Giới thiệu về công ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Nắng Ban Mai_Phú Yên

Thông Tin Tuyển Dụng

Ban điều hành Bảo vệ (làm ở Phú Yên)

Cấp bậc Quản lý
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/05/2024
Ngành nghề Xây dựng , An Ninh / Bảo Vệ
Kinh nghiệm 2 - 4 Năm