Giới thiệu về công ty

RGF HR Agent Vietnam Co., LTD

Thông Tin Tuyển Dụng

103546 - [Tiếng Nhật] Phó Phòng Mua Hàng - Sản Xuất

Cấp bậc Quản lý
Lương $ 18,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 19/04/2024
Ngành nghề Thu mua / Vật tư
Kinh nghiệm Trên 3 Năm

Địa điểm