Tìm việc dễ dàng...

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC VIỆN ANH QUỐC

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC VIỆN ANH QUỐC

Địa điểm

165 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Phước Hiệp - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu., Bà Rịa – Vũng Tàu


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
28 followers

Giới thiệu về công ty

TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC VIỆN ANH QUỐC 165 Nguyễn Hữu Thọ - Phường Phước Hiệp - Thành phố Bà Rịa - Bà Rịa - Vũng Tàu., Bà Rịa – Vũng Tàu