Tìm kiếm nâng cao

Tìm việc làm qa qc 480

Filter Result

Địa điểm
 • 184
 • 123
 • 54
 • 44
 • 20
 • 15
 • 12
 • 11
 • 11
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
Ngành nghề
 • 245
 • 102
 • 84
 • 71
 • 61
 • 57
 • 39
 • 37
 • 34
 • 26
 • 26
 • 25
 • 24
 • 19
 • 19
 • 17
 • 14
 • 13
 • 13
 • 12
Mức Lương
Cấp bậc
Đăng trong vòng
Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

QA & QC superviser

Công ty TNHH Apex Plastech Việt Nam

Hồ Chí Minh

Lương: Cạnh tranh