Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Địa điểm

95 Trần Thái Tông, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 1.000-4.999
 • Loại hình hoạt động: Cổ phần
 • Website: https://www.pti.com.vn/vi
1.839 followers

Giới thiệu về công ty

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Công ty Chứng khoán Vndirect (chiếm 51%) Bên cạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm chính, PTI cũng đẩy mạnh các hoạt động đầu tư, trong đó, tập trung vào 2 lĩnh vực chính: Đầu tư Tài chính và Đầu tư bất động sản. PTI đang là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm có tỉ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu cao trên thị trường.

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng

Chuyên Viên Truyền Thông Thương Hiệu Tuyển Dụng

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Khu vực phía Nam

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Trái Phiếu

Chuyên Viên Kinh Doanh Sản Phẩm Trái Phiếu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Trái Phiếu

Chuyên Viên Cao Cấp Kinh Doanh Trái Phiếu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Technical Lead (Java)

Technical Lead (Java)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
DevOps Engineer

DevOps Engineer

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Chiến lược Chuyển đổi

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Chiến lược Chuyển đổi

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Bồi Thường Bảo Hiểm Con Người

Thực Tập Sinh Hỗ Trợ Bồi Thường Bảo Hiểm Con Người

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Kinh Doanh (Business Intelligent)

Chuyên Viên Phân Tích Phát Triển Kinh Doanh (Business Intelligent)

Công ty Cổ Phần Bảo Hiểm Bưu Điện PTI

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ (Mảng Data)

Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Nghiệp Vụ (Mảng Data)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

$ Cạnh tranh

 • Hà Nội