Tìm việc dễ dàng...

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

Địa điểm

26 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: http://www.baominh.com.vn/
862 followers

Giới thiệu về công ty

 

 

Năm 2004 Bảo Minh chuyển đổi từ một doanh nghiệp nhà nước thành Tổng công ty cổ phần và chính thức hoạt động kể từ ngày 01/10/2004 – đánh dấu một bước chuyển mình trong toàn ngành bảo hiểm Việt Nam; Bảo Minh đã thành công trong việc thực hiện mục tiêu kinh doanh hiệu quả và tăng trưởng. Tổng công ty cổ phần Bảo Minh không ngừng được cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ và cung cách phục vụ khách hàng. Kỷ niệm 10 năm xây dựng và phát triển của Bảo Minh, ghi nhận những đóng góp của Bảo Minh đối với ngành bảo hiểm Việt Nam, Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam đã tặng thưởng Tổng công ty cổ phần Bảo Minh Huân chương Lao động hạng hai.
Tổng công ty đã cơ cấu lại bộ máy các đơn vị trực thuộc, phòng ban theo hướng chức năng nhiệm vụ rõ ràng; gắn chặt việc quản lý kinh doanh với kinh doanh trực tiếp và việc quản lý nghiệp vụ được cấu trúc theo hướng chuyên môn hóa của từng nhóm nghiệp vụ bảo hiểm. Tổng công ty đã thực hiện thành công việc áp dụng phần mềm kế toán SAP vào toàn hệ thống Bảo Minh tạo bước đột phá mới trong công tác quản lý tài chính kế toán. Cơ quan trụ sở làm việc của Tổng công ty và các công ty thành viên đã và đang được xây dựng và cải tạo theo hướng chính quy hiện đại với không gian mở nhằm tạo tác phong làm việc chính quy hiện đại.

Việc làm đang tuyển

Chuyên viên Đánh giá rủi ro.

Chuyên viên Đánh giá rủi ro.

Tổng công ty Cổ phần Bảo Minh

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh