Tìm việc dễ dàng...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

Địa điểm

141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM


Thông tin công ty
 • Qui mô công ty: 500-999
 • Loại hình hoạt động: Cá nhân
 • Website: https://www.uef.edu.vn/
4.437 followers

Giới thiệu về công ty

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh là một đại học tư thục tại Việt Nam, được thành lập theo quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Việc làm đang tuyển

GIẢNG VIÊN NGÀNH DIGITAL MARKETING

GIẢNG VIÊN NGÀNH DIGITAL MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH MARKETING

GIẢNG VIÊN NGÀNH MARKETING

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

GIẢNG VIÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

GIẢNG VIÊN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH KINH TẾ SỐ

GIẢNG VIÊN NGÀNH KINH TẾ SỐ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

GIẢNG VIÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LOGISTIC VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

GIẢNG VIÊN CƠ HỮU NGÀNH LOGISTIC VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG TRƯỜNG

CHUYÊN VIÊN VĂN PHÒNG TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

GIẢNG VIÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH TP.HCM

$ Cạnh tranh

 • Hồ Chí Minh