VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Địa điểm: Lầu 4, Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, P. Bến Thành, Q. 1, TP. HCM

Qui mô công ty: 300 - 500Loại hình hoạt động: Cổ phầnWebsite: www.vdsc.com.vn

364 followers

Việc làm đang tuyển (70)

Vị trí / Chức danh Tỉnh/Thành phố Mức lương Ngày cập nhật
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 14-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHA TRANG (Mới) Khánh Hòa 6 Tr - 15 Tr VND 13-05-2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (Mới) Hồ Chí Minh 8 Tr - 16 Tr VND 13-05-2021
MÔI GIỚI TẬP SỰ (Thực tập sinh Chứng khoán) Hồ Chí Minh 1 Tr - 3 Tr VND 13-05-2021
Business Analyst (Trung tâm CNTT) Hồ Chí Minh 15 Tr - 25 Tr VND 13-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 6 Tr - 15 Tr VND 13-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - KH TỔ CHỨC Hồ Chí Minh 12 Tr - 25 Tr VND 13-05-2021
Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Doanh Nghiệp (Investment Banking) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-05-2021
CHUYÊN VIÊN KHỐI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (Investment Banking) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 13-05-2021
Chuyên viên Môi giới KH tổ chức - Institutional Equity Sales Hồ Chí Minh 15 Tr - 20 Tr VND 13-05-2021
SENIOR JAVA DEVELOPER Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 13-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN CHỨNG KHOÁN (Hà Nội) Hà Nội 6 Tr - 9 Tr VND 13-05-2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO (Mới) Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 12-05-2021
CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN (R&D) (Mới) Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 12-05-2021
Chuyên viên Vận hành Core (.NET, Ms Sql) (Mới) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 26,4 Tr VND 12-05-2021
Chuyên Viên Phân Tích - Khách Hàng Cá Nhân Hồ Chí Minh 8 Tr - 18 Tr VND 12-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN CHỨNG KHOÁN (Cần Thơ) Hà Nội 5 Tr - 8 Tr VND 11-05-2021
MÔI GIỚI TẬP SỰ (Thực tập sinh Chứng khoán) Hồ Chí Minh 1 Tr - 3 Tr VND 11-05-2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 11-05-2021
Chuyên Viên Vận Hành Core (DB2/ MS SQL server) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 22 Tr VND 11-05-2021
LẬP TRÌNH VIÊN (JAVA DEVELOPER) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 11-05-2021
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 11-05-2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (KẾ TOÁN NGUỒN VỐN) Hồ Chí Minh 8 Tr - 16 Tr VND 10-05-2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 10-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN CHỨNG KHOÁN (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 10-05-2021
CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ & QUẢN TRỊ RỦI RO Hồ Chí Minh 10 Tr - 16 Tr VND 09-05-2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN - CN NHA TRANG Khánh Hòa 5,5 Tr - 7 Tr VND 09-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 09-05-2021
NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG (không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 09-05-2021
TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ & GIÁM SÁT TUÂN THỦ Hồ Chí Minh 18 Tr - 27 Tr VND 07-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - KH TỔ CHỨC Hồ Chí Minh 12 Tr - 25 Tr VND 07-05-2021
CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 10 Tr - 20 Tr VND 07-05-2021
CHUYÊN VIÊN QUẢN TRỊ RỦI RO - CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 12 Tr - 18 Tr VND 06-05-2021
Merger & Acquisition Intern (M&A Intern) Hồ Chí Minh 2 Tr - 3 Tr VND 06-05-2021
Thực tập sinh Phân tích (Research Analyst Intern) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 06-05-2021
TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO Hồ Chí Minh Cạnh tranh 05-05-2021
TRƯỞNG/PHÓ PHÒNG GIÁM SÁT TUÂN THỦ (PHÁP CHẾ TUÂN THỦ) Hồ Chí Minh 18 Tr - 27 Tr VND 05-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN CHỨNG KHOÁN (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 05-05-2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 05-05-2021
EQUITY RESEARCH ANALYST - REAL ESTATE Hồ Chí Minh 12 Tr - 25 Tr VND 05-05-2021
EQUITY RESEARCH ANALYST Hồ Chí Minh 12 Tr - 25 Tr VND 04-05-2021
Chuyên Viên Môi Giới Chứng Khoán (Stock Broker) Hồ Chí Minh 6 Tr - 15 Tr VND 04-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHA TRANG Khánh Hòa 6 Tr - 15 Tr VND 04-05-2021
NHÂN VIÊN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG - CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 6 Tr - 9 Tr VND 01-05-2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hồ Chí Minh 8 Tr - 16 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN - NHA TRANG Khánh Hòa 6 Tr - 15 Tr VND 01-05-2021
GIAO DỊCH VIÊN CHỨNG KHOÁN (Không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 6 Tr - 9 Tr VND 01-05-2021
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 29-04-2021
SENIOR JAVA DEVELOPER Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 29-04-2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 28-04-2021
CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ CAO CẤP Hồ Chí Minh 18 Tr - 27 Tr VND 28-04-2021
CHUYÊN VIÊN ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 26-04-2021
KẾ TOÁN NGUỒN VỐN Hồ Chí Minh 8 Tr - 16 Tr VND 26-04-2021
CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH NGÀNH (Equity Analyst) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 23-04-2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-04-2021
NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN - HÀ NỘI Hà Nội 6 Tr - 15 Tr VND 22-04-2021
NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN - CẦN THƠ Cần Thơ 6 Tr - 15 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (Investment Banking) Hà Nội Cạnh tranh 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN (Stock Broker) Hồ Chí Minh 6 Tr - 15 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN KHỐI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ (Investment Banking) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 22-04-2021
NHÂN VIÊN TƯ VẤN CHỨNG KHOÁN - NHA TRANG Khánh Hòa 6 Tr - 15 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Hồ Chí Minh 6 Tr - 15 Tr VND 22-04-2021
CHUYÊN VIÊN NHÂN SỰ - PHỤ TRÁCH ĐÀO TẠO Hồ Chí Minh 12 Tr - 20 Tr VND 22-04-2021
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN (KẾ TOÁN NGUỒN VỐN) Hồ Chí Minh 8 Tr - 16 Tr VND 22-04-2021
LẬP TRÌNH VIÊN (JAVA DEVELOPER) Hồ Chí Minh 15,4 Tr - 33 Tr VND 19-04-2021
MÔI GIỚI TẬP SỰ (Thực tập sinh Chứng khoán) Hồ Chí Minh 1 Tr - 3 Tr VND 19-04-2021
TRƯỞNG PHÒNG/TRƯỞNG BỘ PHẬN PHÂN TÍCH TƯ VẤN - KHỐI KH TỔ CHỨC (Institutional Equity Sales) Hồ Chí Minh 25 Tr - 40 Tr VND 18-04-2021
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP (Investment Banking) Hồ Chí Minh Cạnh tranh 18-04-2021
CHUYÊN VIÊN CAO CẤP PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP (Senior Legal Specialist) Hồ Chí Minh 12 Tr - 25 Tr VND 17-04-2021
GIAO DỊCH VIÊN - DỊCH VỤ TÀI CHÍNH (không yêu cầu kinh nghiệm) Hồ Chí Minh 7 Tr - 9 Tr VND 16-04-2021

Giới thiệu về công ty

Với hơn 12 năm không ngừng phát triển, Rồng Việt tự hào là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam.

Rồng Việt hoạt động trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh chứng khoán bao gồm: Môi giới chứng khoán; Tư vấn Tài chính & Tư vấn đầu tư chứng khoán; Tự doanh; Bảo lãnh phát hành; Lưu ký chứng khoán. Chứng khoán Phái sinh và cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch Chứng khoán Phái sinh.

Cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, tận tâm và chuyên nghiệp; mạng lưới hoạt động rộng; hệ thống công nghệ thông tin hiện đại; sản phẩm dịch vụ đa dạng, tiện ích; mối quan hệ hợp tác sâu rộng với các tổ chức trong và ngoài nước, Rồng Việt cam kết luôn nỗ lực hết mình để cung cấp những sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất đem lại những cơ hội đầu tư hiệu quả nhất cho Khách hàng.

 

Thông điệp từ VDSC - Công ty CP Chứng khoán Rồng Việt

Với mục tiêu tìm kiếm và phát triển đội ngũ nhân sự tiềm năng, Rồng Việt hiện đang áp dụng chính sách đãi ngộ thu hút những nhân sự có năng lực, tinh thần trách nhiệm cao đặc biệt là đam mê nghề nghiệp và khát vọng thành công.

Cho dù bạn đã là một chuyên gia thực thụ hay chỉ là người chập chững trong nghề, Rồng Việt sẽ tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng để nhân viên phát huy tối đa năng lực bản thân.
 Rồng Việt luôn nổ lực xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, công bằng và thân ái với các chính sách đãi ngộ và phúc lợi phù hợp. Đến với Rồng Việt, bạn luôn có:
- Động lực để hành động
- Cơ hội để phát triển
- Được trao quyền để đạt mục tiêu

Hãy cùng chúng tôi thực hiện khát vọng của bạn.

Thông báo

Vui lòng đăng nhập để thực hiện chức năng này

Đăng nhập bằng

Hỗ Trợ Ứng Viên: (84.28) 3822-6060 hoặc (84.24) 7305-6060
In Partnership with