Tìm việc dễ dàng...

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Địa điểm

Phòng B28, Tầng 4, Tháp 2 – Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Liên doanh
22 followers

Giới thiệu về công ty

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Địa chỉ: Phòng B28, Tầng 4, Tháp 2 – Tòa nhà Times Tower, Số 35 Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường, cải thiện đời sống cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững vùng ven biển.
MCD đã có kinh nghiệm làm việc tại hơn mười tỉnh ven biển, huy động nguồn lực và thực hiện trên 80 dự án/đề tài dịch vụ KHCN với quy mô khác nhau, hợp tác với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Các dự án/đề tài dịch vụ KHCN của MCD được tổ chức tích hợp các chủ đề chính: (1) Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường biển và ven biển; và (2) Sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng ven biển. MCD thúc đẩy lồng ghép các chủ đề xuyên suốt như bình đẳng giới, giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, thích ứng BĐKH, với sự tham gia của thanh niên và cộng đồng. 
Nhằm tăng cường lực lượng, đáp ứng nhân sự cho các công việc hiện tại và tương lai, nâng cao chất lượng thực hiện các hoạt động chuyên môn và phát triển tổ chức, MCD tuyển ứng viên cho vị trí Cán bộ điều phối dự án/đề tài.
Đây là cơ hội dành cho các ứng viên có mong muốn tham gia vai trò nòng cốt trong tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập, thực hiện các dự án/đề tài dịch vụ KHCN phục vụ phát triển; có chuyên môn vững vàng liên quan tới các chủ đề trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển cộng đồng, phục vụ phát triển bền vững vùng bờ Việt Nam.

 

Việc làm đang tuyển

Cán Bộ Điều Phối Dự Án / Đề Tài

Cán Bộ Điều Phối Dự Án / Đề Tài

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU BẢO TỒN SINH VẬT BIỂN VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Hà Nội