Tìm việc dễ dàng...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Địa điểm

141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Cá nhân
 • Website: https://www.uef.edu.vn/
2.609 followers

Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là một đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Việc làm đang tuyển

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG TRƯỜNG

THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ VĂN PHÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP HỌC LIỆU SỐ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP HỌC LIỆU SỐ VÀ QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỌC THUẬT

NHÂN VIÊN PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG NCKH VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỌC THUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LUẬT

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LUẬT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
TRƯỞNG NGÀNH MARKETING

TRƯỞNG NGÀNH MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH KẾ TOÁN

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH KẾ TOÁN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh