Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ HANAGOLD

Thông Tin Tuyển Dụng

Chuyên viên Quan hệ nhà đầu tư

Cấp bậc Nhân viên
Lương $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Hết hạn nộp 30/06/2024
Ngành nghề Tài chính / Đầu tư
Kinh nghiệm 1 - 3 Năm