Tìm việc dễ dàng...

VPDD Heartychem Corporation

VPDD Heartychem Corporation

Địa điểm

Phong 1601 - Saigon Riverside Office Center, 2A-4A Ton Duc Thang , Quận 1


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: Ít hơn 10
  • Loại hình hoạt động: Cá nhân
49 followers

Giới thiệu về công ty

Các hóa chất , hóa dầu, nguyên liệu cho sản xuất, hàng tiêu dùng, nông sản

Việc làm đang tuyển

Sales Executive – Chuyên Viên Kinh Doanh

Sales Executive – Chuyên Viên Kinh Doanh

VPDD Heartychem Corporation

$ Cạnh tranh

  • Hồ Chí Minh