VCBS - Chung khoan VCB

Địa điểm: 198 Tran Quang Khai

120 followers

Việc làm đang tuyển (24)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (Lưu ký) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2021
Chuyên viên Dịch vụ khách hàng (sản phẩm và OTC) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2021
Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2021
Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch chứng khoán (Nhóm Khách hàng tổ chức) (Mới) Hà Nội Cạnh tranh 04-08-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Khách Hàng Tổ Chức - Phòng Hỗ Trợ Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2021
Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Tài Khoản Hà Nội Cạnh tranh 03-08-2021
Trưởng Phòng Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp Chi Nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-08-2021
Chuyên Viên Cao Cấp Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp Chi Nhánh Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh Cạnh tranh 02-08-2021
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Doanh Nghiệp Hà Nội Cạnh tranh 01-08-2021
Chuyên Viên Cao Cấp Phân Tích Doanh Nghiệp (Làm Việc Tại Chi Nhánh Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 01-08-2021
Chuyên Viên Lưu Ký Và Thực Hiện Quyền Hà Nội Cạnh tranh 30-07-2021
Chuyên Viên Sản Phẩm Và OTC Hà Nội Cạnh tranh 30-07-2021
Chuyên Viên Cao Cấp Pháp Chế Hà Nội Cạnh tranh 27-07-2021
Chuyên Viên Quản Lý Margin - Phòng Phát Triển Sản Phẩm Hà Nội Cạnh tranh 26-07-2021
Chuyên Viên Margin Hà Nội Cạnh tranh 23-07-2021
Chuyên Viên Môi Giới (Chi Nhánh Tp. Hồ Chí Minh) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-07-2021
Chuyên Viên Vận Hành Hệ Thống Phần Mềm Hà Nội Cạnh tranh 18-07-2021
Chuyên viên Phát triển khách hàng Miền Nam Hồ Chí Minh Cạnh tranh 17-07-2021
Chuyên viên Môi giới - VPĐD Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 17-07-2021
Phó Phòng Kiểm Soát Nội Bộ Phụ Trách Pháp Chế Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2021
Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng - BP Khách Hàng Tổ Chức, Phòng Kinh Doanh Vốn Và Trái Phiếu Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2021
Chuyên Viên Môi Giới - VPĐD Hải Phòng Hải Phòng Cạnh tranh 12-07-2021
Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán Làm Việc Tại Trụ Sở Chính Hà Nội Cạnh tranh 12-07-2021
Chuyên viên An toàn bảo mật Hà Nội Cạnh tranh 06-07-2021

Giới thiệu về công ty

VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB VCBS - Chung khoan VCB

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with