Tìm việc dễ dàng...

Trelleborg

Trelleborg

Địa điểm

Nhà xưởng số X2, lô N3, đường N5, N6, Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: 100% vốn nước ngoài
503 followers

Giới thiệu về công ty

Trelleborg Sealing Solutions is a leading global supplier of sealing solutions. Our range of products includes O-Rings, hydraulic seals, rotary shaft seals, oil seals, static seals, pneumatic seals, mechanical face seals and many more.