Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
1.855 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Business Analyst

Business Analyst

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Cà Mau)

Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Cà Mau)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Cà Mau
Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Cần Thơ)

Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Cần Thơ)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Cần Thơ
Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Đà Nẵng)

Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Đà Nẵng)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Đà Nẵng
Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Đắk Lắk)

Giám Định Viên Bảo Hiểm Xe Cơ Giới (Khu Vực Đắk Lắk)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Dak Lak
Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng

Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Trái Phiếu

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Trái Phiếu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Trái Phiếu

Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Trái Phiếu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội