Tìm việc dễ dàng...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Địa điểm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 1.000-4.999
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://www.vlu.edu.vn/
335 followers

Giới thiệu về công ty

Hơn 25 năm phát triển, với tầm nhìn và chiến lược khác biệt, sứ mạng của Hệ thống Đại học Văn Lang là mang lại những tác động tích cực, truyền cảm hứng cho xã hội; đào tạo và nuôi dưỡng tài năng; kết nối doanh nghiệp mạnh mẽ; vận dụng giải pháp đột phá, đào tạo những con người đạo đức, ý chí, sáng tạo.
Mong muốn đưa Văn Lang trở thành nơi làm việc lý tưởng hàng đầu trong môi trường giáo dục, năm 2020, Hệ thống Đại học Văn Lang chiêu mộ cán bộ quản lý khoa, giảng viên cho hơn 60 ngành đại học chính quy, 13 ngành đào tạo cao học, 1 ngành đào tạo tiến sĩ và các ngành sẽ mở trong tương lại, cùng đồng hành và kiến tạo danh tiếng Văn Lang

Thông điệp từ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Nâng cao tác động xã hội của giáo dục VLU

VLU sẽ góp phần quan trọng vào việc định hình bản sắc của hệ thống giáo dục toàn diện tại Việt Nam.

Với tầm nhìn chiến lược, Văn Lang sẽ đổi mới từng bước trên quy mô lớn, đồng thời lan tỏa tri thức, giá trị kinh tế và nhân văn cho cộng đồng và đóng góp cho xã hội với những con người tài năng. Sứ mệnh cốt lõi và dài hạn của “Tạo tác động tích cực” là biến mỗi nhóm ngành đào tào trở thành một VLU rất riêng, với mục đích chung là trở thành “Trường đại học được khao khát” tại Việt Nam và các khu vực khác.

Từ đó, nền giáo dục Việt Nam được phát triển trên cả bản đồ quốc gia và quốc tế.

Việc làm đang tuyển

Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự - Human Resources Business Partner (HRBP)

Chuyên Viên Đối Tác Nhân Sự - Human Resources Business Partner (HRBP)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

$ 25 Tr - 30 Tr VND

  • Hồ Chí Minh
Phó Trưởng Phòng Phát Triển Nghiên Cứu Khoa Học

Phó Trưởng Phòng Phát Triển Nghiên Cứu Khoa Học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Giảng Viên Khoa Quan Hệ Công Chúng & Truyền Thông

Giảng Viên Khoa Quan Hệ Công Chúng & Truyền Thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Giảng Viên Nhóm Ngành Du Lịch và Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

Giảng Viên Nhóm Ngành Du Lịch và Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh
Phó Trưởng Khoa Quan Hệ Công Chúng – Truyền Thông

Phó Trưởng Khoa Quan Hệ Công Chúng – Truyền Thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

$ 42,5 Tr - 55 Tr VND

  • Hồ Chí Minh