Tìm việc dễ dàng...

TRI VIET GENERAL CLINIC - CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ VIỆT
TRI VIET GENERAL CLINIC - CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ VIỆT

TRI VIET GENERAL CLINIC - CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRÍ VIỆT

Địa điểm

51 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 100-499
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
121 followers

Giới thiệu về công ty

51 Tân Mỹ, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam