Tìm việc dễ dàng...

WeLAST

WeLAST

Địa điểm

18T1 Lê Văn Lương, Thanh Xuân


Thông tin công ty
  • Qui mô công ty: 10-20
  • Loại hình hoạt động: Trách nhiệm hữu hạn
  • Website: https://welast.vn/
60 followers

Giới thiệu về công ty

We're a hustle team, working in Cross-border eCommerce field

Việc làm đang tuyển

Product & Idea

Product & Idea

WeLAST

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Video Creator

Video Creator

WeLAST

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội
Performance Ads (Facebook)

Performance Ads (Facebook)

WeLAST

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hà Nội
Designer

Designer

WeLAST

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hà Nội
Product Supporter (Fulltime Tại Công ty)

Product Supporter (Fulltime Tại Công ty)

WeLAST

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hà Nội