Tìm việc dễ dàng...

Wantreez Music Inc

Wantreez Music Inc

Địa điểm

6th, 441, Yeoksam-ro, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 25-99
  • Loại hình hoạt động: Nhà nước
4 followers

Giới thiệu về công ty

We manage various on/off-line events including Concert, Festival, Contest, etc https://techntree.com/