Tìm việc dễ dàng...

Classic Fine Foods

BRANCH SUPERVISOR - AT NHA TRANG PROVINCE

Classic Fine Foods
Địa điểm

Khánh Hòa

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Trưởng nhóm / Giám sát

 • Hết hạn nộp

  14/07/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Du lịch nước ngoài
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

- Leadership: The ability to motivate, inspire, and lead a team towards achieving sales targets and operational goals.

- Sales & Business Development: Experience in sales, ideally within the food supply industry. Understanding of customer needs, market trends, and competitor analysis.

- Operations Management: Experience in overseeing and optimizing branch operations, including inventory management, logistics, and quality control.

- Budgeting & Financial Acumen: Ability to manage branch budgets, track expenses, and ensure profitability.

- Recruitment & Training: Experience in recruiting, onboarding, and training new staff.

Yêu Cầu Công Việc

- Communication & Interpersonal Skills: Excellent communication and interpersonal skills to build strong relationships with customers, vendors, and team members.

 - Problem-Solving & Decision-Making: Ability to identify and solve problems effectively, and make sound decisions under pressure.

- Data Analysis: Understanding of basic data analysis to monitor performance and identify areas for improvement.

- Industry Knowledge: Knowledge of the food supply industry, regulations, and best practices. (Preferred)

 - Fluent in English

- Computer Skills

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự