Tìm việc dễ dàng...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Địa điểm

P.3104 Tầng 31 Tòa 34T, KĐTM Trung Hòa Nhân Chính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Liên doanh
17 followers

Giới thiệu về công ty

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Địa chỉ: P.3104 Tầng 31 Tòa 34T, KĐTM Trung Hòa Nhân Chính - Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường, cải thiện đời sống cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững vùng ven biển.

MCD đã có kinh nghiệm làm việc tại hơn mười tỉnh ven biển, huy động nguồn lực và thực hiện trên 80 dự án với quy mô khác nhau, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các dự án của MCD được tổ chức tích hợp các chủ đề chính: (1) Quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường biển và ven biển; và (2) Sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng ven biển. MCD thúc đẩy lồng ghép các chủ đề xuyên suốt như bình đẳng giới, giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, thích ứng BĐKH, với sự tham gia của thanh niên và cộng đồng.

Nhằm tăng cường lực lượng, đáp ứng nhân sự cho các dự án mới và nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động chuyên môn và phát triển tổ chức, MCD tuyển ứng viên cho vị trí Cán bộ điều phối dự án.

Đây là cơ hội dành cho các ứng viên có mong muốn tham gia vai trò nòng cốt trong tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, thực hiện các dự án phát triển; có chuyên môn vững vàng liên quan tới các chủ đề trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng đồng, phục vụ phát triển bền vững vùng bờ Việt Nam.