Tìm việc dễ dàng...

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

Địa điểm

240 – 242 Hòa Hưng, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: www.usc.edu.vn
391 followers

Giới thiệu về công ty

Universal Study Center (USC) is one of leading oversea study consulting firms in Vietnam. Our core activity lies in assisting students to make the right choice with regard to pursuing education in oversea educational instituttions.

We are representing hundreds of schools, colleges and universities in the United Kingdom, United States, Australia, New Zealand, Canada, Singapore, and have expertise over the Educational system prevalent accross the globe. With a network of representatives in all major cities of Vietnam and head office located in Ho Chi Minh City, USC could reach out to much wider populiation of the student market.

In addition, USC has a team of well-trained and committed senior consultants dedicated for each destination, who understand the needs of students and parents.

We firmly believe that students are given the fullest possible information on all available options to help them make sensible decisions.

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC là một trong những Trung Tâm tư vấn Du Học và Đào Tạo Anh Ngữ hàng đầu Việt Nam. Với hoạt động nhằm hỗ trợ cho các bạn sinh viên học sinh lựa chọn đúng chuyên ngành học để theo đuổi việc học tại các trường đào tạo ở nước ngoài.

Chúng tôi đang làm đại diện cho hàng trăm trường học, cao đẳng và các trường đại học ở Anh, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Canada, Singapore và có chuyên môn trong hệ thống giáo dục toàn cầu.

Với hệ thống mạng lưới đại diện nằm trong tất cả các thành phố lớn của Việt Nam và trụ sở chính đặt tại TP Hồ Chí Minh, USC có thể tiếp cận một cách rộng lớn với tất cả các bạn sinh viên học sinh. Ngoài ra, USC có đội ngũ nhân viên được đào tạo và cam kết tư vấn chuyên nghiệp dành riêng cho mỗi quốc gia, để có thể hiểu rõ được nhu cầu của học sinh và phụ huynh.

Chúng tôi tin chắc rằng các bạn học sinh khi có được thông tin đầy đủ nhất sẽ dễ dàng lựa chọn và giúp họ đưa ra quyết định hợp lý.

Việc làm đang tuyển

Nhân Viên Làm Hồ Sơ Du Học

Nhân Viên Làm Hồ Sơ Du Học

Trung Tâm Du Học Quốc Tế và Đào Tạo Anh Ngữ USC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hồ Chí Minh