Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Viettel - CHT

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Quan hệ đối ngoại

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ Cạnh tranh
Hết hạn nộp 12/07/2024
Ngành nghề Bán hàng / Kinh doanh , Nhân sự , Quảng cáo / Đối ngoại / Truyền Thông