Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Việt Nam Thương Tín

Thông Tin Tuyển Dụng

BAN GIÁM ĐỐC KIỂM SOÁT TUÂN THỦ (HO)

Cấp bậc Phó Giám đốc
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Kế toán / Kiểm toán , Ngân hàng , Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 3 - 15 Năm