt Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Nhân Viên Duyệt Hợp Đồng Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Giám Định Viên Xe Cơ Giới (Lâm Đồng)

Giám Định Viên Xe Cơ Giới (Lâm Đồng)

Công ty Bảo hiểm Bưu Khu vực Tây Nguyên (địa bàn tỉnh Lâm Đồng)

$ Cạnh tranh

 • Lâm Đồng
Data Analyst

Data Analyst

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Y Tế Bảo Hiểm Con Người

Chuyên Viên Y Tế Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh
Chuyên Gia Y Tế Bảo Hiểm Con Người

Chuyên Gia Y Tế Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội | Hồ Chí Minh
System Administrator

System Administrator

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Business Analyst

Business Analyst

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành & Kiểm Soát

Chuyên Viên Cao Cấp Vận Hành & Kiểm Soát

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật Kênh Môi Giới

Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Sản Phẩm Bảo Hiểm Tài Sản Kỹ Thuật Kênh Môi Giới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội