Tìm việc dễ dàng...

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  Trên 2 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  16/07/2024

Phúc lợi

 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

 • Reconciling the company’s bank statements and bookkeeping ledgers
 • Đối chiếu các báo cáo ngân hàng và sổ cái kế toán của công ty
 • GL booking, reconciliation of loans arising on a daily basis, ensuring that the data is recorded accurately and completely, uniformly between relevant systems
 • Hạch toán, đối chiếu các khoản vay phát sinh hàng ngày, đảm bảo số liệu được ghi nhận chính xác và đầy đủ, đồng nhất giữa các hệ thống có liên quan
 • Coordinating with departments to resolve complaints related to loan contract & credit card
 • Phối hợp các phòng ban giải quyết các vấn đề khiếu nại liên quan đến tình trạng khoản vay và thẻ tín dụng
 • Record transactions arising from related activities into the accounting system, ensuring that transactions are recorded fully, reasonably and accurately
 • Thực hiện ghi nhận các giao dịch phát sinh phần hành liên quan vào hệ thống kế toán, bảo đảm các giao dịch được ghi nhận đầy đủ, hợp lý và chính xác
 • Any tasks as Supervisor’s request
 • Các công việc theo yêu cầu của giám sát

Yêu Cầu Công Việc

Education level, certification: College/University graduated (Major: accounting & finance/auditing section)

Trình độ học vấn, bằng cấp: Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (Chuyên ngành: kế toán tài chính/kiểm toán)

Experience/ Kinh nghiệm:

 • Good knowledge in spreadsheet, excel, MS office…
 • Sử dụng thành thành thạo Spreadsheet, excel, MS office…
 • Competencies: Communication, organization, time management, reporting skill
 • Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, kỹ năng năng báo cáo tốt

Individual Characteristics/ Tính cách cá nhân:

 • Willing to demonstrate the drive to improve operations, improve turnaround time, streamline work processes and demonstrate strong teamwork to exceed expectations of our internal customers.
 • Sẵn sàng thể hiện nỗ lực cải thiện hoạt động, cải thiện thời gian xử lý, hợp lý hóa quy trình làm việc và thể hiện tinh thần đồng đội mạnh mẽ để vượt quá mong đợi của khách hàng nội bộ.
 • Ability to work under pressure and time constraint in a performance-oriented environment and has the ability to multi-task.
 • Có khả năng làm việc dưới áp lực và hạn chế về thời gian trong môi trường chú trọng đến hiệu suất và có khả năng đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ

Thông tin khác

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự