Tìm việc dễ dàng...

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)

Chuyên viên cao cấp Sản Phẩm Vay Tiêu Dùng/Senior Acquisition Cash Loan Product Executive

CÔNG TY TÀI CHÍNH TNHH NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN - HÀ NỘI (SHBFinance)
Địa điểm

Hồ Chí Minh

Maps
 • Lương

  Cạnh tranh

 • Kinh nghiệm

  2 - 3 Năm

 • Cấp bậc

  Nhân viên

 • Hết hạn nộp

  20/05/2024

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

1. Nghiên cứu và phát triển, tạo mới và điều chỉnh sản phẩm tín dụng qua việc nghiên cứu và khảo sát tìm hiểu thị trường để nắm bắt nhu cầu và yêu cầu của khách hàng

Researching and developing, innovating, and adjusting credit products through market research and surveys to understand the needs and requirements of customers.

2. Đưa ra đề xuất sản phẩm mới từ những khảo sát, nghiên cứu thị trường và các sản phẩm của các TCTC cùng phân khúc

Providing new product proposals based on market research, surveys, and products of similar segments in the industry.

3. Nghiên cứu, tập hợp các chỉ đạo và ý tưởng sản phẩm mới. Từ đó tính toán đánh giá mức độ khả thi và áp dụng thực hiện.Tim hiểu và xây dựng sản phẩm mới mang tính cạnh tranh và phù hợp với thị trường.

Researching and gathering directives and new product ideas, then evaluating their feasibility and implementing them. Understanding and building new competitive products that are suitable for the market

4. Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo/hướng dẫn, giới thiệu ban đầu sản phẩm mới.

Compiling documents and participating in training/instruction, as well as conducting initial introductions of new products.

5. Xây dựng/tham gia xây dựng, hỗ trợ triển khai chính sách, quy chế, quy định, quy trình liên quan

Building/participating in the development and supporting the implementation of policies, regulations, and procedures related to the job.

6. Phối hợp với Phòng Hỗ trợ kinh doanh lập những chương trình thúc đẩy bán hàng dành cho NVKD cũng như KH

Collaborating with the Sales Support Department to create sales promotion programs for both sales staff and customers

7. Hướng dẫn, hỗ trợ bán hàng và giải đáp các vướng mắc của các đơn vị trong hệ thống liên quan đến sản phẩm phụ trách

Providing guidance, support in sales, and addressing any issues for units within the system related to the products under responsibility.

8. Tham gia nghiên cứu, khảo sát nhu cầu sản phẩm tín dụng cá nhân trên thị trường; Tổng hợp, phân tích và đề xuất thiết kế sản phẩm phù hợp kế hoạch phát triển sản phẩm tín dụng cá nhân

Participating in researching and surveying the demand for personal credit products in the market. Consolidating, analyzing, and proposing appropriate product designs in accordance with the personal credit product development plan

9. Các công việc khác theo phân công của Trưởng bộ phận

Performing other assigned tasks by the Department Head.

Yêu Cầu Công Việc

1.Bằng cấp:Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính...

Qualification: Graduated from a university or higher education institution with a major in economics, banking, finance, etc.

2.Kinh nghiệm:Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu & phát triển sản phẩm tại các tổ chức tín dụng

Experience: At least 2 years of work experience in research and product development in credit organizations.

3.Ngoại ngữ, tin học:Sử dụng Tiếng Anh, sử dụng tốt các phần mềm tin học văn phòng 

Language and computer skills: Proficient in using English and office computer software.

4.Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, chính sách của đơn vịAm hiểu mục tiêu chiến lược, mô hình kinh doanh của Công ty và môi trường kinh doanh tại Việt Nam

Understanding of products, services, and policies of the organization. Understand the strategic objectives and business model of the company and the business environment in Vietnam.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Đại học
 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
 • Lương: Cạnh tranh
Lưu việc làm Gửi tôi việc làm tương tự Báo xấu

Báo xấu

Các công việc tương tự