Giới thiệu về công ty

Phu Hung Securities Corporation

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Dịch vụ Chứng khoán (Fresher)

Cấp bậc Mới tốt nghiệp
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 31/07/2024
Ngành nghề Ngân hàng , Chứng khoán , Tài chính / Đầu tư