Tìm việc dễ dàng...

VIDTI
VIDTI

VIDTI

Địa điểm

Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
  • Website: https://vidti.org.vn/
26 followers

Giới thiệu về công ty

Viện chuyển đổi và sáng tạo số - VIDTI tọa lạc tai Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số (VIDTI) thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ với trọng tâm là lĩnh vực chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
VIDTI nỗ lực trở thành một đơn vị tư vấn và nghiên cứu hàng đầu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo để triển khai các dự án có tác động tích cực đến xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Chức năng và nhiệm vụ của VIDTI :
- Nghiên cứu khoa học
- Tư vấn chính sách và chiến lược
- Đánh giá xếp hạng về chuyển đổi số
- Hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ
- Đào tạo và bồi dưỡng
- Xuất bản

Thông điệp từ VIDTI

VIDTI nỗ lực trở thành một đơn vị tư vấn và nghiên cứu hàng đầu về chính phủ số, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cùng với các đối tác chiến lược của mình, triển khai các dự án có tác động tích cực đến xây dựng và phát triển kinh tế số, xã hội số.

Việc làm đang tuyển

[TUYỂN GẤP]  NHÂN VIÊN SALE - KẾ TOÁN - TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

[TUYỂN GẤP] NHÂN VIÊN SALE - KẾ TOÁN - TRUYỀN THÔNG TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số - VIDTI

$ Cạnh tranh

  • Hà Nội