Tìm việc dễ dàng...

VHT LOGISTICS

VHT LOGISTICS

Địa điểm

Số 120 Lê Thành Duy, Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Cổ phần
  • Website: https://vhtlogistics.vn
122 followers

Giới thiệu về công ty

Dịch vụ thông quan,

Vận tải nội địa,

Vận tải quốc tế bằng đường biển,

Vận tải quốc tế bằng đường hàng không

Vận tải đa phương thức

Môi giới tàu

Đại lý tàu